Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 17:52:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1603° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2312° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 20.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL21.8318 P17:53:02.51 0.31.0M
IACMHL21.8318 S17:53:05.81 0.31.0M
IDIMN34.1294 P17:53:04.59 0.31.0M
IDIMN34.1294 S17:53:09.09 -0.11.0M
NPSHL36.2 72 P17:53:04.48 -0.11.0M
NPSHL36.2 72 S17:53:09.43 -0.21.0M
IMODHC44.5242 P17:53:05.80 -0.11.0M
IMODHC44.5242 S17:53:11.97 -0.11.0M
SIVAHL41.3248 P17:53:05.22 -0.11.0M
SIVAHL41.3248 S17:53:10.88 -0.21.0M
IPPLHC72.8287 P17:53:10.34 -0.11.0M
IPPLHC72.8287 S17:53:19.98 -0.11.0M
STIAHC78.3 87 P17:53:11.66 0.31.0M
STIAHC78.3 87 S17:53:21.54 0.01.0M
ZKRHL89.8 93 P17:53:12.98 -0.21.0M
ZKRHL89.8 93 S17:53:25.26 0.41.0M
GVDHL110.1251 P17:53:16.57 0.21.0M
GVDHL110.1251 S17:53:30.73 0.21.0M
GVDSHC112.6252 P17:53:16.19 -0.61.0M
GVDSHC112.6252 S17:53:31.39 0.11.0M
SNT5HA139.0 6 P17:53:20.36 -0.41.0M
SNT5HA139.0 6 S17:53:38.22 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tarf
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         17:52:57.85
  Latitude       35.1603 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2312 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       149 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.45 +/- 0.15  9      
  M     2.45      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 318 P    17:53:02.51  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 318 S    17:53:05.81  0.3 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 294 P    17:53:04.59  0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 294 S    17:53:09.09 -0.1 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 72 P    17:53:04.48 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 72 S    17:53:09.43 -0.2 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 248 P    17:53:05.22 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 248 S    17:53:10.88 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 242 P    17:53:05.80 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 242 S    17:53:11.97 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 287 P    17:53:10.34 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 287 S    17:53:19.98 -0.1 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 87 P    17:53:11.66  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    17:53:21.54 -0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 93 P    17:53:12.98 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    17:53:25.26  0.4 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 251 P    17:53:16.57  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 251 S    17:53:30.73  0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    17:53:16.19 -0.6 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    17:53:31.39  0.1 M 1.0 GVDS 
  SNT5 HA  1.2  6 P    17:53:20.36 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  6 S    17:53:38.22  0.0 M 1.0 SNT5 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 318 MLv   2.54 0.08  17.5369   
  IDI  MN  0.3 294 MLv   2.34 -0.12  2.42523   
  NPS  HL  0.3 72 MLv   2.13 -0.32  1.34574   
  SIVA HL  0.4 248 MLv   2.38 -0.07  1.77827   
  IMOD HC  0.4 242 MLv   2.34 -0.11  1.34727   
  IPPL HC  0.7 287 MLv   2.89 0.43  1.67169   
  STIA HC  0.7 87 MLv   2.56 0.10  0.737999   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   2.54 0.08  0.616379   
  GVD  HL  1.0 251 MLv   2.50 0.04  0.342231   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   2.15 -0.30  0.19573   
  SNT5 HA  1.2  6 MLv   2.74 0.29  0.327221