Σεισμοί των τελευταίων 100 ημερών στον Δ.Κορινθιακό κόλπο  
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (SHARE)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί  

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 M 24/04/2024 11:10:11 13.7 χμ Β της Πάτρας 38.3653 21.7643 11.0 0.8
2 M 24/04/2024 10:17:47 20.5 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3890 21.9290 9.0 0.8
3 M 24/04/2024 07:15:35 9.9 χμ ΑΒΑ του Αιγίου 38.2785 22.1893 8.0 0.8
4 A 24/04/2024 03:38:55 14.6 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3629 21.8062 2.0 1.1
5 A 24/04/2024 01:35:56 22.2 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.4071 21.9277 6.0 0.6
6 A 24/04/2024 00:09:24 23.0 χμ Ν του Καρπενησίου 38.5952 21.7680 10.0 1.3
7 A 24/04/2024 00:07:12 11.0 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4383 22.3118 2.0 1.2
8 A 23/04/2024 22:33:12 6.0 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4767 22.3417 17.0 1.1
9 A 23/04/2024 18:54:18 15.6 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3799 21.7803 10.0 1.4
10 A 23/04/2024 17:29:16 11.6 χμ Ν της Αμφισσας 38.4207 22.3616 20.0 1.0
11 A 23/04/2024 17:05:26 6.4 χμ Ν της Αμφισσας 38.4678 22.3747 10.0 1.4
12 M 23/04/2024 09:55:03 22.3 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3970 21.9093 8.0 0.7
13 M 23/04/2024 07:51:34 7.2 χμ Ν της Αμφισσας 38.4605 22.3715 8.0 0.9
14 A 22/04/2024 19:08:55 4.4 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4861 22.3630 15.0 1.1
15 A 22/04/2024 17:16:15 8.3 χμ Β του Αιγίου 38.3219 22.0635 8.0 1.1
16 M 22/04/2024 16:01:16 8.7 χμ Ν της Αμφισσας 38.4472 22.3735 6.0 1.1
17 A 22/04/2024 06:12:13 18.6 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3827 21.8533 3.0 1.7
18 A 22/04/2024 01:32:20 13.8 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4095 22.3154 9.0 0.8
19 A 21/04/2024 23:49:02 7.4 χμ ΔΝΔ της Αμφισσας 38.5033 22.2929 4.0 1.1
20 A 21/04/2024 20:45:11 18.0 χμ ΒΑ του Αιγίου 38.3584 22.2342 3.0 1.5
21 A 21/04/2024 14:15:11 21.3 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3864 21.8976 33.0 1.2
22 A 21/04/2024 13:39:08 30.3 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5435 21.8516 15.0 1.2
23 A 21/04/2024 06:15:12 6.4 χμ Ν της Αμφισσας 38.4678 22.3760 10.0 1.2
24 M 21/04/2024 04:07:25 14.2 χμ Β του Αιγίου 38.3760 22.0688 9.0 0.2
25 A 21/04/2024 01:05:44 8.5 χμ ΝΝΔ της Πάτρας 38.1755 21.6928 12.0 1.3
26 A 20/04/2024 18:38:11 19.5 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3935 21.9567 2.0 1.2
27 A 20/04/2024 04:25:48 19.6 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3766 21.8836 2.0 1.4
28 A 20/04/2024 03:02:10 11.1 χμ Ν της Αμφισσας 38.4250 22.3738 10.0 1.1
29 A 20/04/2024 01:14:37 20.3 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4048 21.9625 2.0 1.3
30 A 19/04/2024 20:37:17 8.8 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4520 22.3334 6.0 1.1
31 A 19/04/2024 19:44:06 11.0 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4307 22.3359 19.0 1.0
32 A 19/04/2024 18:44:18 7.0 χμ ΝΔ της Αμφισσας 38.4799 22.3178 12.0 1.0
33 A 19/04/2024 15:47:07 8.5 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4546 22.3364 10.0 1.7
34 A 19/04/2024 14:12:37 5.9 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4768 22.3449 2.0 2.0
35 M 19/04/2024 12:21:39 22.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4283 21.9635 8.0 0.2
36 M 19/04/2024 09:53:41 26.6 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.2927 22.4472 10.0 1.1
37 M 19/04/2024 09:44:33 14.4 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3688 22.0212 10.0 0.3
38 A 19/04/2024 02:16:12 15.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3653 21.8236 7.0 0.8
39 A 19/04/2024 01:53:34 6.9 χμ ΝΔ της Αμφισσας 38.4745 22.3267 19.0 0.9
40 A 18/04/2024 20:41:39 14.3 χμ Β του Αιγίου 38.3760 22.0561 2.0 1.7
41 A 18/04/2024 20:23:09 6.0 χμ ΝΔ της Αμφισσας 38.4833 22.3298 10.0 1.6
