Σεισμοί των τελευταίων 2 ημερών στον Ελλαδικό χώρο  
   |    |  RSS Feed  |  Αναζήτηση Καταλόγου  |  Κατάλογος Γεγονότων
 

Σεισμοί των τελευταίων: 24 ωρών - 48 ωρών - 10 ημερών - 20 ημερών ~ Σημαντικοί σεισμοί του 2023
   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ. Μηχ.Γέν.
1 A 23/03/2023 08:17:26 23.1 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.7462 20.6383 2.0 2.0 -
2 A 23/03/2023 08:05:33 40.7 χμ Β της Κόνιτσας 40.4136 20.7224 10.0 2.8 -
3 A 23/03/2023 06:47:43 23.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4462 21.9752 4.0 1.6 -
4 A 23/03/2023 06:43:45 22.6 χμ ΒΒΔ της Αμφισσας 38.6996 22.2399 10.0 1.6 -
5 A 23/03/2023 06:30:22 62.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.2583 24.3503 2.0 2.0 -
6 A 23/03/2023 06:13:33 73.4 χμ ΒΑ του Ηρακλείου 35.7728 25.7273 10.0 2.7 -
7 A 23/03/2023 05:59:47 42.7 χμ Β της Κόνιτσας 40.4292 20.6881 10.0 2.4 -
8 A 23/03/2023 05:18:29 38.5 χμ Δ του Μεσολογγίου 38.3633 20.9877 2.0 1.8 -
9 A 23/03/2023 04:37:48 11.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3430 22.0207 3.0 1.1 -
10 A 23/03/2023 04:32:32 35.9 χμ Β της Κόνιτσας 40.3714 20.7389 10.0 2.0 -
11 A 23/03/2023 04:21:14 16.6 χμ ΒΑ της Ζακύνθου 37.8793 21.0478 10.0 1.4 -
12 A 23/03/2023 03:54:35 39.1 χμ ΔΝΔ της Καστοριάς 40.4071 20.8281 10.0 2.0 -
13 A 23/03/2023 03:30:42 47.8 χμ ΔΒΔ της Καστοριάς 40.6037 20.7127 10.0 3.8
14 A 23/03/2023 03:21:29 3.3 χμ ΝΑ της Θήβας 38.3049 23.3511 2.0 1.5 -
15 A 23/03/2023 03:10:05 42.8 χμ Β της Κόνιτσας 40.4304 20.6940 10.0 2.7 -
16 A 23/03/2023 02:56:00 33.4 χμ Β της Κόνιτσας 40.3475 20.7960 10.0 1.9 -
17 A 23/03/2023 02:22:49 31.5 χμ Δ της Καστοριάς 40.5514 20.8966 10.0 3.3 -
18 A 23/03/2023 02:19:43 23.5 χμ Δ της Καστοριάς 40.5240 20.9891 10.0 2.8 -
19 A 23/03/2023 02:09:37 43.2 χμ Δ της Καστοριάς 40.5577 20.7585 2.0 3.7 -
20 A 23/03/2023 01:54:19 38.9 χμ Δ της Καστοριάς 40.4756 20.8098 10.0 3.2 -
21 A 23/03/2023 01:43:21 41.4 χμ Δ της Καστοριάς 40.5100 20.7765 2.0 4.5
22 A 23/03/2023 01:39:37 42.7 χμ Β της Κόνιτσας 40.4319 20.7287 10.0 2.4 -
23 A 23/03/2023 00:49:34 10.0 χμ ΝΑ του Αργοστολίου 38.1150 20.5689 33.0 1.3 -
24 A 22/03/2023 23:55:36 22.8 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1273 20.7363 12.0 1.6 -
25 A 22/03/2023 23:39:32 15.9 χμ ΝΝΔ της Ανδραβίδας 37.7599 21.2290 13.0 1.5 -
26 A 22/03/2023 23:22:50 30.7 χμ ΒΒΑ των Τρικάλων 39.8010 21.9306 10.0 1.3 -
27 A 22/03/2023 23:15:55 9.9 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1073 20.4062 10.0 1.9 -
28 A 22/03/2023 22:48:46 51.8 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης 36.4133 21.9913 10.0 2.8 -
29 A 22/03/2023 22:45:22 10.5 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου 38.1282 20.3769 2.0 2.0 -
30 A 22/03/2023 22:18:42 6.7 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1445 20.5489 2.0 2.6 -
31 A 22/03/2023 22:05:04 58.4 χμ ΒΑ του Ηρακλείου 35.7470 25.5139 10.0 2.8 -
32 A 22/03/2023 21:34:25 10.7 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1091 20.3906 2.0 1.9 -
33 A 22/03/2023 21:18:34 16.8 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου 37.8661 21.0615 10.0 1.5 -
34 A 22/03/2023 21:04:12 20.7 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4071 21.9575 2.0 1.0 -
35 A 22/03/2023 20:04:03 20.3 χμ ΒΒΑ του Πολύγυρου 40.5332 23.5575 10.0 2.6 -
36 A 22/03/2023 18:41:39 16.3 χμ ΒΒΑ του Αιγίου 38.3881 22.1411 2.0 0.8 -
37 A 22/03/2023 18:12:29 7.2 χμ Ν του Αργοστολίου 38.1088 20.4706 12.0 1.5 -
38 A 22/03/2023 17:44:15 4.2 χμ ΑΝΑ των Γρεβενών 40.0647 21.4592 2.0 2.1 -
39 A 22/03/2023 17:00:33 39.4 χμ ΔΒΔ της Κορίνθου 38.1249 22.5501 10.0 3.2 -
40 A 22/03/2023 16:40:54 12.9 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου 38.1100 20.3580 2.0 2.1 -
41 M 22/03/2023 15:40:51 8.3 χμ ΑΝΑ της Θήβας 38.2970 23.4092 6.0 1.5 -
42 M 22/03/2023 15:26:42 17.1 χμ ΝΑ της Θήβας 38.2133 23.4578 3.0 2.4 -
43 M 22/03/2023 14:51:45 24.5 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6848 20.6512 16.0 1.6 -
44 M 22/03/2023 11:56:04 33.1 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6442 20.5685 4.0 2.3 -
45 M 22/03/2023 11:11:09 20.6 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4063 21.9575 9.0 0.7 -
46 A 22/03/2023 08:58:35 52.6 χμ Β της Σκιάθου 39.6390 23.4599 16.0 1.9 -
47 A 22/03/2023 08:02:50 19.8 χμ ΝΝΑ της Ζακύνθου 37.6385 21.0115 5.0 1.8 -
48 M 22/03/2023 07:44:02 17.8 χμ ΒΑ της Ζακύνθου 37.9010 21.0427 5.0 3.8
49 A 22/03/2023 07:37:04 4.7 χμ ΒΑ του Αιγίου 38.2834 22.1132 26.0 0.7 -
50 A 22/03/2023 07:31:37 11.8 χμ ΔΝΔ της Αθήνας 37.9495 23.6061 10.0 1.6 -
51 M 22/03/2023 07:14:47 43.2 χμ ΝΔ του Ηρακλείου 35.0235 24.8315 6.0 2.2 -
52 A 22/03/2023 05:16:47 31.3 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9371 21.2065 10.0 1.6 -
53 M 22/03/2023 04:18:26 55.9 χμ ΒΒΑ του Ηρακλείου 35.7543 25.4513 19.0 2.4 -
54 A 22/03/2023 04:06:12 22.5 χμ Α του Καρπενησίου 38.8270 21.9912 10.0 1.6 -
55 A 22/03/2023 03:45:44 7.7 χμ Ν του Αργοστολίου 38.1048 20.4959 2.0 1.5 -
56 M 22/03/2023 03:16:32 88.7 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου 35.5140 26.0818 30.0 1.4 -
57 A 22/03/2023 02:57:49 48.0 χμ ΝΑ της Αθήνας 37.6859 24.1298 10.0 1.4 -
58 A 22/03/2023 01:32:52 19.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4075 21.9804 3.0 0.2 -
59 A 22/03/2023 01:24:33 9.8 χμ Α της Θήβας 38.3145 23.4316 2.0 2.1 -
60 A 22/03/2023 01:16:30 18.0 χμ Α της Αρτας 39.1564 21.1937 2.0 1.8 -
