Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 21:18:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4208° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.9513° Α
 Εστιακό Βάθος
27 χμ
 Αρ. αφίξεων
96
 Επίκεντρο 49.2 χμ ΒΑ της Σκιάθου
78.0 χμ ΒΔ της Σκύρου
161.0 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL64.0259 P21:18:12.57 -0.11.0M
NEOHL64.0259 S21:18:21.34 0.01.0M
PAIGHT61.9338 P21:18:12.02 -0.31.0M
PAIGHT61.9338 S21:18:20.75 0.01.0M
SKYHL78.9139 P21:18:14.57 -0.31.0M
EFSAHL90.0 82 P21:18:16.64 0.11.0M
EFSAHL90.0 82 S21:18:27.92 -0.21.0M
MRKAHA85.6202 P21:18:15.60 -0.31.0M
MRKAHA85.6202 S21:18:27.06 0.01.0M
OURHT101.6 1 P21:18:18.31 0.11.0M
OURHT101.6 1 S21:18:31.23 0.11.0M
ATALHA114.0225 P21:18:19.98 -0.11.0M
ATALHA114.0225 S21:18:34.55 0.11.0M
PLGHL114.2338 P21:18:20.46 0.31.0M
PLGHL114.2338 S21:18:34.51 0.01.0M
LKRHL118.8224 P21:18:20.66 0.01.0M
LKRHL118.8224 S21:18:35.54 0.11.0M
NESNHT125.7286 P21:18:21.84 0.31.0M
NESNHT125.7286 S21:18:37.05 0.01.0M
THI1HL124.6203 P21:18:21.25 -0.11.0M
THI1HL124.6203 S21:18:36.86 0.11.0M
THI2HL133.0209 P21:18:22.37 -0.11.0M
THI2HL133.0209 S21:18:38.65 0.01.0M
THVAHL132.5204 P21:18:22.60 0.21.0M
THVAHL132.5204 S21:18:38.53 0.01.0M
AGGHT146.1252 P21:18:24.32 0.11.0M
AGGHT146.1252 S21:18:41.53 -0.21.0M
DIONHL149.3181 P21:18:24.49 -0.11.0M
DIONHL149.3181 S21:18:42.10 -0.21.0M
LITHT146.0301 P21:18:24.32 0.11.0M
LITHT146.0301 S21:18:41.67 -0.11.0M
MRTHHA144.4180 P21:18:23.94 0.11.0M
MRTHHA144.4180 S21:18:41.05 -0.11.0M
STFNHA142.8194 P21:18:23.94 0.21.0M
STFNHA142.8194 S21:18:40.52 -0.41.0M
THASHT147.2 26 P21:18:23.49 -0.81.0M
THASHT147.2 26 S21:18:41.64 -0.11.0M
DOMVHA154.4213 P21:18:24.96 -0.21.0M
DOMVHA154.4213 S21:18:43.52 0.11.0M
KARYHA160.1165 P21:18:25.90 0.01.0M
PTLHL152.9183 P21:18:24.96 -0.11.0M
PTLHL152.9183 S21:18:42.93 -0.21.0M
TYRNHT150.8282 P21:18:25.09 0.31.0M
TYRNHT150.8282 S21:18:42.63 -0.11.0M
VILLHA150.3202 P21:18:24.56 -0.21.0M
VILLHA150.3202 S21:18:42.33 -0.31.0M
ATHHL162.2187 P21:18:26.24 0.11.0M
ATHHL162.2187 S21:18:44.92 -0.21.0M
ATHUHA162.4185 P21:18:26.08 -0.11.0M
ATHUHA162.4185 S21:18:44.96 -0.31.0M
SIGRHT165.4 98 P21:18:27.18 0.51.0M
SIGRHT165.4 98 S21:18:46.22 0.21.0M
SOHHT163.7342 P21:18:26.88 0.41.0M
SOHHT163.7342 S21:18:45.51 -0.21.0M
THLHL167.0275 P21:18:27.13 0.31.0M
THLHL167.0275 S21:18:46.46 0.11.0M
KAVAHT181.3 15 P21:18:27.94 -0.71.0M
KAVAHT181.3 15 S21:18:49.60 0.11.0M
LOUTHA180.5208 P21:18:28.57 0.01.0M
LOUTHA180.5208 S21:18:49.23 -0.11.0M
LTKHP177.3209 P21:18:28.13 0.01.0M
LTKHP177.3209 S21:18:48.74 0.11.0M
VLYHL174.9184 P21:18:27.81 0.01.0M
VLYHL174.9184 S21:18:47.82 -0.21.0M
ACORHA194.4209 P21:18:30.19 -0.21.0M
ACORHA194.4209 S21:18:52.56 0.01.0M
KALEHA194.1234 P21:18:30.30 -0.11.0M
KALEHA194.1234 S21:18:52.56 -0.11.0M
PANRCL187.7232 P21:18:29.75 0.21.0M
PANRCL187.7232 S21:18:50.77 -0.21.0M
SRSHT190.2351 P21:18:29.82 0.11.0M
SRSHT190.2351 S21:18:51.55 0.11.0M
THALHA190.3216 P21:18:29.86 0.11.0M
THALHA190.3216 S21:18:51.31 -0.21.0M
ANXHP198.1242 P21:18:31.36 0.41.0M
ANXHP198.1242 S21:18:53.47 -0.21.0M
PRKHL199.9 96 P21:18:31.46 0.41.0M
PRKHL199.9 96 S21:18:53.71 -0.11.0M
PYRGCL201.6236 P21:18:31.65 0.31.0M
PYRGCL201.6236 S21:18:54.13 -0.21.0M
TRIZCL200.5234 P21:18:31.35 0.21.0M
