Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2021

     Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2021

38 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
3 γεγονότα με 5.8 ≤ Mw < 6.5
13 γεγονότα με 4.8 ≤ Mw < 5.8
22 γεγονότα με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 12/10/2021 09:24:06.7 99.4 χμ ΝΔ της Καρπάθου 35.0722 26.3262 21.0 6.3 217.0 12.0 -27.0 3.67e+25
2 04/03/2021 19:23:51.7 32.9 χμ ΒΒΑ των Τρικάλων 39.8253 21.9258 12.0 5.0 103.0 36.0 -91.0 3.93e+23
3 04/03/2021 18:38:19.9 31.8 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7708 22.0918 15.0 6.1 131.0 40.0 -88.0 2.03e+25
4 04/03/2021 02:43:38.6 19.0 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7254 22.2306 16.0 4.2 131.0 37.0 -91.0 2.53e+22
5 03/03/2021 18:24:08.2 30.6 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7316 22.0847 16.0 5.1 305.0 35.0 -79.0 5.79e+23
6 03/03/2021 11:49:03.9 17.6 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.6833 22.2239 12.0 4.5 311.0 44.0 -85.0 8.13e+22
7 03/03/2021 11:45:46.3 17.9 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7003 22.2273 15.0 5.1 107.0 42.0 -100.0 5.81e+23
8 03/03/2021 10:34:08.7 17.2 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7225 22.2529 15.0 5.0 111.0 44.0 -97.0 4.09e+23
9 03/03/2021 10:16:10.2 22.8 χμ ΒΔ της Λάρισας 39.7532 22.2012 19.0 6.3 309.0 36.0 -91.0 3.12e+25
10 18/02/2021 03:04:33.2 28.5 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1422 23.4786 17.0 3.8 257.0 35.0 -103.0 6.07e+21
11 15/02/2021 09:14:44.9 31.1 χμ ΒΒΔ της Λήμνου 40.1705 25.0968 18.0 3.9 328.0 73.0 -15.0 9.66e+21
12 11/02/2021 19:23:33.5 35.2 χμ ΔΒΔ της Σάμου 37.9064 26.6234 17.0 3.9 249.0 13.0 -52.0 1e+22
13 09/02/2021 07:30:35.3 32.6 χμ ΒΑ της Ικαρίας 37.7922 26.4264 15.0 4.2 245.0 62.0 -156.0 2.4e+22
14 03/02/2021 19:55:00.6 20.7 χμ ΝΝΔ της Ηγουμενίτσας 39.3483 20.1328 19.0 4.3 283.0 57.0 34.0 3.01e+22
15 01/02/2021 20:46:16.1 26.9 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9492 26.1129 15.0 4.6 127.0 46.0 -63.0 9.68e+22
16 01/02/2021 13:10:16.5 33.1 χμ ΝΔ της Μυτιλήνης 38.9220 26.0320 15.0 4.6 261.0 43.0 -145.0 1.07e+23
17 01/02/2021 08:35:17.2 29.6 χμ ΝΔ της Μυτιλήνης 38.9715 26.0172 15.0 5.1 251.0 35.0 -111.0 5.54e+23
18 01/02/2021 06:34:11.4 30.2 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9278 26.0843 13.0 4.0 333.0 33.0 -75.0 1.45e+22
19 01/02/2021 06:00:05.3 28.8 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9444 26.0793 17.0 4.6 246.0 76.0 -173.0 1.17e+23
20 01/02/2021 05:47:54.5 26.3 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9617 26.0974 19.0 4.8 236.0 39.0 -138.0 2.1e+23
21 01/02/2021 05:46:52.9 27.1 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9409 26.1326 20.0 5.0 256.0 66.0 -165.0 3.7e+23
22 01/02/2021 05:03:24.7 27.6 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης 38.9445 26.1084 12.0 4.0 117.0 46.0 -69.0 1.44e+22
23 25/01/2021 23:54:46.5 79.5 χμ ΔΝΔ των Κυθήρων 35.9630 22.2078 15.0 3.9 43.0 63.0 164.0 1.03e+22
24 25/01/2021 13:35:27.9 6.4 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.7419 20.8577 22.0 4.0 40.0 34.0 8.0 1.26e+22
25 22/01/2021 06:57:27.7 60.0 χμ Δ της Καρπάθου 35.6684 26.4804 17.0 4.4 155.0 53.0 -142.0 5.76e+22
26 20/01/2021 23:37:56.6 24.7 χμ ΔΒΔ της Σάμου 37.8574 26.7256 12.0 4.5 130.0 64.0 -18.0 8.26e+22
27 20/01/2021 02:39:07.9 89.2 χμ ΔΒΔ της Φλώρινας 41.0302 20.3898 17.0 4.1 56.0 54.0 -149.0 1.64e+22
28 13/01/2021 09:40:21.8 15.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3866 22.0391 15.0 4.1 42.0 66.0 -175.0 1.98e+22
29 13/01/2021 09:06:08.4 14.6 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3750 22.0355 16.0 3.8 44.0 67.0 -174.0 5.78e+21
30 12/01/2021 22:56:47.2 15.5 χμ Β του Αιγίου 38.3864 22.0524 12.0 4.6 41.0 63.0 -169.0 1.09e+23
31 12/01/2021 22:32:56.2 14.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3752 22.0298 13.0 4.2 40.0 63.0 -162.0 2.73e+22
32 12/01/2021 22:29:37.9 12.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3573 22.0290 15.0 4.5 41.0 70.0 -166.0 6.41e+22
33 12/01/2021 22:09:55.8 14.6 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3756 22.0378 15.0 5.0 51.0 57.0 -152.0 4.19e+23
34 11/01/2021 20:39:03.9 47.6 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου 35.5796 26.6291 19.0 3.8 11.0 26.0 -139.0 7.01e+21
35 11/01/2021 01:34:31.6 71.6 χμ Δ της Καρπάθου 35.6339 26.3537 16.0 3.8 10.0 34.0 -139.0 5.97e+21
36 09/01/2021 04:33:55.9 73.5 χμ Δ της Καρπάθου 35.6103 26.3347 15.0 4.1 134.0 64.0 -161.0 1.73e+22
37 08/01/2021 00:46:18.5 188.1 χμ ΒΒΑ της Ρόδου 37.9560 29.1668 12.0 4.6 327.0 22.0 -65.0 9.15e+22
38 07/01/2021 00:58:15.2 32.0 χμ ΒΒΔ της Λήμνου 40.1682 25.0662 18.0 4.0 329.0 75.0 -15.0 1.44e+22