Σεισμοί των τελευταίων 2 ημερών στον Ελλαδικό χώρο  
   |    |  RSS Feed  |  Αναζήτηση Καταλόγου  |  Κατάλογος Γεγονότων
 

Σεισμοί των τελευταίων: 24 ωρών - 48 ωρών - 10 ημερών - 20 ημερών ~ Σημαντικοί σεισμοί του 2018
   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 M 09/12/2018 19:04:24 21.5 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.6205 20.7802 6.0 3.1
2 A 09/12/2018 18:38:49 39.3 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4783 20.6873 10.0 2.8
3 M 09/12/2018 17:09:35 65.7 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.2417 20.6225 4.0 3.4
4 A 09/12/2018 16:16:48 33.1 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.2648 22.5565 2.0 1.8
5 A 09/12/2018 12:51:40 20.5 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.6228 20.8013 10.0 2.8
6 A 09/12/2018 12:24:28 46.3 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.7050 20.3800 10.0 2.9
7 M 09/12/2018 10:04:51 21.5 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6743 20.7007 8.0 2.9
8 M 09/12/2018 06:39:58 21.0 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4095 21.9548 9.0 1.3
9 M 09/12/2018 06:19:26 44.0 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4282 20.6957 12.0 2.7
10 M 09/12/2018 05:45:11 31.4 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.5827 20.6547 7.0 2.7
11 M 09/12/2018 05:43:30 42.7 χμ ΒΒΔ της Μυτιλήνης 39.5186 26.0506 13.0 2.6
12 M 09/12/2018 05:37:26 37.6 χμ Ν της Ζακύνθου 37.4553 20.8495 11.0 2.5
13 M 09/12/2018 05:26:21 37.9 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4797 20.7203 8.0 3.2
14 M 09/12/2018 05:17:56 16.8 χμ ΔΒΔ της Ζακύνθου 37.8302 20.7101 6.0 2.4
15 M 09/12/2018 05:12:25 23.4 χμ ΝΔ των Καλαβρύτων 37.8667 21.9468 6.0 1.7
16 M 09/12/2018 04:25:31 38.3 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.5200 20.6267 10.0 3.2
17 A 09/12/2018 03:20:43 51.7 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.3367 20.7710 10.0 2.6
18 M 09/12/2018 03:00:51 18.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4060 22.0123 5.0 0.8
19 M 09/12/2018 01:11:30 33.5 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6660 20.5493 9.0 2.8
20 A 09/12/2018 01:06:13 11.8 χμ Ν της Αθήνας 37.8795 23.7076 2.0 1.3
21 M 08/12/2018 23:57:12 22.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6745 20.6900 7.0 3.4
22 M 08/12/2018 20:38:34 50.6 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.3675 20.6873 11.0 2.6
23 M 08/12/2018 20:16:58 14.0 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.7482 20.7460 3.0 3.1
24 M 08/12/2018 19:52:27 56.7 χμ Δ της Κω 36.7992 26.6625 23.0 2.4
25 M 08/12/2018 19:43:39 14.0 χμ ΒΒΑ της Ζακύνθου 37.9077 20.9553 6.0 1.9
26 M 08/12/2018 19:00:04 122.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 34.5625 26.1005 24.0 4.2
27 M 08/12/2018 18:17:55 27.9 χμ ΒΒΔ του Πολύγυρου 40.5958 23.2827 11.0 1.5
28 M 08/12/2018 17:58:46 40.2 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4695 20.6865 14.0 3.0
29 M 08/12/2018 17:47:26 29.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6068 20.6593 7.0 2.4
30 M 08/12/2018 17:43:41 10.2 χμ ΒΒΑ της Ζακύνθου 37.8802 20.9232 14.0 2.6
31 M 08/12/2018 16:54:54 27.8 χμ Δ της Ζακύνθου 37.7593 20.5817 4.0 2.4
32 M 08/12/2018 16:11:22 23.0 χμ Δ της Ζακύνθου 37.7642 20.6355 5.0 2.3
33 M 08/12/2018 15:34:01 24.0 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6684 20.6716 3.0 2.4