TRIZCL200.5234 S21:18:53.88 0.01.0M
EFPHP208.6238 P21:18:32.61 0.41.0M
EFPHP208.6238 S21:18:55.85 0.11.0M
LAKAHA215.5233 P21:18:33.25 0.11.0M
LAKAHA215.5233 S21:18:57.13 -0.31.0M
PRASHL220.7 13 P21:18:33.12 -0.61.0M
PRASHL220.7 13 S21:18:58.50 0.01.0M
MMBBS237.0356 P21:18:35.80 0.01.0M
MMBBS237.0356 S21:19:01.76 -0.41.0M
PVOHP227.8247 P21:18:34.66 0.01.0M
PVOHP227.8247 S21:19:00.25 0.11.0M
RDOHL234.1 35 P21:18:34.60 -0.81.0M
RDOHL234.1 35 S21:19:01.01 -0.41.0M
TETRHL230.2268 P21:18:35.38 0.21.0M
TETRHL230.2268 S21:19:00.68 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taxz
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         21:18:01.20
  Latitude       39.4208 deg +/-   0 km
  Longitude       23.9513 deg +/-   0 km
  Depth           27 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       46 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.80 +/- 0.19 37      
  M     2.80      37 preferred 

96 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PAIG HT  0.6 338 P    21:18:12.02 -0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.6 338 S    21:18:20.75 -0.0 M 1.0 PAIG 
  NEO  HL  0.6 259 P    21:18:12.57 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.6 259 S    21:18:21.34  0.0 M 1.0 NEO 
  SKY  HL  0.7 139 P    21:18:14.57 -0.3 M 1.0 SKY 
  MRKA HA  0.8 202 P    21:18:15.60 -0.3 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.8 202 S    21:18:27.06  0.0 M 1.0 MRKA 
  EFSA HL  0.8 82 P    21:18:16.64  0.1 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  0.8 82 S    21:18:27.92 -0.2 M 1.0 EFSA 
  OUR  HT  0.9  1 P    21:18:18.31  0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.9  1 S    21:18:31.23  0.1 M 1.0 OUR 
  ATAL HA  1.0 225 P    21:18:19.98 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.0 225 S    21:18:34.55  0.1 M 1.0 ATAL 
  PLG  HL  1.0 338 P    21:18:20.46  0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.0 338 S    21:18:34.51 -0.0 M 1.0 PLG 
  LKR  HL  1.1 224 P    21:18:20.66 -0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 224 S    21:18:35.54  0.1 M 1.0 LKR 
  THI1 HL  1.1 203 P    21:18:21.25 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  1.1 203 S    21:18:36.86  0.1 M 1.0 THI1 
  NESN HT  1.1 286 P    21:18:21.84  0.3 M 1.0 NESN 
  NESN HT  1.1 286 S    21:18:37.05  0.0 M 1.0 NESN 
  THVA HL  1.2 204 P    21:18:22.60  0.2 M 1.0 THVA 
  THVA HL  1.2 204 S    21:18:38.53  0.0 M 1.0 THVA 
  THI2 HL  1.2 209 P    21:18:22.37 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  1.2 209 S    21:18:38.65  0.0 M 1.0 THI2 
  STFN HA  1.3 194 P    21:18:23.94  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.3 194 S    21:18:40.52 -0.4 M 1.0 STFN 
  MRTH HA  1.3 180 P    21:18:23.94  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.3 180 S    21:18:41.05 -0.1 M 1.0 MRTH 
  AGG  HT  1.3 252 P    21:18:24.32  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.3 252 S    21:18:41.53 -0.2 M 1.0 AGG 
  LIT  HT  1.3 301 P    21:18:24.32  0.1 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.3 301 S    21:18:41.67 -0.1 M 1.0 LIT 
  THAS HT  1.3 26 P    21:18:23.49 -0.8 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.3 26 S    21:18:41.64 -0.1 M 1.0 THAS 
