Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 16:55:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1198° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2303° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 24.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC21.0347 P16:55:44.32 0.01.0M
KNSSHC21.0347 S16:55:47.22 -0.31.0M
PFKSHC23.7111 P16:55:44.93 0.11.0M
PFKSHC23.7111 S16:55:48.48 0.11.0M
NPSHL37.9 66 P16:55:47.02 -0.11.0M
NPSHL37.9 66 S16:55:52.15 -0.31.0M
SIVAHL39.7253 P16:55:47.46 0.11.0M
SIVAHL39.7253 S16:55:52.54 -0.31.0M
IPPLHC74.2290 P16:55:52.53 -0.51.0M
IPPLHC74.2290 S16:56:02.32 -0.51.0M
STIAHC78.8 83 P16:55:53.98 0.21.0M
STIAHC78.8 83 S16:56:03.83 -0.31.0M
ZKRHL89.7 90 P16:55:55.67 0.11.0M
ZKRHL89.7 90 S16:56:06.95 -0.41.0M
IMMVHL119.5288 P16:56:01.19 0.91.0M
IMMVHL119.5288 S16:56:15.41 -0.21.0M
RODPHC142.3290 P16:56:04.64 0.81.0M
RODPHC142.3290 S16:56:22.57 0.71.0M
ANKYHL193.4295 P16:56:11.83 0.81.0M
ANKYHL193.4295 S16:56:35.36 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tapi
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         16:55:40.11
  Latitude       35.1198 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2303 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       142 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.62 +/- 0.14  8      
  M     2.62      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 347 P    16:55:44.32  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 347 S    16:55:47.22 -0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 111 P    16:55:44.93  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 111 S    16:55:48.48  0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 66 P    16:55:47.02 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    16:55:52.15 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 253 P    16:55:47.46  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 253 S    16:55:52.54 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IPPL HC  0.7 290 P    16:55:52.53 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 290 S    16:56:02.32 -0.5 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 83 P    16:55:53.98  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    16:56:03.83 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 90 P    16:55:55.67  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    16:56:06.95 -0.4 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 288 P    16:56:01.19  0.9 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    16:56:15.41 -0.2 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    16:56:04.64  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    16:56:22.57  0.7 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 295 P    16:56:11.83  0.8 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    16:56:35.36  0.9 M 1.0 ANKY 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 347 MLv   2.47 -0.15  7.00389   
  PFKS HC  0.2 111 MLv   2.93 0.31  17.3426   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   2.52 -0.10  2.96213   
  SIVA HL  0.4 253 MLv   2.77 0.15  4.74125   
  IPPL HC  0.7 290 MLv   2.77 0.15  1.26267   
  STIA HC  0.7 83 MLv   2.74 0.12  1.10628   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   2.41 -0.21  0.462481   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.60 -0.02  0.508229   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.68 0.05  0.463195   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.36 -0.26  0.124922