Σεισμοί των τελευταίων 632 ημερών στην περιοχή της Εύβοιας  
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults v3)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί