Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
THEO ~ Θεολόγος
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
38.6729°N
 Γ. Μήκος
23.1877°E
 Υψόμετρο
70 m
 Σεισμόμετρο
LE-3D/1
 Ψηφιοποιητής

Reftek-72A


Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας