Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 16:42:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.9153° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7963° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
48
 Επίκεντρο 42.4 χμ ΝΝΔ των Κυθήρων
118.9 χμ ΔΒΔ των Χανίων
244.6 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANKYHL45.8 97 P16:42:41.86 0.41.0M
ANKYHL45.8 97 S16:42:47.54 -0.41.0M
KTHAHL44.8 32 P16:42:41.47 0.11.0M
KTHAHL44.8 32 S16:42:47.24 -0.41.0M
KTHRHC40.7 26 P16:42:40.96 0.31.0M
KTHRHC40.7 26 S16:42:45.94 -0.51.0M
NPS1HI70.6 20 P16:42:45.70 0.21.0M
NPS1HI70.6 20 S16:42:54.30 -0.71.0M
MNVAHL88.5 14 P16:42:48.93 0.51.0M
MNVAHL88.5 14 S16:42:59.54 -0.61.0M
VLIHL90.3 9 P16:42:48.61 -0.11.0M
RODPHC95.3114 P16:42:49.76 0.21.0M
RODPHC95.3114 S16:43:01.55 -0.71.0M
KNDRHC106.5135 P16:42:50.68 -0.61.0M
KNDRHC106.5135 S16:43:04.66 -0.61.0M
CH01HI119.1112 P16:42:53.53 0.21.0M
CH01HI119.1112 S16:43:08.74 -0.11.0M
CHANHC120.8111 P16:42:53.77 0.11.0M
CHANHC120.8111 S16:43:08.92 -0.41.0M
IMMVHL118.3115 P16:42:53.05 -0.21.0M
IMMVHL118.3115 S16:43:08.65 0.01.0M
PYLHP144.2319 P16:42:56.70 -0.51.0M
PYLHP144.2319 S16:43:15.14 -0.51.0M
PYL1HI148.5318 P16:42:57.52 -0.31.0M
PYL1HI148.5318 S16:43:16.64 -0.11.0M
ITMHL160.6331 P16:42:59.78 0.01.0M
ITMHL160.6331 S16:43:20.38 0.31.0M
VALYHP156.7332 P16:42:59.09 0.01.0M
VALYHP156.7332 S16:43:19.24 0.31.0M
GVDHL167.4136 P16:43:01.32 0.51.0M
GVDHL167.4136 S16:43:21.99 0.11.0M
GVDSHC165.6136 P16:43:00.83 0.31.0M
IPPLHC163.3113 P16:43:01.06 0.81.0M
IPPLHC163.3113 S16:43:20.66 -0.21.0M
VLXHP166.0347 P16:43:00.51 -0.11.0M
VLXHP166.0347 S16:43:21.08 -0.61.0M
EPIDHA191.1 9 P16:43:04.78 0.81.0M
EPIDHA191.1 9 S16:43:27.42 -0.11.0M
LOUTHA231.0 4 P16:43:09.72 0.71.0M
LOUTHA231.0 4 S16:43:36.97 0.51.0M
SAP3HL236.0 76 P16:43:10.18 0.41.0M
SAP3HL236.0 76 S16:43:38.47 0.71.0M
VLYHL233.0 22 P16:43:08.87 -0.41.0M
VLYHL233.0 22 S16:43:37.32 0.41.0M
MDRAHA245.9 14 P16:43:10.86 -0.11.0M
MDRAHA245.9 14 S16:43:40.23 0.41.0M
SNT5HA239.6 77 P16:43:10.28 0.11.0M
SNT5HA239.6 77 S16:43:39.18 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taox
  Description
   region name: Central Mediterranean Sea
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         16:42:32.99
  Latitude       35.9153 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7963 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       182 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.42 +/- 0.20 19      
  M     3.42      19 preferred 

48 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KTHR HC  0.4 26 P    16:42:40.96  0.3 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.4 26 S    16:42:45.94 -0.5 M 1.0 KTHR 
  KTHA HL  0.4 32 P    16:42:41.47  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.4 32 S    16:42:47.24 -0.4 M 1.0 KTHA 
  ANKY HL  0.4 97 P    16:42:41.86  0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.4 97 S    16:42:47.54 -0.4 M 1.0 ANKY 
  NPS1 HI  0.6 20 P    16:42:45.70  0.2 M 1.0 NPS1 
  NPS1 HI  0.6 20 S    16:42:54.30 -0.7 M 1.0 NPS1 
  MNVA HL  0.8 14 P    16:42:48.93  0.5 M 1.0 MNVA 
  MNVA HL  0.8 14 S    16:42:59.54 -0.6 M 1.0 MNVA 
  VLI  HL  0.8  9 P    16:42:48.61 -0.1 M 1.0 VLI 
  RODP HC  0.9 114 P    16:42:49.76  0.2 M 1.0 RODP 
  RODP HC  0.9 114 S    16:43:01.55 -0.7 M 1.0 RODP 
  KNDR HC  1.0 135 P    16:42:50.68 -0.6 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.0 135 S    16:43:04.66 -0.6 M 1.0 KNDR 
  IMMV HL  1.1 115 P    16:42:53.05 -0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 115 S    16:43:08.65 -0.0 M 1.0 IMMV 
  CH01 HI  1.1 112 P    16:42:53.53  0.2 M 1.0 CH01 
  CH01 HI  1.1 112 S    16:43:08.74 -0.1 M 1.0 CH01 
  CHAN HC  1.1 111 P    16:42:53.77  0.1 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 111 S    16:43:08.92 -0.4 M 1.0 CHAN 
  PYL  HP  1.3 319 P    16:42:56.70 -0.5 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.3 319 S    16:43:15.14 -0.5 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  1.3 318 P    16:42:57.52 -0.3 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  1.3 318 S    16:43:16.64 -0.1 M 1.0 PYL1 
  VALY HP  1.4 332 P    16:42:59.09 -0.0 M 1.0 VALY 
  VALY HP  1.4 332 S    16:43:19.24  0.3 M 1.0 VALY 
  ITM  HL  1.4 331 P    16:42:59.78  0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.4 331 S    16:43:20.38  0.3 M 1.0 ITM 
  IPPL HC  1.5 113 P    16:43:01.06  0.8 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  1.5 113 S    16:43:20.66 -0.2 M 1.0 IPPL 
  GVDS HC  1.5 136 P    16:43:00.83  0.3 M 1.0 GVDS 
  VLX  HP  1.5 347 P    16:43:00.51 -0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.5 347 S    16:43:21.08 -0.6 M 1.0 VLX 
  GVD  HL  1.5 136 P    16:43:01.32  0.5 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.5 136 S    16:43:21.99  0.1 M 1.0 GVD 
  EPID HA  1.7  9 P    16:43:04.78  0.8 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.7  9 S    16:43:27.42 -0.1 M 1.0 EPID 
  LOUT HA  2.1  4 P    16:43:09.72  0.7 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  2.1  4 S    16:43:36.97  0.5 M 1.0 LOUT 
  VLY  HL  2.1 22 P    16:43:08.87 -0.4 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  2.1 22 S    16:43:37.32  0.4 M 1.0 VLY 
  SAP3 HL  2.1 76 P    16:43:10.18  0.4 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  2.1 76 S    16:43:38.47  0.7 M 1.0 SAP3 
  SNT5 HA  2.2 77 P    16:43:10.28  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  2.2 77 S    16:43:39.18  0.6 M 1.0 SNT5 
  MDRA HA  2.2 14 P    16:43:10.86 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  2.2 14 S    16:43:40.23  0.4 M 1.0 MDRA 

25 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KTHR HC  0.4 26 MLv   3.59 0.17  29.5056   
  KTHA HL  0.4 32 MLv   3.08 -0.34  7.26753   
  ANKY HL  0.4 97 MLv   3.46 0.04  16.2879   
  NPS1 HI  0.6 20 MLv   3.53 0.11  7.55967   
  MNVA HL  0.8 14 MLv   3.20 -0.22  2.87413   
  VLI  HL  0.8  9 MLv   3.26 -0.16  4.13803   
  RODP HC  0.9 114 MLv   3.58 0.16   6.3569   
  KNDR HC  1.0 135 MLv   3.77 0.35  8.74791   
  IMMV HL  1.1 115 MLv   3.65 0.23  5.74479   
  CH01 HI  1.1 112 MLv   3.74 0.32  7.06781   
  CHAN HC  1.1 111 MLv   3.69 0.27  12.1004   
  PYL  HP  1.3 319 MLv   4.69 1.27  1.43591   
  PYL1 HI  1.3 318 MLv   3.16 -0.26  1.30808   
  VALY HP  1.4 332 MLv   3.21 -0.21  1.33919   
  ITM  HL  1.4 331 MLv   3.18 -0.24  1.18945   
  IPPL HC  1.5 113 MLv   3.67 0.25  3.60045   
  GVDS HC  1.5 136 MLv   3.35 -0.08  1.65168   
  VLX  HP  1.5 347 MLv   2.87 -0.55  0.555868   
  GVD  HL  1.5 136 MLv   3.34 -0.08  1.23963   
  EPID HA  1.7  9 MLv   3.24 -0.18  0.967672   
  LOUT HA  2.1  4 MLv   3.21 -0.21  0.572369   
  VLY  HL  2.1 22 MLv   3.33 -0.09  0.732386   
  SAP3 HL  2.1 76 MLv   3.82 0.40  3.66876   
  SNT5 HA  2.2 77 MLv   3.62 0.20  0.787402   
  MDRA HA  2.2 14 MLv   2.72 -0.70  0.155249