Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
DIDY ~ Δίδυμα
 Δίκτυο
HA ~ Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Γ. Πλάτος
37.4765°N
 Γ. Μήκος
23.2118°E
 Υψόμετρο
1036 m
 Σεισμόμετρο
CMG-3ESPC/60
 Ψηφιοποιητής

Reftek-72A


Κατάσταση Σταθμού
Φωτογραφίες Σταθμού
Ιστορικό Σταθμού
Απόκριση οργάνου
Ιστορικό σταθμών δικτύου Athenet

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Σεισμολογίας

 

  Φωτογραφίες Σταθμού

 
 

 

  Κατάσταση Σταθμού

 

GPS

 

Μπαταρία/Θερμοκρασία

 

Διόρθωση Χρόνου Ψηφιοποιητή