Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2005

     Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2005

25 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
1 γεγονός με 5.8 ≤ Mw < 6.5
13 γεγονότα με 4.8 ≤ Mw < 5.8
11 γεγονότα με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 10/01/2005 23:48:52.1 49.2 χμ ΒΔ της Ρόδου 36.8000 27.9000 28.0 5.0 240.0 85.0 177.0 4.02e+23
2 11/01/2005 04:35:57.2 54.3 χμ Α της Κω 36.9000 27.9000 23.0 4.6 230.0 42.0 -150.0 1.01e+23
3 23/01/2005 22:36:06.0 150.6 χμ ΑΝΑ της Ρόδου 35.8000 29.7000 22.0 5.4 313.0 85.0 177.0 1.6e+24
4 31/01/2005 01:05:29.1 81.1 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.4100 20.1100 12.0 5.4 350.0 24.0 124.0 1.6e+24
5 21/06/2005 23:06:34.1 68.6 χμ Ν της Ζακύνθου 37.1800 20.7900 18.0 4.2 290.0 62.0 -25.0 2.74e+22
6 25/07/2005 04:38:24.2 47.9 χμ ΝΝΑ της Ζακύνθου 37.3700 21.0100 20.0 4.2 40.0 34.0 -170.0 2.54e+22
7 13/09/2005 04:41:16.3 20.3 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1800 20.2500 14.0 4.2 200.0 35.0 150.0 2.54e+22
8 16/09/2005 08:07:59.0 94.9 χμ ΔΝΔ των Χανίων 35.1000 23.1000 22.0 4.7 9.0 59.0 -21.0 1.42e+23
9 16/09/2005 08:08:44.0 46.4 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 37.9200 20.0600 7.0 4.5 209.0 40.0 154.0 7.16e+22
10 19/09/2005 22:17:16.6 25.8 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.0400 20.2400 12.0 4.6 141.0 14.0 -78.0 1.01e+23
11 11/10/2005 05:44:28.0 50.7 χμ ΝΑ της Καρπάθου 35.4000 27.6000 21.0 4.6 320.0 85.0 176.0 1.01e+23
12 17/10/2005 05:45:17.4 50.8 χμ ΑΝΑ της Χίου 38.1700 26.6600 12.0 5.3 243.0 58.0 -156.0 1.13e+24
13 17/10/2005 09:46:55.0 50.6 χμ ΑΝΑ της Χίου 38.1900 26.6700 12.0 5.7 234.0 46.0 -165.0 4.51e+24
14 18/10/2005 11:54:50.0 23.2 χμ ΔΒΔ της Κόνιτσας 40.0900 20.4900 19.0 4.5 327.0 38.0 99.0 7.85e+22
15 18/10/2005 15:26:01.0 26.2 χμ Ν της Ζακύνθου 37.5560 20.9010 15.0 5.3 312.0 28.0 85.0 1.04e+24
16 18/10/2005 15:36:31.0 14.5 χμ ΝΝΑ της Ζακύνθου 37.6690 20.9510 18.0 4.5 1.0 37.0 131.0 7.73e+22
17 18/10/2005 18:43:12.0 21.5 χμ Ν της Ζακύνθου 37.6000 20.9300 20.0 4.4 305.0 44.0 70.0 4.24e+22
18 20/10/2005 21:40:02.4 52.1 χμ ΒΒΔ της Σάμου 38.1800 26.7200 8.0 5.8 230.0 55.0 174.0 6.38e+24
19 21/10/2005 11:11:35.0 18.3 χμ ΝΝΑ της Ζακύνθου 37.6310 20.9400 18.0 4.3 336.0 37.0 99.0 3.73e+22
20 31/10/2005 05:26:40.0 47.6 χμ ΒΔ της Σάμου 38.1100 26.6700 16.0 4.8 226.0 67.0 169.0 2.01e+23
21 19/11/2005 17:26:33.0 89.1 χμ Α του Ηρακλείου 35.2000 26.1000 16.0 4.2 115.0 55.0 -140.0 2.54e+22
22 25/11/2005 09:30:58.2 48.3 χμ ΔΝΔ των Χανίων 35.4000 23.5000 34.0 5.1 5.0 56.0 -32.0 5.68e+23
23 09/12/2005 14:33:20.0 66.7 χμ ΝΝΑ της Καρπάθου 35.0800 27.3000 15.0 4.6 120.0 55.0 167.0 1.01e+23
24 19/12/2005 17:44:47.3 9.1 χμ Δ της Αρτας 39.1600 20.8800 10.0 4.1 301.0 49.0 -20.0 1.79e+22
25 23/12/2005 07:09:57.0 72.4 χμ Δ των Χανίων 35.3900 23.2300 35.0 4.2 174.0 74.0 3.0 2.54e+22