Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: XLKS

Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HA_XLKS
(Κατακόρυφη Συνιστώσα)
κλικ εδώ για πληροφορίες σταθμού  Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
XLKS ~ Ξυλόκαστρο (επιταχυνσιογράφος)
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
38.0772°N
 Γ. Μήκος
22.6361°E
 Υψόμετρο
6 m
 Όργανο
Kinemetrics FBA 2g
 Ψηφιοποιητής

ETNA


Τρέχον σεισμογράφημα
Ιστορικό Σεισμογραμμάτων
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας