Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2003

     Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2003

8 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
1 γεγονός με 5.8 ≤ Mw < 6.5
6 γεγονότα με 4.8 ≤ Mw < 5.8
1 γεγονός με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 16/06/2003 08:27:52.9 77.5 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 37.7200 19.8100 18.0 4.5 118.0 62.0 -25.0 7.16e+22
2 06/07/2003 19:10:31.0 52.7 χμ ΝΑ της Σαμοθράκης 40.1900 26.0200 17.0 5.6 170.0 65.0 17.0 3.19e+24
3 14/08/2003 05:14:54.0 11.8 χμ ΒΒΔ της Λευκάδας 38.8200 20.6000 12.0 6.2 18.0 60.0 -168.0 2.14e+25
4 14/08/2003 08:41:39.3 12.2 χμ ΒΒΔ της Λευκάδας 38.8100 20.5600 14.0 4.7 18.0 54.0 -164.0 1.42e+23
5 14/08/2003 12:18:15.0 5.8 χμ ΒΒΑ της Λευκάδας 38.7600 20.6700 9.0 4.9 203.0 72.0 178.0 2.85e+23
6 14/08/2003 16:18:03.9 5.8 χμ ΒΒΑ της Λευκάδας 38.7600 20.6700 13.0 5.3 194.0 74.0 170.0 1.13e+24
7 17/10/2003 12:57:10.0 78.6 χμ ΔΝΔ των Κυθήρων 36.0000 22.2000 34.0 5.0 233.0 22.0 156.0 4.02e+23
8 16/11/2003 07:22:50.0 16.4 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2700 20.3400 17.0 4.8 210.0 59.0 -158.0 2.01e+23