Σεισμοί των τελευταίων 2 ημερών στον Ελλαδικό χώρο  
   |    |  RSS Feed  |  Αναζήτηση Καταλόγου  |  Κατάλογος Γεγονότων
 

Σεισμοί των τελευταίων: 24 ωρών - 48 ωρών - 10 ημερών - 20 ημερών ~ Σημαντικοί σεισμοί του 2021
   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 A 28/09/2021 23:16:53 25.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1011 25.1996 2.0 2.6
2 A 28/09/2021 23:13:35 46.2 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3189 23.3413 10.0 1.8
3 A 28/09/2021 23:11:53 28.5 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3400 23.3128 5.0 1.4
4 A 28/09/2021 23:05:48 24.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1226 25.2380 2.0 2.5
5 A 28/09/2021 22:57:17 24.6 χμ Ν του Ηρακλείου 35.1080 25.1813 2.0 3.3
6 A 28/09/2021 22:42:20 27.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1321 25.3155 10.0 2.3
7 A 28/09/2021 22:32:21 25.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1583 25.3246 2.0 2.9
8 A 28/09/2021 22:30:50 23.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1357 25.2501 2.0 2.1
9 A 28/09/2021 22:16:05 16.6 χμ ΒΒΔ της Χαλκίδας 38.5989 23.5186 10.0 1.8
10 A 28/09/2021 21:25:17 32.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0536 25.2492 10.0 2.2
11 A 28/09/2021 21:18:02 49.5 χμ ΒΑ της Σκιάθου 39.4514 23.9251 40.0 2.8
12 A 28/09/2021 20:22:46 29.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0940 25.2933 10.0 2.4
13 A 28/09/2021 20:19:02 27.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1079 25.2740 2.0 2.1
14 A 28/09/2021 20:01:00 25.0 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3521 23.3502 2.0 1.8
15 A 28/09/2021 19:59:47 22.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3618 23.3704 2.0 1.2
16 A 28/09/2021 19:56:50 18.5 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας 39.4559 20.4720 10.0 1.7
17 A 28/09/2021 19:44:57 28.2 χμ ΒΑ της Λάρισας 39.8285 22.6368 10.0 1.7
18 A 28/09/2021 19:33:26 28.8 χμ ΑΒΑ της Αμφισσας 38.6574 22.6575 2.0 2.4
19 A 28/09/2021 18:56:03 25.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1616 25.3224 2.0 2.8
20 A 28/09/2021 18:31:19 29.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1019 25.2964 2.0 2.5
21 A 28/09/2021 18:09:05 46.3 χμ Ν της Κω 36.4779 27.2497 10.0 3.0
22 A 28/09/2021 18:07:41 29.5 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.2941 22.5408 2.0 1.4
23 A 28/09/2021 18:06:19 8.3 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3173 21.7537 5.0 0.3
24 A 28/09/2021 18:02:51 21.8 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1987 25.3140 2.0 2.2
25 A 28/09/2021 17:52:57 28.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0759 25.2190 2.0 2.5
26 A 28/09/2021 17:22:59 34.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0337 25.2599 10.0 2.5
27 A 28/09/2021 17:12:15 25.4 χμ ΝΑ της Μήλου 36.5100 24.6446 80.0 3.3
28 A 28/09/2021 16:58:24 26.5 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3347 23.3438 2.0 2.0
29 A 28/09/2021 16:55:40 27.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1126 25.2804 10.0 2.7
30 A 28/09/2021 16:42:35 41.3 χμ ΝΝΔ των Κυθήρων 35.8995 22.8719 10.0 3.4
31 A 28/09/2021 16:36:48 27.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1129 25.2889 10.0 2.6
32 A 28/09/2021 16:12:33 25.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1111 25.2316 2.0 2.6
33 A 28/09/2021 15:37:47 15.1 χμ Α της Πάτρας 38.2602 21.9058 2.0 0.4
34 A 28/09/2021 15:22:02 26.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3421 23.3331 2.0 1.4
35 A 28/09/2021 15:19:05 9.9 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.3181 21.7990 10.0 0.9
36 M 28/09/2021 15:13:15 23.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1465 25.2602 6.0 4.4
37 A 28/09/2021 15:01:54 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3269 23.3436 2.0 2.2
38 A 28/09/2021 14:56:21 28.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0907 25.2555 10.0 2.5
39 A 28/09/2021 14:46:44 27.4 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3454 23.3229 2.0 2.0
40 A 28/09/2021 14:45:48 35.8 χμ ΑΝΑ του Ηρακλείου 35.2173 25.5025 2.0 3.1
41 A 28/09/2021 14:00:10 20.8 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1921 25.2924 2.0 2.8
42 A 28/09/2021 13:53:26 27.8 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1238 25.3122 2.0 2.5
43 A 28/09/2021 13:39:08 26.4 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3223 23.3564 2.0 2.1
44 A 28/09/2021 13:36:13 28.2 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3376 23.3186 2.0 1.9
45 A 28/09/2021 13:26:51 31.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0471 25.2169 10.0 3.0
46 A 28/09/2021 13:04:45 25.6 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3515 23.3424 2.0 1.8
47 A 28/09/2021 13:02:22 29.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0778 25.2443 2.0 3.0
48 A 28/09/2021 12:33:17 26.5 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3336 23.3441 2.0 1.4
49 A 28/09/2021 12:29:45 23.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1625 25.2907 2.0 3.1
50 A 28/09/2021 12:25:18 26.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0975 25.2138 2.0 2.8
51 M 28/09/2021 12:09:50 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1467 25.2650 7.0 3.9
52 A 28/09/2021 12:05:13 25.0 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1466 25.2986 10.0 2.5
53 A 28/09/2021 11:41:55 21.8 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3551 23.3914 2.0 3.1
54 A 28/09/2021 11:38:49 9.8 χμ ΒΔ των Κυθήρων 36.3231 22.9544 81.0 3.5
55 A 28/09/2021 11:34:17 57.3 χμ ΔΝΔ της Θήρας 36.2196 24.8429 10.0 3.4
56 A 28/09/2021 11:32:59 27.6 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9566 21.1672 10.0 1.6
57 A 28/09/2021 11:19:59 27.7 χμ ΝΝΑ της Αρτας 38.9489 21.1534 10.0 1.9
58 A 28/09/2021 10:53:25 11.1 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.3425 22.1244 19.0 0.6
59 A 28/09/2021 10:35:40 21.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1647 25.2617 9.0 2.3
60 A 28/09/2021 10:23:46 15.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.3671 21.8233 4.0 1.4
61 A 28/09/2021 10:00:58 28.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0754 25.2201 10.0 2.5
62 M 28/09/2021 09:52:17 23.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1370 25.2377 7.0 2.3
63 M 28/09/2021 09:33:25 23.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1287 25.2352 7.0 2.5
64 M 28/09/2021 09:02:51 27.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3077 23.3508 12.0 1.1
65 M 28/09/2021 08:50:18 31.8 χμ ΔΝΔ της Τρίπολης 37.4360 22.0315 24.0 1.6
66 M 28/09/2021 08:39:16 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1167 25.2068 5.0 3.3
67 M 28/09/2021 08:34:15 21.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1555 25.2325 9.0 3.5
68 M 28/09/2021 08:29:05 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1312 25.2273 6.0 3.4
69 M 28/09/2021 08:26:52 23.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1290 25.2258 6.0 2.8
70 M 28/09/2021 08:20:22 21.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1560 25.2502 5.0 3.7
71 M 28/09/2021 08:17:09 25.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1527 25.3227 6.0 3.6
72 M 28/09/2021 08:08:11 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3168 23.3523 11.0 2.0
73 M 28/09/2021 08:05:02 27.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3157 23.3440 11.0 2.5
74 M 28/09/2021 08:04:11 28.3 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3135 23.3377 11.0 1.6
75 M 28/09/2021 07:42:29 21.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1560 25.2403 9.0 2.9
76 M 28/09/2021 07:39:36 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1297 25.2315 6.0 3.3
77 M 28/09/2021 07:28:03 25.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1548 25.3203 2.0 3.7
78 M 28/09/2021 07:22:33 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1305 25.2257 6.0 3.0
79 M 28/09/2021 07:19:07 29.3 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2937 23.3420 11.0 1.0
80 M 28/09/2021 06:52:11 21.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1542 25.2303 7.0 3.2
81 M 28/09/2021 06:50:33 25.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1177 25.2503 6.0 2.7
82 M 28/09/2021 06:46:38 30.8 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου 38.5370 21.8452 15.0 1.2
83 M 28/09/2021 06:44:13 20.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1552 25.2155 12.0 2.7
84 M 28/09/2021 06:40:22 22.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1802 25.2982 9.0 2.3
85 M 28/09/2021 06:25:47 21.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1493 25.2287 5.0 3.2
86 M 28/09/2021 06:17:39 23.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1375 25.2370 9.0 2.4
87 M 28/09/2021 06:01:06 10.3 χμ ΑΒΑ της Ρόδου 36.4635 28.3345 59.0 3.9
88 M 28/09/2021 05:32:26 26.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1030 25.2290 4.0 2.5
89 M 28/09/2021 05:27:09 21.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1500 25.2355 7.0 2.6
90 M 28/09/2021 05:22:00 23.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1265 25.2327 4.0 2.8
91 M 28/09/2021 05:14:49 21.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1703 25.2750 5.0 3.1
92 M 28/09/2021 04:59:36 19.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1743 25.2372 7.0 2.8
93 M 28/09/2021 04:48:08 22.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1387 25.2392 7.0 5.3
94 M 28/09/2021 04:30:14 21.7 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1860 25.2985 8.0 2.0
95 M 28/09/2021 04:23:17 22.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1442 25.2513 4.0 2.5
96 M 28/09/2021 04:18:58 7.6 χμ Β του Αιγίου 38.3170 22.0868 9.0 2.5
97 M 28/09/2021 04:17:15 22.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1557 25.2668 10.0 2.2
98 M 28/09/2021 03:16:54 26.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1522 25.3322 7.0 2.5
99 A 28/09/2021 03:03:42 22.3 χμ Ν του Ηρακλείου 35.1265 25.0930 10.0 2.9
100 A 28/09/2021 02:44:11 24.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1291 25.2444 2.0 2.6
101 A 28/09/2021 02:26:29 28.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0955 25.2581 10.0 2.6
102 A 28/09/2021 01:50:53 24.3 χμ ΒΔ της Λειβαδιάς 38.5835 22.6689 10.0 1.8
103 A 28/09/2021 00:54:29 28.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0893 25.2426 2.0 2.9
104 A 28/09/2021 00:49:33 28.0 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1539 25.3563 10.0 2.5
105 A 28/09/2021 00:39:15 22.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1639 25.2768 2.0 2.4
106 A 28/09/2021 00:32:11 40.1 χμ Ν της Κω 36.5329 27.2938 10.0 3.0
107 A 28/09/2021 00:09:45 27.0 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.2385 22.6918 2.0 2.1
108 A 28/09/2021 00:08:09 28.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1131 25.3097 2.0 2.5
109 A 28/09/2021 00:04:28 23.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1647 25.2978 10.0 2.7
110 M 27/09/2021 23:56:46 22.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1397 25.2145 8.0 2.4
111 M 27/09/2021 23:44:08 23.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1338 25.2310 7.0 2.5
112 A 27/09/2021 23:29:50 34.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0337 25.2452 10.0 3.4
113 A 27/09/2021 23:26:28 26.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0974 25.2286 2.0 3.0
114 A 27/09/2021 23:11:53 43.1 χμ Ν της Κω 36.5055 27.2733 10.0 3.8
115 A 27/09/2021 22:55:31 20.3 χμ ΑΝΑ του Ηρακλείου 35.2391 25.3282 10.0 2.6