34 M 08/12/2018 14:55:06 38.5 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6298 20.5078 9.0 3.0
35 M 08/12/2018 14:47:00 19.5 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.6365 20.7917 10.0 2.2
36 M 08/12/2018 14:07:28 43.6 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4242 20.7232 8.0 2.9
37 M 08/12/2018 13:37:22 40.9 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.5265 20.5723 7.0 3.1
38 M 08/12/2018 13:30:02 31.6 χμ Β του Καρπενησίου 39.0832 21.7668 13.0 2.5
39 M 08/12/2018 13:27:57 32.8 χμ Β του Καρπενησίου 39.0937 21.7713 17.0 1.9
40 M 08/12/2018 12:53:12 17.0 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3907 22.0098 8.0 0.9
41 M 08/12/2018 12:28:02 18.8 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.6427 20.7938 9.0 2.9
42 M 08/12/2018 11:28:22 20.7 χμ Δ της Ζακύνθου 37.7832 20.6602 2.0 2.4
43 M 08/12/2018 11:16:01 18.3 χμ Β της Πάτρας 38.4087 21.7522 9.0 1.5
44 M 08/12/2018 08:24:50 27.1 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.7027 20.6088 13.0 2.4
45 M 08/12/2018 07:32:50 10.7 χμ Β της Πάτρας 38.3400 21.7248 16.0 1.3
46 M 08/12/2018 07:04:59 10.3 χμ Ν της Ζακύνθου 37.6993 20.8855 12.0 2.4
47 M 08/12/2018 06:36:41 5.4 χμ ΒΒΑ της Πάτρας 38.2902 21.7550 7.0 0.9
48 M 08/12/2018 05:49:03 69.9 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.2032 20.6162 8.0 2.8
49 M 08/12/2018 05:11:11 21.1 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.6245 20.7812 11.0 2.5
50 M 08/12/2018 03:59:57 50.9 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.3473 20.7552 10.0 2.8
51 A 08/12/2018 03:26:31 26.9 χμ ΑΝΑ της Μεθώνης 36.7062 21.9687 10.0 2.3
52 A 08/12/2018 03:11:45 22.6 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6567 20.7028 10.0 2.2
53 A 08/12/2018 03:04:20 31.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.6338 20.6019 10.0 2.5
54 M 08/12/2018 02:56:13 50.9 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.3858 20.6273 17.0 2.6
55 M 08/12/2018 02:35:31 27.4 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.7120 20.6007 10.0 1.9
56 A 08/12/2018 01:38:27 19.9 χμ ΒΑ των Σερρών 41.1868 23.7454 5.0 1.5
57 M 08/12/2018 01:11:07 21.5 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4247 21.9808 4.0 0.9
58 M 08/12/2018 01:08:25 20.1 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.3533 22.2993 13.0 1.0
59 M 08/12/2018 01:03:56 43.7 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4218 20.7280 7.0 2.9
60 M 08/12/2018 00:48:50 32.4 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου 37.6850 20.5518 11.0 3.3
61 M 08/12/2018 00:00:22 29.9 χμ ΝΔ της Καρδίτσας 39.1755 21.6767 17.0 3.6
62 M 07/12/2018 23:50:48 24.7 χμ Ν του Καρπενησίου 38.5788 21.7058 7.0 0.9
63 A 07/12/2018 23:33:07 31.2 χμ Δ της Αθήνας 37.9726 23.3777 10.0 1.1
64 M 07/12/2018 22:45:56 40.3 χμ ΑΝΑ του Πύργου 37.5893 21.8920 13.0 3.3
65 A 07/12/2018 22:35:07 17.2 χμ Β της Ζακύνθου 37.9436 20.9316 10.0 2.0
66 A 07/12/2018 22:24:44 30.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου 37.5836 20.6747 10.0 2.5
67 A 07/12/2018 22:02:13 21.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4209 21.9632 2.0 1.0
68 A 07/12/2018 21:44:10 20.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.4157 21.9729 2.0 1.4
69 A 07/12/2018 21:41:30 32.9 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου 38.0136 23.2955 10.0 1.1
70 A 07/12/2018 21:11:08 45.8 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.4142 20.6874 10.0 2.8