Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 18:29:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4267° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6357° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 21.5 χμ ΝΔ του Ναυπλίου
24.4 χμ ΑΝΑ της Τρίπολης
114.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR301Y11.7334 P18:29:57.48 -0.71.0A
VLXHP23.5255 P18:30:00.11 0.11.0A
EPIDHA47.5 64 P18:30:03.60 -0.21.0A
ACORHA55.5 22 P18:30:05.84 0.81.0A
GR321Y59.9149 P18:30:04.85 -0.91.0A
GURHP62.3336 P18:30:06.29 0.21.0A
LTKHP72.4 24 P18:30:07.78 0.11.0A
GR331Y78.6200 P18:30:09.08 0.41.0A
KLVHL80.8328 P18:30:08.78 -0.21.0A
VLIHL83.5161 P18:30:09.85 0.41.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgin
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         18:29:54.65 +/-  0.3 s
  Latitude       37.4267 deg +/-   3 km
  Longitude       22.6357 deg +/-   4 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.49 s
  Azimuthal gap       85 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.28 +/- 0.12  8      
  M     1.28      8 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR30 1Y  0.1 334 P    18:29:57.48 -0.7 A 1.0 GR30 
  VLX  HP  0.2 255 P    18:30:00.11  0.1 A 1.0 VLX 
  EPID HA  0.4 64 P    18:30:03.60 -0.2 A 1.0 EPID 
  ACOR HA  0.5 22 P    18:30:05.84  0.8 A 1.0 ACOR 
  GR32 1Y  0.5 149 P    18:30:04.85 -0.9 A 1.0 GR32 
  GUR  HP  0.6 336 P    18:30:06.29  0.2 A 1.0 GUR 
  LTK  HP  0.7 24 P    18:30:07.78  0.1 A 1.0 LTK 
  GR33 1Y  0.7 200 P    18:30:09.08  0.4 A 1.0 GR33 
  KLV  HL  0.7 328 P    18:30:08.78 -0.2 A 1.0 KLV 
  VLI  HL  0.8 161 P    18:30:09.85  0.4 A 1.0 VLI 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR30 1Y  0.1 334 MLv   1.11 -0.17  0.515393   
  VLX  HP  0.2 255 MLv   0.28 -1.00  0.0392124   
  EPID HA  0.4 64 MLv   1.34 0.06  0.112804   
  ACOR HA  0.5 22 MLv   1.29 0.01  0.0642046   
  GR32 1Y  0.5 149 MLv   1.27 -0.01  0.0477509   
  GUR  HP  0.6 336 MLv   1.30 0.02  0.0487343   
  LTK  HP  0.7 24 MLv   1.09 -0.19  0.100958   
  GR33 1Y  0.7 200 MLv   1.46 0.18  0.0583867   
  KLV  HL  0.7 328 MLv   1.40 0.12  0.0377019   
  VLI  HL  0.8 161 MLv   1.43 0.15  0.0666429