Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2004

     Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2004

18 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
κανένα γεγονός με 5.8 ≤ Mw < 6.5
14 γεγονότα με 4.8 ≤ Mw < 5.8
4 γεγονότα με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 07/02/2004 21:17:26.8 28.7 χμ ΒΔ της Καρπάθου 35.8200 26.8900 15.0 5.0 192.0 40.0 -105.0 4.02e+23
2 09/02/2004 03:48:16.2 57.8 χμ Δ των Κυθήρων 36.1800 22.3800 20.0 4.8 320.0 32.0 -87.0 2.01e+23
3 01/03/2004 00:36:01.2 13.0 χμ ΒΒΔ της Καλαμάτας 37.1500 22.0700 12.0 4.9 211.0 30.0 -58.0 2.85e+23
4 28/03/2004 14:54:48.6 75.8 χμ Ν των Κυθήρων 35.5700 22.9900 46.0 4.5 281.0 40.0 43.0 7.16e+22
5 07/04/2004 01:32:34.0 74.5 χμ ΒΒΔ της Κόνιτσας 40.6500 20.3700 38.0 4.8 53.0 44.0 -90.0 1.94e+23
6 15/06/2004 12:02:42.7 46.3 χμ ΑΝΑ της Σαμοθράκης 40.3400 26.0400 17.0 5.0 170.0 78.0 7.0 4.02e+23
7 24/07/2004 19:01:03.4 57.6 χμ ΔΒΔ των Χανίων 35.7800 23.4700 15.0 4.6 118.0 31.0 31.0 1.01e+23
8 03/08/2004 13:11:35.0 45.0 χμ ΒΔ της Ρόδου 36.7700 27.9300 15.0 5.0 105.0 40.0 -104.0 4.02e+23
9 04/08/2004 03:01:10.3 50.3 χμ ΒΔ της Ρόδου 36.8000 27.8800 14.0 5.5 88.0 43.0 -94.0 2.26e+24
10 04/08/2004 04:19:50.1 47.8 χμ ΒΒΔ της Ρόδου 36.8200 27.9700 16.0 5.1 276.0 45.0 -67.0 5.68e+23
11 04/08/2004 14:18:53.3 49.6 χμ ΒΔ της Ρόδου 36.8100 27.9100 11.0 5.2 268.0 42.0 -77.0 8.03e+23
12 26/09/2004 03:06:04.0 47.3 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας 38.3000 24.1000 8.0 4.4 323.0 32.0 -55.0 5.06e+22
13 05/10/2004 10:41:30.8 78.6 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.2200 20.3700 12.0 4.5 10.0 50.0 146.0 7.16e+22
14 07/10/2004 01:05:15.4 77.3 χμ ΒΒΔ της Καρπάθου 36.2700 26.7200 105.0 5.2 322.0 22.0 153.0 8.03e+23
15 07/10/2004 07:16:51.0 42.6 χμ ΔΝΔ των Κυθήρων 36.1500 22.5600 40.0 4.5 116.0 63.0 165.0 7.16e+22
16 04/11/2004 06:22:34.0 61.4 χμ Ν των Κυθήρων 35.7000 22.9800 60.0 5.0 12.0 45.0 97.0 4.02e+23
17 23/11/2004 02:26:17.2 26.0 χμ ΒΔ της Κόνιτσας 40.2400 20.5800 19.0 5.1 158.0 49.0 163.0 6.23e+23
18 20/12/2004 23:02:15.4 53.5 χμ ΒΒΑ της Ρόδου 36.9000 28.4000 16.0 5.0 90.0 44.0 -110.0 4.02e+23