Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 21:25:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1438° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2287° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC24.9117 P21:25:21.77 0.01.0M
PFKSHC24.9117 S21:25:25.63 0.11.0M
IDIMN34.7297 P21:25:23.49 0.11.0M
IDIMN34.7297 S21:25:27.93 -0.41.0M
NPSHL37.1 69 P21:25:23.76 0.11.0M
NPSHL37.1 69 S21:25:28.41 -0.51.0M
IMODHC43.4244 P21:25:24.85 0.11.0M
IMODHC43.4244 S21:25:30.13 -0.61.0M
SIVAHL40.4250 P21:25:24.23 0.01.0M
SIVAHL40.4250 S21:25:29.72 -0.11.0M
IPPLHC73.2288 P21:25:29.28 -0.31.0M
IPPLHC73.2288 S21:25:39.08 -0.21.0M
ZKRHL89.9 92 P21:25:32.72 0.41.0M
ZKRHL89.9 92 S21:25:43.85 -0.31.0M
IMMVHL118.6287 P21:25:37.46 0.61.0M
IMMVHL118.6287 S21:25:52.44 0.31.0M
RODPHC141.2289 P21:25:41.22 0.81.0M
RODPHC141.2289 S21:25:59.24 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tayf
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         21:25:16.85
  Latitude       35.1438 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2287 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.21 +/- 0.16  7      
  M     2.21      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 117 P    21:25:21.77  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 117 S    21:25:25.63  0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 297 P    21:25:23.49  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 297 S    21:25:27.93 -0.4 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 69 P    21:25:23.76  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 69 S    21:25:28.41 -0.5 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 250 P    21:25:24.23  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    21:25:29.72 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    21:25:24.85  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    21:25:30.13 -0.6 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 288 P    21:25:29.28 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 288 S    21:25:39.08 -0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 92 P    21:25:32.72  0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    21:25:43.85 -0.3 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 287 P    21:25:37.46  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    21:25:52.44  0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 289 P    21:25:41.22  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    21:25:59.24  0.9 M 1.0 RODP 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 117 MLv   2.26 0.05  3.45766   
  IDI  MN  0.3 297 MLv   1.83 -0.38  0.723589   
  NPS  HL  0.3 69 MLv   1.89 -0.32  0.730532   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   2.40 0.19  1.96496   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.14 -0.07  0.901159   
  IPPL HC  0.7 288 MLv   2.35 0.13  0.478123   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.17 -0.04  0.261469   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   2.36 0.14  0.290776   
  RODP HC  1.3 289 MLv   2.30 0.09  0.195402