Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
RODI ~ Ροδινή
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
38.3229°N
 Γ. Μήκος
21.8971°E
 Υψόμετρο
80 m
 Σεισμόμετρο
CMG-40T/30
 Ψηφιοποιητής

Reftek-130


Κατάσταση Σταθμού
Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας

 

  Κατάσταση Σταθμού

 

GPS

 

Μπαταρία/Θερμοκρασία

 

Διόρθωση Χρόνου Ψηφιοποιητή