116 A 27/09/2021 22:46:16 27.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0972 25.2526 2.0 2.7
117 A 27/09/2021 22:41:27 70.1 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου 35.4704 26.4088 4.0 3.0
118 A 27/09/2021 22:32:56 40.0 χμ Ν της Κω 36.5337 27.2747 10.0 3.6
119 A 27/09/2021 22:27:41 30.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1146 25.3461 2.0 2.5
120 A 27/09/2021 22:25:44 10.2 χμ ΒΒΔ της Αρτας 39.2482 20.9498 2.0 1.6
121 M 27/09/2021 22:14:27 23.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1287 25.2355 5.0 2.5
122 M 27/09/2021 22:06:43 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1275 25.2252 6.0 2.6
123 M 27/09/2021 21:49:55 23.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1335 25.2462 5.0 2.7
124 M 27/09/2021 21:45:58 20.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1538 25.2258 8.0 2.6
125 M 27/09/2021 21:37:10 23.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1762 25.3125 5.0 4.5
126 M 27/09/2021 21:35:42 23.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1327 25.2388 7.0 2.9
127 M 27/09/2021 21:29:20 24.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1250 25.2510 5.0 3.4
128 M 27/09/2021 21:18:43 9.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.4847 25.4922 7.0 1.1
129 M 27/09/2021 21:15:42 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1338 25.2573 8.0 2.4
130 M 27/09/2021 20:56:41 22.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1623 25.2847 7.0 3.2
131 M 27/09/2021 20:47:02 7.4 χμ ΒΑ του Αιγίου 38.2963 22.1410 11.0 1.0
132 M 27/09/2021 20:44:10 22.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1780 25.2963 5.0 2.8
133 M 27/09/2021 20:40:11 22.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1788 25.3010 5.0 2.3
134 M 27/09/2021 20:39:15 10.6 χμ ΒΒΔ της Αρτας 39.2525 20.9518 8.0 2.4
135 M 27/09/2021 20:37:23 22.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1442 25.2298 5.0 2.8
136 M 27/09/2021 20:10:00 23.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1300 25.2380 6.0 4.4
137 M 27/09/2021 20:03:02 29.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2908 23.3495 7.0 1.2
138 M 27/09/2021 19:54:01 21.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1490 25.2373 6.0 2.5
139 M 27/09/2021 19:47:42 22.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1672 25.2815 6.0 2.7
140 M 27/09/2021 19:24:40 28.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3092 23.3357 10.0 1.0
141 M 27/09/2021 19:18:58 28.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3203 23.3358 10.0 1.7
142 M 27/09/2021 19:10:35 27.6 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3205 23.3403 11.0 1.2
143 M 27/09/2021 19:05:56 21.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1925 25.3018 6.0 2.4
144 M 27/09/2021 18:44:21 34.8 χμ ΒΔ της Τρίπολης 37.7123 22.0790 7.0 2.3
145 M 27/09/2021 18:40:20 34.2 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας 39.3935 20.6378 16.0 1.7
146 M 27/09/2021 18:25:05 25.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1097 25.2308 2.0 2.6
147 M 27/09/2021 18:19:16 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3242 23.3460 11.0 2.3
148 M 27/09/2021 18:15:44 22.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1470 25.2400 8.0 3.8
149 M 27/09/2021 18:12:14 22.1 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1852 25.3043 8.0 2.9
150 M 27/09/2021 18:06:37 30.0 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.2207 22.6652 13.0 1.7
151 M 27/09/2021 18:05:04 25.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1295 25.2695 5.0 2.4
152 M 27/09/2021 18:03:53 30.0 χμ ΑΝΑ του Πύργου 37.5538 21.7485 7.0 1.7
153 M 27/09/2021 17:54:46 11.0 χμ ΔΒΔ της Ανδραβίδας 37.9442 21.1540 13.0 1.6
154 M 27/09/2021 17:48:29 25.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1235 25.2642 8.0 2.3
