Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 17:22:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1210° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2375° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 24.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC23.1112 P17:23:03.48 0.11.0M
PFKSHC23.1112 S17:23:07.02 0.11.0M
IDIMN36.6300 P17:23:05.35 -0.31.0M
IDIMN36.6300 S17:23:10.14 -0.71.0M
IMODHC43.1248 P17:23:06.61 0.01.0M
IMODHC43.1248 S17:23:12.20 -0.41.0M
SIVAHL40.4254 P17:23:06.38 0.21.0M
SIVAHL40.4254 S17:23:11.57 -0.21.0M
ZKRHL89.1 90 P17:23:14.17 0.01.0M
ZKRHL89.1 90 S17:23:25.73 -0.11.0M
GVDHL109.4253 P17:23:17.46 0.11.0M
GVDHL109.4253 S17:23:31.69 0.21.0M
IMMVHL120.1288 P17:23:19.26 0.21.0M
IMMVHL120.1288 S17:23:34.52 0.01.0M
RODPHC142.8290 P17:23:23.51 0.91.0M
RODPHC142.8290 S17:23:40.94 0.21.0M
ANKYHL193.9295 P17:23:30.73 0.91.0M
ANKYHL193.9295 S17:23:53.82 0.51.0M
KTHAHL233.5303 P17:23:34.44 -0.51.0M
KTHAHL233.5303 S17:24:02.52 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taqf
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         17:22:58.78
  Latitude       35.1210 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2375 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.43 +/- 0.11  8      
  M     2.43      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 112 P    17:23:03.48  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 112 S    17:23:07.02  0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 300 P    17:23:05.35 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    17:23:10.14 -0.7 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 254 P    17:23:06.38  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 254 S    17:23:11.57 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 248 P    17:23:06.61 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 248 S    17:23:12.20 -0.4 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 90 P    17:23:14.17 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    17:23:25.73 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    17:23:17.46  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    17:23:31.69  0.2 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 288 P    17:23:19.26  0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    17:23:34.52 -0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    17:23:23.51  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    17:23:40.94  0.2 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 295 P    17:23:30.73  0.9 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    17:23:53.82  0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 303 P    17:23:34.44 -0.5 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 303 S    17:24:02.52  0.2 M 1.0 KTHA 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 112 MLv   2.25 -0.17  3.76391   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.32 -0.10  2.02108   
  SIVA HL  0.4 254 MLv   2.61 0.19  3.17717   
  IMOD HC  0.4 248 MLv   2.38 -0.04  1.60208   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   2.27 -0.15  0.336687   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.36 -0.06  0.253158   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.60 0.18  0.504047   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.48 0.06  0.292824   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.41 -0.01  0.13862   
  KTHA HL  2.1 303 MLv   2.58 0.15  0.128769