  DION HL  1.3 181 P    21:18:24.49 -0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  1.3 181 S    21:18:42.10 -0.2 M 1.0 DION 
  VILL HA  1.4 202 P    21:18:24.56 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.4 202 S    21:18:42.33 -0.3 M 1.0 VILL 
  TYRN HT  1.4 282 P    21:18:25.09  0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.4 282 S    21:18:42.63 -0.1 M 1.0 TYRN 
  PTL  HL  1.4 183 P    21:18:24.96 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.4 183 S    21:18:42.93 -0.2 M 1.0 PTL 
  DOMV HA  1.4 213 P    21:18:24.96 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  1.4 213 S    21:18:43.52  0.1 M 1.0 DOMV 
  KARY HA  1.4 165 P    21:18:25.90 -0.0 M 1.0 KARY 
  ATH  HL  1.5 187 P    21:18:26.24  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.5 187 S    21:18:44.92 -0.2 M 1.0 ATH 
  ATHU HA  1.5 185 P    21:18:26.08 -0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.5 185 S    21:18:44.96 -0.3 M 1.0 ATHU 
  SOH  HT  1.5 342 P    21:18:26.88  0.4 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  1.5 342 S    21:18:45.51 -0.2 M 1.0 SOH 
  SIGR HT  1.5 98 P    21:18:27.18  0.5 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 98 S    21:18:46.22  0.2 M 1.0 SIGR 
  THL  HL  1.5 275 P    21:18:27.13  0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.5 275 S    21:18:46.46  0.1 M 1.0 THL 
  VLY  HL  1.6 184 P    21:18:27.81 -0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.6 184 S    21:18:47.82 -0.2 M 1.0 VLY 
  LTK  HP  1.6 209 P    21:18:28.13 -0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.6 209 S    21:18:48.74  0.1 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.6 208 P    21:18:28.57  0.0 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.6 208 S    21:18:49.23 -0.1 M 1.0 LOUT 
  KAVA HT  1.6 15 P    21:18:27.94 -0.7 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.6 15 S    21:18:49.60  0.1 M 1.0 KAVA 
  PANR CL  1.7 232 P    21:18:29.75  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.7 232 S    21:18:50.77 -0.2 M 1.0 PANR 
  SRS  HT  1.7 351 P    21:18:29.82  0.1 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  1.7 351 S    21:18:51.55  0.1 M 1.0 SRS 
  THAL HA  1.7 216 P    21:18:29.86  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.7 216 S    21:18:51.31 -0.2 M 1.0 THAL 
  ACOR HA  1.7 209 P    21:18:30.19 -0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.7 209 S    21:18:52.56  0.0 M 1.0 ACOR 
  KALE HA  1.7 234 P    21:18:30.30 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.7 234 S    21:18:52.56 -0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.8 242 P    21:18:31.36  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.8 242 S    21:18:53.47 -0.2 M 1.0 ANX 
  PRK  HL  1.8 96 P    21:18:31.46  0.4 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.8 96 S    21:18:53.71 -0.1 M 1.0 PRK 
  TRIZ CL  1.8 234 P    21:18:31.35  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.8 234 S    21:18:53.88  0.0 M 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  1.8 236 P    21:18:31.65  0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.8 236 S    21:18:54.13 -0.2 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  1.9 238 P    21:18:32.61  0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.9 238 S    21:18:55.85  0.1 M 1.0 EFP 
  LAKA HA  1.9 233 P    21:18:33.25  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  1.9 233 S    21:18:57.13 -0.3 M 1.0 LAKA 
  PRAS HL  2.0 13 P    21:18:33.12 -0.6 M 1.0 PRAS 
  PRAS HL  2.0 13 S    21:18:58.50  0.0 M 1.0 PRAS 
  PVO  HP  2.1 247 P    21:18:34.66 -0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  2.1 247 S    21:19:00.25  0.1 M 1.0 PVO 
  TETR HL  2.1 268 P    21:18:35.38  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  2.1 268 S    21:19:00.68 -0.2 M 1.0 TETR 
  RDO  HL  2.1 35 P    21:18:34.60 -0.8 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.1 35 S    21:19:01.01 -0.4 M 1.0 RDO 
  MMB  BS  2.1 356 P    21:18:35.80 -0.0 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  2.1 356 S    21:19:01.76 -0.4 M 1.0 MMB 

49 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PAIG HT  0.6 338 MLv   2.52 -0.27  0.636342   
  NEO  HL  0.6 259 MLv   3.19 0.40  5.18022   
  SKY  HL  0.7 139 MLv   3.14 0.35  4.65478   
  MRKA HA  0.8 202 MLv   3.18 0.38  2.81561   
  EFSA HL  0.8 82 MLv   2.87 0.07  1.31777   
  OUR  HT  0.9  1 MLv   2.81 0.01  1.00225   
  ATAL HA  1.0 225 MLv   2.90 0.10  1.07067   
  PLG  HL  1.0 338 MLv   2.76 -0.04  0.764917   
  LKR  HL  1.1 224 MLv   2.98 0.19  0.661571   
  THI1 HL  1.1 203 MLv   3.26 0.47  2.18986   
  NESN HT  1.1 286 MLv   3.09 0.29  1.44189   
  THVA HL  1.2 204 MLv   3.41 0.61   2.8147   
  THI2 HL  1.2 209 MLv   3.04 0.24  1.17652   
  STFN HA  1.3 194 MLv   3.06 0.26   1.103   
  MRTH HA  1.3 180 MLv   3.11 0.31  1.21797   
  AGG  HT  1.3 252 MLv   2.94 0.15  0.63657   
  LIT  HT  1.3 301 MLv   2.45 -0.34  0.192058   
  THAS HT  1.3 26 MLv   2.94 0.14  0.801989   
  DION HL  1.3 181 MLv   2.46 -0.34  0.728184   
  VILL HA  1.4 202 MLv   2.89 0.09  0.690146   
  TYRN HT  1.4 282 MLv   2.76 -0.04  0.391896   
  PTL  HL  1.4 183 MLv   2.73 -0.06  0.467793   
  DOMV HA  1.4 213 MLv   2.85 0.05  0.602886   
  KARY HA  1.4 165 MLv   2.96 0.16  0.725572   
  ATH  HL  1.5 187 MLv   2.81 0.01  0.495422   
  ATHU HA  1.5 185 MLv   2.90 0.10  0.377071   
  SOH  HT  1.5 342 MLv   2.61 -0.18  0.312532   
  SIGR HT  1.5 98 MLv   2.56 -0.24  0.270804   
  THL  HL  1.5 275 MLv   2.52 -0.28  0.146793   
  VLY  HL  1.6 184 MLv   3.17 0.37  0.982319   
  LTK  HP  1.6 209 MLv   2.14 -0.66  0.341964   
  LOUT HA  1.6 208 MLv   2.96 0.16  0.570628   
  KAVA HT  1.6 15 MLv   2.58 -0.22  0.489349   
  PANR CL  1.7 232 MLv   4.43 1.63  0.303566   
  SRS  HT  1.7 351 MLv   2.54 -0.25  0.139075   
  THAL HA  1.7 216 MLv   2.90 0.10  0.792808   
  ACOR HA  1.7 209 MLv   2.62 -0.18  0.222453   
  KALE HA  1.7 234 MLv   2.53 -0.26  0.183133   
  ANX  HP  1.8 242 MLv   2.76 -0.04  0.29284   
  PRK  HL  1.8 96 MLv   2.86 0.07  0.365549   
  TRIZ CL  1.8 234 MLv   2.35 -0.45  0.111176   
  PYRG CL  1.8 236 MLv   2.37 -0.43  0.0727708   
  EFP  HP  1.9 238 MLv   2.35 -0.44   0.1023   
  LAKA HA  1.9 233 MLv   2.22 -0.58  0.0691969   
  PRAS HL  2.0 13 MLv   2.80 0.00  0.248624   
  PVO  HP  2.1 247 MLv   2.64 -0.16  0.15844   
  TETR HL  2.1 268 MLv   2.91 0.11  0.287849   
  RDO  HL  2.1 35 MLv   2.61 -0.19  0.0930685   
  MMB  BS  2.1 356 MLv   2.58 -0.21  0.125393