61 A 22/03/2023 01:08:16 10.7 χμ Β του Αιγίου 38.3442 22.0994 2.0 1.1 -
62 A 22/03/2023 00:44:24 18.9 χμ Δ του Ναυπλίου 37.5408 22.5949 37.0 1.2 -
63 A 22/03/2023 00:36:36 6.9 χμ Α της Θήβας 38.3244 23.3988 2.0 1.5 -
64 M 21/03/2023 23:21:15 75.3 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου 34.6715 24.9153 6.0 2.1 -
65 A 21/03/2023 22:18:05 38.5 χμ ΒΒΑ των Κυθήρων 36.5546 23.2254 10.0 3.1 -
66 A 21/03/2023 22:08:11 30.4 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9436 21.1992 10.0 1.3 -
67 M 21/03/2023 21:44:26 53.0 χμ ΝΔ των Χανίων 35.1300 23.6670 2.0 1.8 -
68 A 21/03/2023 21:40:45 31.5 χμ ΒΔ της Χαλκίδας 38.6954 23.3904 5.0 1.1 -
69 A 21/03/2023 21:38:51 43.9 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.1952 24.1569 2.0 1.1 -
70 A 21/03/2023 20:55:44 14.6 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3697 22.0181 2.0 0.8 -
71 A 21/03/2023 20:47:22 2.7 χμ ΑΒΑ της Θήβας 38.3282 23.3499 2.0 1.2 -
72 A 21/03/2023 20:38:10 8.1 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1136 20.4294 13.0 1.2 -
73 A 21/03/2023 19:50:01 20.8 χμ ΒΔ των Καρυών 40.3641 24.0560 2.0 1.9 -
74 A 21/03/2023 19:00:21 28.6 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9681 21.2055 10.0 1.3 -
75 A 21/03/2023 18:24:26 31.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας 38.3886 23.9466 10.0 1.1 -
76 M 21/03/2023 16:53:25 63.1 χμ ΝΝΔ των Χανίων 34.9892 23.7470 29.0 3.2 -
77 A 21/03/2023 16:45:00 52.5 χμ ΒΑ της Αθήνας 38.2576 24.2212 2.0 1.7 -
78 A 21/03/2023 16:03:58 19.7 χμ ΒΔ των Καρυών 40.3591 24.0663 10.0 2.2 -
79 A 21/03/2023 15:53:57 18.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3962 21.9838 2.0 2.3 -
80 M 21/03/2023 15:46:31 22.3 χμ ΒΔ των Καρυών 40.3765 24.0457 11.0 1.4 -
81 M 21/03/2023 14:53:23 13.9 χμ ΔΒΔ της Λάρισας 39.6693 22.2632 8.0 1.8 -
82 M 21/03/2023 13:58:35 12.8 χμ Α της Θήβας 38.3215 23.4668 8.0 2.7 -
83 A 21/03/2023 13:29:49 60.3 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3221 23.5086 10.0 1.6 -
84 A 21/03/2023 13:21:03 29.6 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9514 21.1974 15.0 1.4 -
85 A 21/03/2023 12:16:27 28.7 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9693 21.2077 10.0 1.8 -
86 A 21/03/2023 11:41:58 27.7 χμ ΝΑ της Αρτας 38.9637 21.1809 10.0 2.0 -
87 A 21/03/2023 11:02:47 6.1 χμ ΔΒΔ της Λευκάδας 38.7411 20.5700 10.0 2.1 -
88 A 21/03/2023 09:37:05 6.4 χμ Ν της Σκιάθου 39.1094 23.4902 2.0 2.3 -
89 A 21/03/2023 09:23:23 6.0 χμ ΝΔ της Τρίπολης 37.4662 22.3379 10.0 1.3 -
90 A 21/03/2023 08:58:26 51.2 χμ ΒΑ της Αθήνας 38.2556 24.2059 6.0 1.8 -
91 M 21/03/2023 08:53:33 52.4 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου 34.8703 24.9783 6.0 2.0 -