Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
ATHU ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
37.9665°N
 Γ. Μήκος
23.7845°E
 Υψόμετρο
308 m
 Σεισμόμετρο
CMG-40T/60
 Ψηφιοποιητής

Reftek-72A


Τρέχον σεισμογράφημα
Ιστορικό Σεισμογραμμάτων
Κατάσταση Σταθμού
Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας

 

  Κατάσταση Σταθμού

 

GPS

 

Μπαταρία/Θερμοκρασία

 

Διόρθωση Χρόνου Ψηφιοποιητή