42 M 18/04/2024 10:26:52 22.1 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3957 21.9107 9.0 2.4
43 A 18/04/2024 06:57:52 16.9 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1537 21.5796 27.0 1.1
44 A 18/04/2024 06:50:54 12.5 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1815 21.6163 9.0 2.2
45 A 18/04/2024 06:49:53 9.4 χμ ΝΝΔ της Πάτρας 38.1717 21.6800 25.0 1.5
46 A 18/04/2024 06:44:12 10.8 χμ Β της Πάτρας 38.3395 21.7105 2.0 2.3
47 A 18/04/2024 06:25:49 12.1 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1660 21.6379 15.0 1.6
48 M 18/04/2024 05:55:00 12.8 χμ Β του Αιγίου 38.3637 22.0817 9.0 2.7
49 A 17/04/2024 05:52:36 13.9 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3664 21.7706 6.0 1.7
50 A 17/04/2024 03:01:39 12.1 χμ Ν της Αμφισσας 38.4163 22.3786 29.0 0.9
51 A 17/04/2024 01:15:17 27.4 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5649 21.8269 18.0 0.8
52 A 16/04/2024 23:45:30 21.4 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.0904 21.5872 10.0 2.0
53 A 16/04/2024 23:08:10 18.7 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1070 21.6109 5.0 1.1
54 A 16/04/2024 22:46:27 20.1 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.0942 21.6068 15.0 1.7
55 A 16/04/2024 21:43:57 20.2 χμ ΝΔ της Πάτρας 38.1002 21.5932 5.0 1.2
56 A 16/04/2024 20:49:55 19.5 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου 38.4298 21.6396 16.0 1.4
57 A 16/04/2024 16:08:58 4.9 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4824 22.3606 10.0 1.2
58 M 16/04/2024 15:49:02 26.6 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.3018 22.4820 11.0 2.8
59 M 16/04/2024 11:20:16 28.0 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5590 21.8250 18.0 2.2
60 A 16/04/2024 08:12:50 22.5 χμ Α των Καλαβρύτων 38.0440 22.3693 10.0 1.1
61 A 16/04/2024 02:45:47 17.8 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.3709 22.4288 10.0 1.1
62 M 15/04/2024 16:28:21 17.9 χμ ΝΔ του Αιγίου 38.1278 21.9467 11.0 0.6
63 M 15/04/2024 13:53:34 3.4 χμ ΔΝΔ της Αμφισσας 38.5103 22.3390 3.0 0.8
64 M 15/04/2024 09:23:15 6.7 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3072 22.0645 9.0 0.4
65 A 15/04/2024 07:19:44 4.3 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.4869 22.3832 2.0 1.1
66 A 15/04/2024 03:49:11 7.0 χμ Ν της Αμφισσας 38.4625 22.3672 10.0 1.4
67 A 15/04/2024 03:39:35 29.2 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.4834 21.8718 5.0 0.6
68 A 14/04/2024 23:39:27 29.6 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5398 21.8040 7.0 1.1
69 A 14/04/2024 21:52:11 7.4 χμ Ν της Αμφισσας 38.4583 22.3652 3.0 0.9
70 A 14/04/2024 18:52:26 20.8 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.3468 22.3022 9.0 1.1
71 A 14/04/2024 13:45:34 17.0 χμ Ν της Αμφισσας 38.3720 22.3651 11.0 0.9
72 A 14/04/2024 11:43:52 11.1 χμ Ν της Πάτρας 38.1446 21.7359 24.0 1.3
73 A 14/04/2024 02:44:25 15.1 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3746 21.7843 2.0 1.1
74 A 14/04/2024 01:40:07 11.6 χμ ΝΝΔ της Πάτρας 38.1458 21.6916 13.0 0.7
75 A 13/04/2024 23:50:57 9.5 χμ Ν της Πάτρας 38.1600 21.7211 15.0 1.1
76 M 13/04/2024 20:49:45 18.7 χμ ΔΒΔ των Καλαβρύτων 38.1107 21.9238 8.0 0.5
77 M 13/04/2024 19:26:00 6.8 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4670 22.3480 5.0 0.4
78 A 13/04/2024 18:11:43 13.6 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4073 22.3293 37.0 0.8
79 A 13/04/2024 15:51:35 6.7 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4693 22.3431 2.0 1.5
80 A 13/04/2024 10:48:34 6.0 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.4728 22.3542 2.0 1.8
81 M 13/04/2024 04:18:45 2.6 χμ ΔΒΔ του Αιγίου 38.2560 22.0535 7.0 0.6
82 A 13/04/2024 03:09:46 7.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3163 22.0547 4.0 1.4
83 A 13/04/2024 02:58:54 13.9 χμ ΒΔ των Καλαβρύτων 38.1186 21.9971 28.0 1.1
84 A 13/04/2024 01:29:30 15.3 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3290