155 M 27/09/2021 17:32:01 29.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2888 23.3423 8.0 0.9
156 M 27/09/2021 17:18:37 18.5 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας 39.4297 20.4587 11.0 3.5
157 M 27/09/2021 17:01:31 18.9 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας 39.4320 20.4650 12.0 2.8
158 M 27/09/2021 16:55:06 25.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1113 25.2265 7.0 2.7
159 M 27/09/2021 16:51:09 26.2 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3010 23.3817 8.0 0.9
160 M 27/09/2021 16:47:22 27.4 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3180 23.3462 10.0 1.3
161 M 27/09/2021 16:38:12 10.2 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου 38.2592 20.4408 10.0 2.4
162 M 27/09/2021 16:32:19 28.8 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7538 22.1193 20.0 1.4
163 M 27/09/2021 16:27:11 21.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.4317 21.7940 12.0 0.3
164 M 27/09/2021 16:15:29 23.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1440 25.2652 5.0 3.4
165 M 27/09/2021 15:53:53 22.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1700 25.2973 7.0 2.7
166 M 27/09/2021 15:49:48 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1307 25.2362 7.0 2.5
167 M 27/09/2021 15:41:19 43.1 χμ ΝΝΑ των Καρυών 39.9039 24.4784 21.0 1.7
168 M 27/09/2021 15:26:54 24.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1257 25.2423 7.0 2.8
169 M 27/09/2021 15:04:00 44.3 χμ ΝΝΔ της Κω 36.5120 27.1457 13.0 3.7
170 M 27/09/2021 14:49:27 24.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1358 25.2675 8.0 3.6
171 A 27/09/2021 14:45:07 28.0 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου 38.0020 23.2415 2.0 2.0
172 M 27/09/2021 14:35:13 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1235 25.2325 4.0 3.5
173 A 27/09/2021 14:22:47 27.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0938 25.2397 2.0 3.4
174 A 27/09/2021 14:12:55 29.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1037 25.3064 10.0 2.8
175 A 27/09/2021 14:01:21 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1371 25.2439 2.0 3.3
176 A 27/09/2021 13:28:03 33.6 χμ ΑΒΑ των Καλαβρύτων 38.1676 22.4560 2.0 1.7
177 A 27/09/2021 13:26:01 29.1 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3447 23.3019 2.0 1.6
178 A 27/09/2021 13:22:27 26.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1018 25.2236 2.0 2.8
179 A 27/09/2021 12:31:47 22.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1708 25.2929 2.0 3.7
180 A 27/09/2021 12:18:54 26.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1382 25.3070 2.0 3.0
181 M 27/09/2021 12:07:09 24.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1240 25.2257 8.0 2.7
182 A 27/09/2021 12:03:53 21.0 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.4065 21.8586 2.0 1.2
183 A 27/09/2021 12:02:26 22.7 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1569 25.2724 2.0 3.3
184 M 27/09/2021 11:49:59 23.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1368 25.2355 7.0 3.0
185 M 27/09/2021 11:27:33 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1295 25.2315 5.0 2.8
186 M 27/09/2021 11:02:26 21.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1665 25.2648 7.0 4.7
187 M 27/09/2021 11:01:42 21.1 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1742 25.2722 4.0 2.7
188 M 27/09/2021 10:49:19 6.4 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.2982 22.1195 9.0 1.9
189 M 27/09/2021 10:48:32 20.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1512 25.1932 13.0 2.6
190 M 27/09/2021 10:34:21 24.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1327 25.2692 6.0 3.8
191 M 27/09/2021 10:27:25 22.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1545 25.2563 12.0 2.4
192 M 27/09/2021 10:23:11 26.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1157 25.2690 4.0 3.9
