Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: PLN1

Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HI_PLN1
(Κατακόρυφη Συνιστώσα)
κλικ εδώ για πληροφορίες σταθμού  Πληροφορίες Σταθμού
 Σταθμός
PLN1 ~ Χανιώτης, Χαλκιδική (Δημαρχείο)
 Δίκτυο
HI ~ ΙΤΣΑΚ
 Γ. Πλάτος
39.9980°N
 Γ. Μήκος
23.5750°E
 Υψόμετρο
29 m
 Όργανο
CMG-5TDE
 Ψηφιοποιητής

CMG-DM24Τρέχον σεισμογράφημα
Ιστορικό Σεισμογραμμάτων