Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: THAL

Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HA_THAL
(Κατακόρυφη Συνιστώσα)
κλικ εδώ για πληροφορίες σταθμού  Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
THAL ~ Θαλερό
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
38.0357°N
 Γ. Μήκος
22.6634°E
 Υψόμετρο
196 m
 Όργανο
CMG-40T/30
 Ψηφιοποιητής

CMG-DM24S6-EAM


Τρέχον σεισμογράφημα
Ιστορικό Σεισμογραμμάτων
Κατάσταση Σταθμού
Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας