Σημαντικοί σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο κατά το έτος 2016

  Προβολή Επικέντρων  -  Προβολή Μηχανισμών 
Κατάλογος Γεγονότων   
 

Έτος 2016

1 σημαντικά γεγονότα

κανένα γεγονός με Mw ≥ 6.5
κανένα γεγονός με 5.8 ≤ Mw < 6.5
κανένα γεγονός με 4.8 ≤ Mw < 5.8
1 γεγονός με 3.6 ≤ Mw < 4.8

Επιλογή Έτους:   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - όλα τα έτη

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Μ.Γ. Χρόνος Γένεσης (GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Mw φ1 (°) δ1 (°) λ1 (°) Mo (dyne⋅cm)
1 04/01/2016 07:21:44.7 17.8 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου 38.3262 20.4219 13.0 4.0 111.0 76.0 2.0 1.22e+22