Δήμος Ληξουρίου - ΕΚΠΑ: ΟΧΕ Παλικής
Σεισμοί των τελευταίων 20 ημερών στην περιοχή της Κεφαλονιάς
 
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults v3)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί  
Ιστορικοί Σεισμοί  

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 A 23/06/2024 13:01:13 22.3 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.0170 20.3219 2.0 2.5
2 A 22/06/2024 03:00:49 27.8 χμ ΒΔ της Ζακύνθου 37.9546 20.6556 2.0 2.1
3 A 20/06/2024 15:45:38 20.2 χμ Β του Αργοστολίου 38.3547 20.4688 5.0 1.7
4 M 20/06/2024 10:54:13 24.2 χμ Β του Αργοστολίου 38.3902 20.4740 6.0 1.1
5 A 18/06/2024 23:48:13 11.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.2740 20.4707 2.0 1.5
6 A 18/06/2024 21:19:15 22.9 χμ Β του Αργοστολίου 38.3786 20.4792 8.0 1.0
7 M 18/06/2024 18:24:54 26.4 χμ Β του Αργοστολίου 38.4105 20.4647 10.0 1.0
8 M 18/06/2024 03:55:22 28.0 χμ Ν της Λευκάδας 38.4688 20.5773 16.0 1.5
9 M 18/06/2024 03:39:13 27.9 χμ Ν της Λευκάδας 38.4702 20.5713 16.0 1.4
10 A 17/06/2024 20:00:16 23.7 χμ Β του Αργοστολίου 38.3857 20.5022 4.0 1.1
11 A 17/06/2024 01:44:48 38.3 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.4513 20.2232 10.0 1.5
12 A 16/06/2024 23:57:22 16.2 χμ ΝΝΑ του Αργοστολίου 38.0459 20.5710 13.0 1.3
13 A 15/06/2024 17:59:49 8.7 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1240 20.4047 2.0 1.7
14 M 15/06/2024 14:06:40 2.8 χμ Β του Αργοστολίου 38.1978 20.4790 16.0 0.8
15 M 15/06/2024 10:53:13 19.8 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1050 20.6910 18.0 1.4
16 A 15/06/2024 02:49:42 25.8 χμ Β του Αργοστολίου 38.4039 20.4490 4.0 2.0
17 A 14/06/2024 03:37:34 21.0 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.0912 20.6983 2.0 1.8
18 M 14/06/2024 00:43:31 12.6 χμ ΒΒΑ του Αργοστολίου 38.2742 20.5458 4.0 1.0
19 A 13/06/2024 20:23:53 5.8 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου 38.1595 20.4177 3.0 1.6
20 A 13/06/2024 17:35:04 26.9 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας 38.4967 20.5050 17.0 1.1
21 A 13/06/2024 17:14:26 37.0 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.4443 20.2354 2.0 1.6
22 A 13/06/2024 01:53:10 22.9 χμ Β του Αργοστολίου 38.3791 20.4661 2.0 1.1
23 A 12/06/2024 22:19:52 30.5 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας 38.4480 20.5625 10.0 1.1
24 M 12/06/2024 19:05:52 26.4 χμ Β του Αργοστολίου 38.4088 20.4487 12.0 0.7
25 A 12/06/2024 18:48:31 19.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.3463 20.4942 2.0 2.2
26 M 10/06/2024 21:36:05 9.8 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2402 20.4090 12.0 1.0
27 A 10/06/2024 21:04:08 3.8 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1761 20.4389 36.0 0.8
28 A 10/06/2024 20:09:53 6.5 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.1392 20.4220 2.0 1.6
29 A 10/06/2024 16:58:43 6.7 χμ ΔΒΔ του Αργοστολίου 38.1929 20.4091 2.0 2.1
30 A 09/06/2024 13:57:26 10.0 χμ ΑΒΑ του Αργοστολίου 38.2094 20.5870 10.0 2.3
31 A 09/06/2024 11:41:29 23.7 χμ Β του Αργοστολίου 38.3843 20.5177 2.0 1.8
32 A 08/06/2024 22:22:24 10.2 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2442 20.4078 10.0 1.6
33 M 08/06/2024 12:41:09 26.9 χμ ΝΔ του Αργοστολίου 38.0223 20.2412 23.0 2.2
34 A 08/06/2024 11:43:42 24.6 χμ Β του Αργοστολίου 38.3911 20.4361 10.0 2.0
35 A 07/06/2024 20:34:18 27.9 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.0412 20.7528 7.0 1.4
36 M 06/06/2024 14:11:09 13.7 χμ ΝΝΔ του Αργοστολίου 38.0523 20.4493 12.0 1.4
37 M 06/06/2024 11:08:24 7.9 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1800 20.3918 17.0 1.7
38 M 06/06/2024 11:05:02 7.1 χμ ΔΒΔ του Αργοστολίου 38.2012 20.4088 14.0 1.8
39 M 06/06/2024 09:50:30 7.9 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1737 20.3915 16.0 2.2
40 M 06/06/2024 09:46:22 7.0 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1840 20.4025 14.0 2.2
41 M 06/06/2024 09:42:23 9.1 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1830 20.3780 17.0 3.4
42 M 05/06/2024 18:39:44 7.1 χμ ΔΒΔ του Αργοστολίου 38.1997 20.4078 13.0 1.1
43 M 05/06/2024 11:30:41 28.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.4270 20.4545 5.0 1.1
44 A 04/06/2024 17:51:15 28.1 χμ Β της Ζακύνθου 38.0399 20.8388 2.0 1.8