Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2022

     Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2022

10 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
κανένα γεγονός με 5.8 ≤ Mw < 6.5
2 γεγονότα με 4.8 ≤ Mw < 5.8
8 γεγονότα με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 22/01/2022 02:32:56.6 75.4 χμ ΒΒΔ της Σκύρου 39.5347 24.2405 9.0 4.1 37.0 65.0 -179.0 1.66e+22
2 16/01/2022 22:32:00.4 31.0 χμ ΝΝΑ των Καρυών 39.9787 24.3355 8.0 4.3 134.0 62.0 -23.0 3.46e+22
3 16/01/2022 18:29:27.7 32.2 χμ ΝΝΑ των Καρυών 39.9693 24.3428 7.0 4.0 136.0 47.0 -28.0 1.47e+22
4 16/01/2022 12:26:19.6 28.1 χμ Ν των Καρυών 39.9979 24.2762 8.0 4.5 178.0 57.0 -6.0 6.56e+22
5 16/01/2022 11:48:06.2 32.8 χμ ΝΝΑ των Καρυών 39.9628 24.3354 8.0 5.4 126.0 43.0 -44.0 1.49e+24
6 14/01/2022 21:37:55.3 193.6 χμ ΒΔ της Φλώρινας 42.1794 20.0109 5.0 4.3 216.0 55.0 -33.0 3.77e+22
7 09/01/2022 23:38:26.7 8.9 χμ ΑΒΑ της Φλώρινας 40.8269 21.4882 9.0 4.0 59.0 49.0 -57.0 1.1e+22
8 09/01/2022 21:43:48.0 6.8 χμ ΒΒΑ της Φλώρινας 40.8421 21.4228 10.0 5.4 38.0 39.0 -83.0 1.72e+24
9 08/01/2022 12:08:09.6 103.6 χμ ΝΝΔ του Ρεθύμνου 34.4553 24.2239 9.0 4.1 52.0 44.0 -10.0 1.85e+22
10 02/01/2022 10:57:57.5 64.4 χμ Ν της Ζακύνθου 37.2123 20.9155 9.0 4.2 54.0 56.0 160.0 2.46e+22