Δήμος Ληξουρίου - ΕΚΠΑ: ΟΧΕ Παλικής
Σεισμοί των τελευταίων 20 ημερών στην περιοχή της Κεφαλονιάς
 
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults v3)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί  
Ιστορικοί Σεισμοί  

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ. Μηχ.Γέν.
1 A 23/09/2023 09:55:30 22.3 χμ Α του Αργοστολίου 38.1896 20.7366 5.0 1.7 -
2 A 23/09/2023 02:26:00 27.4 χμ Β του Αργοστολίου 38.4189 20.4939 13.0 1.1 -
3 A 22/09/2023 19:09:18 23.5 χμ Α του Αργοστολίου 38.1647 20.7507 4.0 2.0 -
4 A 22/09/2023 16:10:12 20.0 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1375 20.7061 14.0 1.7 -
5 M 22/09/2023 11:38:19 9.3 χμ Ν του Αργοστολίου 38.0893 20.4792 18.0 1.1 -
6 M 22/09/2023 11:20:40 12.8 χμ ΝΝΔ του Αργοστολίου 38.0617 20.4440 15.0 1.7 -
7 M 22/09/2023 10:55:13 11.2 χμ Ν του Αργοστολίου 38.0742 20.4573 18.0 1.2 -
8 A 22/09/2023 01:40:56 5.6 χμ ΑΒΑ του Αργοστολίου 38.1921 20.5417 10.0 1.0 -
9 A 21/09/2023 15:04:22 20.2 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1163 20.7011 7.0 1.5 -
10 M 21/09/2023 09:57:46 23.2 χμ Α του Αργοστολίου 38.1460 20.7445 13.0 3.0 -
11 M 21/09/2023 07:00:52 23.5 χμ Α του Αργοστολίου 38.1450 20.7482 13.0 3.8
12 A 20/09/2023 22:30:21 21.9 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.0707 20.6961 2.0 1.0 -
13 M 20/09/2023 11:44:33 11.7 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1062 20.3785 17.0 0.8 -
14 A 19/09/2023 14:27:21 25.1 χμ Β του Αργοστολίου 38.3964 20.5249 2.0 1.2 -
15 M 19/09/2023 10:01:30 22.4 χμ Α του Αργοστολίου 38.1928 20.7375 11.0 1.5 -
16 M 19/09/2023 08:49:44 3.9 χμ ΒΑ του Αργοστολίου 38.2005 20.5092 14.0 2.0 -
17 M 19/09/2023 05:10:37 13.1 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου 38.1103 20.3555 18.0 1.8 -
18 A 19/09/2023 03:24:10 12.7 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1080 20.3620 2.0 1.8 -
19 A 19/09/2023 00:20:01 15.4 χμ Β του Αργοστολίου 38.3099 20.4566 2.0 1.3 -
20 A 18/09/2023 01:18:31 23.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.3822 20.4760 2.0 1.3 -
21 M 17/09/2023 20:03:03 6.7 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2227 20.4385 10.0 1.1 -
22 A 16/09/2023 08:20:29 17.8 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1413 20.6809 2.0 1.9 -
23 M 16/09/2023 07:14:08 18.9 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου 38.3262 20.3888 16.0 1.2 -
24 A 15/09/2023 02:11:46 10.4 χμ Ν του Αργοστολίου 38.0807 20.4623 8.0 0.9 -
25 A 14/09/2023 16:52:43 7.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.2389 20.4850 14.0 1.5 -
26 A 13/09/2023 21:31:06 11.5 χμ Ν του Αργοστολίου 38.0712 20.4609 20.0 1.3 -
27 A 13/09/2023 05:34:09 27.5 χμ ΒΒΑ του Αργοστολίου 38.4111 20.5684 2.0 1.4 -
28 A 13/09/2023 05:20:55 14.6 χμ Β του Αργοστολίου 38.3036 20.4647 2.0 1.4 -
29 A 10/09/2023 01:31:32 27.5 χμ Β του Αργοστολίου 38.4188 20.5200 2.0 1.4 -
30 A 09/09/2023 23:43:51 25.1 χμ Α του Αργοστολίου 38.1546 20.7675 2.0 2.0 -
31 A 09/09/2023 02:32:30 23.8 χμ Β του Αργοστολίου 38.3856 20.5126 2.0 2.6 -
32 A 05/09/2023 05:31:11 24.8 χμ Β του Αργοστολίου 38.3941 20.4419 2.0 1.4 -