Σεισμοί των τελευταίων 517 ημερών στην περιοχή της Εύβοιας  
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults v3)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί