Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 16:36:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1625° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2720° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 22.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
76.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.2311 P16:36:52.86 0.41.0M
IACMHL24.2311 S16:36:55.72 -0.31.0M
KNSSHC17.8332 P16:36:51.50 0.11.0M
KNSSHC17.8332 S16:36:53.92 -0.31.0M
PFKSHC22.6126 P16:36:52.36 0.11.0M
PFKSHC22.6126 S16:36:55.47 -0.21.0M
IDIMN37.4292 P16:36:54.80 0.11.0M
IDIMN37.4292 S16:36:59.34 -0.61.0M
NPSHL32.6 70 P16:36:54.05 0.21.0M
NPSHL32.6 70 S16:36:58.39 -0.11.0M
IMODHC47.9244 P16:36:56.70 0.31.0M
IMODHC47.9244 S16:37:02.62 -0.31.0M
SIVAHL44.8249 P16:36:56.11 0.31.0M
SIVAHL44.8249 S16:37:01.90 -0.11.0M
IPPLHC76.3286 P16:37:01.58 0.61.0M
IPPLHC76.3286 S16:37:10.94 -0.11.0M
STIAHC74.6 87 P16:37:01.50 0.81.0M
STIAHC74.6 87 S16:37:10.18 -0.41.0M
ZKRHL86.1 94 P16:37:02.84 0.31.0M
ZKRHL86.1 94 S16:37:13.80 -0.11.0M
SNT5HA138.5 5 P16:37:10.49 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taos
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         16:36:47.75
  Latitude       35.1625 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2720 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.60 +/- 0.16  9      
  M     2.60      9 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 332 P    16:36:51.50  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 332 S    16:36:53.92 -0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 126 P    16:36:52.36  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 126 S    16:36:55.47 -0.2 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 311 P    16:36:52.86  0.4 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 311 S    16:36:55.72 -0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 70 P    16:36:54.05  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    16:36:58.39 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 292 P    16:36:54.80  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 292 S    16:36:59.34 -0.6 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    16:36:56.11  0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    16:37:01.90 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    16:36:56.70  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    16:37:02.62 -0.3 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 87 P    16:37:01.50  0.8 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    16:37:10.18 -0.4 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 286 P    16:37:01.58  0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 286 S    16:37:10.94 -0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    16:37:02.84  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    16:37:13.80 -0.1 M 1.0 ZKR 
  SNT5 HA  1.2  5 P    16:37:10.49 -0.2 M 1.0 SNT5 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 332 MLv   2.74 0.14  15.6307   
  PFKS HC  0.2 126 MLv   2.71 0.11  11.0814   
  IACM HL  0.2 311 MLv   2.51 -0.09  14.2152   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   2.32 -0.28  2.53898   
  IDI  MN  0.3 292 MLv   2.20 -0.41  1.45582   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.45 -0.15  1.70947   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.49 -0.11  1.56474   
  STIA HC  0.7 87 MLv   2.82 0.22  1.41298   
  IPPL HC  0.7 286 MLv   2.78 0.18   1.2691   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.58 -0.03  0.70049   
  SNT5 HA  1.2  5 MLv   2.84 0.24  0.419313