193 M 27/09/2021 10:18:41 25.8 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1325 25.2885 4.0 2.8
194 M 27/09/2021 09:12:34 22.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1325 25.2013 6.0 2.9
195 M 27/09/2021 09:02:48 22.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1398 25.2290 7.0 2.8
196 M 27/09/2021 08:56:36 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1288 25.2302 7.0 3.0
197 M 27/09/2021 08:45:29 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1370 25.2437 6.0 3.0
198 M 27/09/2021 08:34:29 22.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1332 25.2072 8.0 3.1
199 M 27/09/2021 08:29:35 24.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1292 25.2483 11.0 3.0
200 M 27/09/2021 08:21:57 25.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1513 25.3113 9.0 4.3
201 M 27/09/2021 08:16:22 22.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1540 25.2593 6.0 2.8
202 M 27/09/2021 08:03:55 29.5 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2988 23.3335 9.0 1.5
203 M 27/09/2021 07:46:30 15.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1950 25.2020 5.0 4.1
204 M 27/09/2021 07:44:41 20.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1493 25.2070 12.0 3.8
205 M 27/09/2021 07:30:45 24.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1303 25.2483 8.0 4.4
206 M 27/09/2021 07:28:24 26.5 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3205 23.3558 10.0 1.3
207 M 27/09/2021 07:22:22 26.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1130 25.2598 4.0 3.2
208 M 27/09/2021 06:45:44 19.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1715 25.2230 12.0 3.1
209 M 27/09/2021 06:43:01 27.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.0890 25.2223 6.0 2.9
210 M 27/09/2021 06:37:43 26.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1153 25.2733 6.0 4.2
211 M 27/09/2021 06:36:23 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3160 23.3533 12.0 2.5
212 M 27/09/2021 06:27:48 25.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1490 25.3115 4.0 3.6
213 M 27/09/2021 06:22:13 21.1 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 35.1770 25.2753 7.0 3.6
214 M 27/09/2021 06:17:21 24.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου 35.1388 25.2820 8.0 5.8
215 A 27/09/2021 06:02:08 30.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3421 23.2810 2.0 1.6
216 A 27/09/2021 05:29:58 28.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3547 23.2979 2.0 1.7
217 A 27/09/2021 05:27:30 34.8 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.7779 22.0568 2.0 1.9
218 A 27/09/2021 05:15:34 33.4 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς 38.1898 22.6531 10.0 1.6
219 A 27/09/2021 04:37:46 25.6 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3132 23.3775 2.0 1.8
220 A 27/09/2021 03:46:33 73.6 χμ Α του Ηρακλείου 35.2886 25.9405 2.0 2.6
221 A 27/09/2021 03:15:32 39.1 χμ Ν της Κω 36.5434 27.2412 10.0 2.8
222 A 27/09/2021 03:06:54 26.9 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.3204 23.3502 14.0 1.3
223 A 27/09/2021 02:31:31 26.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3496 23.3272 2.0 1.7
224 A 27/09/2021 02:26:29 31.2 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3306 23.2848 21.0 1.6
225 A 27/09/2021 01:55:30 3.7 χμ ΒΒΔ της Θήρας 36.4467 25.4151 24.0 2.2
226 A 27/09/2021 01:45:59 26.7 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.3312 23.3443 26.0 1.1
227 A 27/09/2021 01:41:50 15.7 χμ Β του Αιγίου 38.3892 22.0699 14.0 0.6
228 A 27/09/2021 01:09:11 27.0 χμ Δ της Χαλκίδας 38.4251 23.2934 2.0 1.8
229 A 27/09/2021 00:47:53 40.7 χμ Δ του Καρπενησίου 38.7835 21.2636 13.0 1.2
230 A 27/09/2021 00:36:15 69.8 χμ ΝΔ των Χανίων 35.0806 23.4573 22.0 1.8
231 A 26/09/2021 23:47:10 8.9 χμ ΒΒΑ της Θήρας 36.4860 25.4828 2.0 2.9