Δήμος Ληξουρίου - ΕΚΠΑ: ΟΧΕ Παλικής
Σεισμοί των τελευταίων 20 ημερών στην περιοχή της Κεφαλονιάς
 
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults v3)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί  
Ιστορικοί Σεισμοί  

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 A 25/02/2024 03:33:27 26.0 χμ Β του Αργοστολίου 38.4068 20.4813 2.0 1.4
2 A 24/02/2024 21:42:34 26.5 χμ Β του Αργοστολίου 38.4092 20.4368 10.0 2.0
3 A 24/02/2024 03:05:21 24.5 χμ Β του Αργοστολίου 38.3930 20.4860 10.0 1.7
4 M 24/02/2024 01:45:56 23.8 χμ Β του Αργοστολίου 38.3868 20.4932 5.0 1.1
5 A 24/02/2024 01:43:25 24.2 χμ Β του Αργοστολίου 38.3904 20.4871 3.0 1.9
6 A 23/02/2024 02:08:35 15.1 χμ Α του Αργοστολίου 38.1686 20.6545 6.0 1.1
7 A 21/02/2024 00:42:01 24.0 χμ Β του Αργοστολίου 38.3881 20.5089 21.0 1.0
8 A 20/02/2024 02:08:53 29.5 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου 38.4296 20.3935 10.0 1.8
9 A 19/02/2024 02:33:18 26.1 χμ Β του Αργοστολίου 38.4074 20.4628 2.0 1.0
10 A 18/02/2024 23:36:29 25.0 χμ Β του Αργοστολίου 38.3974 20.5011 2.0 1.2
11 A 18/02/2024 20:46:38 26.8 χμ Ν της Λευκάδας 38.4794 20.5805 2.0 2.1
12 A 18/02/2024 04:37:52 23.5 χμ ΑΝΑ του Αργοστολίου 38.1233 20.7432 12.0 1.4
13 M 17/02/2024 20:10:06 13.9 χμ Δ του Αργοστολίου 38.1642 20.3230 17.0 3.0
14 A 17/02/2024 19:17:16 18.0 χμ Β του Αργοστολίου 38.3321 20.4447 2.0 1.4
15 M 15/02/2024 20:05:52 9.8 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2222 20.3893 16.0 0.9
16 A 15/02/2024 19:53:28 23.3 χμ Β του Αργοστολίου 38.3829 20.4932 2.0 1.9
17 A 15/02/2024 19:27:16 26.0 χμ Β του Αργοστολίου 38.4065 20.4830 2.0 1.4
18 M 14/02/2024 09:18:01 14.2 χμ ΒΔ του Αργοστολίου 38.2580 20.3602 10.0 0.9
19 A 08/02/2024 16:22:13 23.2 χμ Β της Ζακύνθου 37.9976 20.8534 11.0 1.9
20 A 07/02/2024 00:11:17 18.5 χμ ΝΑ του Αργοστολίου 38.0433 20.6134 3.0 1.3
21 M 06/02/2024 21:32:27 11.4 χμ ΔΒΔ του Αργοστολίου 38.2258 20.3705 15.0 1.3
22 M 06/02/2024 00:18:41 19.9 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας 38.5415 20.5875 11.0 1.2
23 A 05/02/2024 23:41:01 10.5 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου 38.1257 20.3775 2.0 1.9