Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HA_TRIP

Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HA_TRIP
(Κατακόρυφη Συνιστώσα)
κλικ εδώ για πληροφορίες σταθμού  Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
TRIP ~ Τρίπολη
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
37.5278°N
 Γ. Μήκος
22.2708°E
 Υψόμετρο
820 m
 Σεισμόμετρο
CMG-40TD/30
 Ψηφιοποιητής

CMG-DM24


Τρέχον σεισμογράφημα
Ιστορικό Σεισμογραμμάτων
Κατάσταση Σταθμού
Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας