Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 15:01:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3135° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3525° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
58
 Επίκεντρο 27.2 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.9 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.4228 P15:01:56.17 0.21.0M
THIVHA2.4228 S15:01:57.70 0.31.0M
THVAHL2.3321 P15:01:55.98 0.01.0M
THVAHL2.3321 S15:01:57.33 0.01.0M
AMPEHA7.4260 P15:01:56.65 0.21.0M
AMPEHA7.4260 S15:01:58.68 0.61.0M
THI1HL9.0 24 P15:01:56.63 0.11.0M
THI1HL9.0 24 S15:01:58.43 0.01.0M
STFNHA22.6132 P15:01:58.66 0.01.0M
STFNHA22.6132 S15:02:01.96 -0.11.0M
VILLHA17.0192 P15:01:57.61 -0.21.0M
VILLHA17.0192 S15:02:00.35 -0.21.0M
DOMVHA33.2259 P15:02:00.12 -0.21.0M
DOMVHA33.2259 S15:02:04.76 -0.31.0M
MDRAHA29.8160 P15:01:59.87 0.11.0M
MDRAHA29.8160 S15:02:04.10 0.01.0M
ATHHL49.5140 P15:02:03.26 0.31.0M
ATHHL49.5140 S15:02:09.58 -0.11.0M
LKRHL48.4320 P15:02:02.43 -0.41.0M
LKRHL48.4320 S15:02:09.10 -0.31.0M
LOUTHA49.0223 P15:02:02.98 0.01.0M
LOUTHA49.0223 S15:02:09.56 -0.11.0M
LTKHP46.7226 P15:02:02.43 -0.11.0M
LTKHP46.7226 S15:02:08.79 -0.21.0M
MRKAHA48.0 25 P15:02:02.47 -0.31.0M
MRKAHA48.0 25 S15:02:09.07 -0.31.0M
ATALHA51.1326 P15:02:02.85 -0.41.0M
ATALHA51.1326 S15:02:09.78 -0.41.0M
ATHUHA54.0135 P15:02:03.73 0.01.0M
ATHUHA54.0135 S15:02:10.89 -0.21.0M
DIONHL57.1117 P15:02:04.27 0.01.0M
DIONHL57.1117 S15:02:11.84 -0.11.0M
MRTHHA55.6112 P15:02:04.10 0.11.0M
MRTHHA55.6112 S15:02:11.40 -0.11.0M
PTLHL53.6123 P15:02:03.90 0.21.0M
PTLHL53.6123 S15:02:10.83 -0.11.0M
ACORHA63.3222 P15:02:05.37 0.11.0M
ACORHA63.3222 S15:02:13.40 -0.31.0M
THALHA67.7243 P15:02:05.73 -0.21.0M
THALHA67.7243 S15:02:14.69 -0.31.0M
VLYHL64.2143 P15:02:05.36 0.01.0M
VLYHL64.2143 S15:02:13.94 0.01.0M
AXARHA78.6310 P15:02:07.58 -0.11.0M
AXARHA78.6310 S15:02:17.74 -0.31.0M
EPIDHA80.4195 P15:02:08.28 0.31.0M
EPIDHA80.4195 S15:02:18.71 0.21.0M
GURHP97.8245 P15:02:10.58 -0.31.0M
GURHP97.8245 S15:02:23.71 0.11.0M
KARYHA99.8108 P15:02:11.98 0.91.0M
KARYHA99.8108 S15:02:24.42 0.41.0M
PANRCL96.4274 P15:02:10.14 -0.41.0M
PANRCL96.4274 S15:02:23.15 0.11.0M
KLVHL109.3254 P15:02:13.30 0.61.0M
KLVHL109.3254 S15:02:27.24 0.51.0M
NEOHL110.9354 P15:02:13.03 0.21.0M
NEOHL110.9354 S15:02:27.52 0.61.0M
PYRGCL117.0275 P15:02:13.83 0.01.0M
PYRGCL117.0275 S15:02:29.31 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021talp
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         15:01:54.14
  Latitude       38.3135 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3525 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       83 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.30 +/- 0.30 23      
  M     2.30      23 preferred 

58 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 321 P    15:01:55.98  0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 321 S    15:01:57.33  0.0 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 228 P    15:01:56.17  0.2 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 228 S    15:01:57.70  0.3 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 260 P    15:01:56.65  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 260 S    15:01:58.68  0.6 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 24 P    15:01:56.63  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 24 S    15:01:58.43  0.0 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.2 192 P    15:01:57.61 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 192 S    15:02:00.35 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    15:01:58.66 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    15:02:01.96 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    15:01:59.87  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    15:02:04.10  0.0 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 259 P    15:02:00.12 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 259 S    15:02:04.76 -0.3 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 226 P    15:02:02.43 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    15:02:08.79 -0.2 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 25 P    15:02:02.47 -0.3 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 25 S    15:02:09.07 -0.3 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    15:02:02.43 -0.4 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    15:02:09.10 -0.3 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 223 P    15:02:02.98  0.0 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 223 S    15:02:09.56 -0.1 M 1.0 LOUT 
  ATH  HL  0.4 140 P    15:02:03.26  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.4 140 S    15:02:09.58 -0.1 M 1.0 ATH 
  ATAL HA  0.5 326 P    15:02:02.85 -0.4 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 326 S    15:02:09.78 -0.4 M 1.0 ATAL 
  PTL  HL  0.5 123 P    15:02:03.90  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 123 S    15:02:10.83 -0.1 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.5 135 P    15:02:03.73 -0.0 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.5 135 S    15:02:10.89 -0.2 M 1.0 ATHU 
  MRTH HA  0.5 112 P    15:02:04.10  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 112 S    15:02:11.40 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 117 P    15:02:04.27 -0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 117 S    15:02:11.84 -0.1 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 222 P    15:02:05.37  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 222 S    15:02:13.40 -0.3 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 143 P    15:02:05.36 -0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 143 S    15:02:13.94 -0.0 M 1.0 VLY 
  THAL HA  0.6 243 P    15:02:05.73 -0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 243 S    15:02:14.69 -0.3 M 1.0 THAL 
  AXAR HA  0.7 310 P    15:02:07.58 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 310 S    15:02:17.74 -0.3 M 1.0 AXAR 
  EPID HA  0.7 195 P    15:02:08.28  0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 195 S    15:02:18.71  0.2 M 1.0 EPID 
  PANR CL  0.9 274 P    15:02:10.14 -0.4 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.9 274 S    15:02:23.15  0.1 M 1.0 PANR 
  GUR  HP  0.9 245 P    15:02:10.58 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.9 245 S    15:02:23.71  0.1 M 1.0 GUR 
  KARY HA  0.9 108 P    15:02:11.98  0.9 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.9 108 S    15:02:24.42  0.4 M 1.0 KARY 
  KLV  HL  1.0 254 P    15:02:13.30  0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 254 S    15:02:27.24  0.5 M 1.0 KLV 
  NEO  HL  1.0 354 P    15:02:13.03  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.0 354 S    15:02:27.52  0.6 M 1.0 NEO 
  PYRG CL  1.1 275 P    15:02:13.83 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.1 275 S    15:02:29.31  0.5 M 1.0 PYRG 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 321 MLv   3.09 0.79  85.5468   
  THIV HA  0.0 228 MLv   2.97 0.68  65.0274   
  AMPE HA  0.1 260 MLv   2.30 -0.00  10.2706   
  THI1 HL  0.1 24 MLv   3.13 0.83  63.7808   
  VILL HA  0.2 192 MLv   1.81 -0.49   1.9139   
  STFN HA  0.2 132 MLv   1.77 -0.53  1.26337   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   1.98 -0.31   1.3764   
  DOMV HA  0.3 259 MLv   2.41 0.11  3.04452   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   1.63 -0.66  0.881013   
  MRKA HA  0.4 25 MLv   2.24 -0.05  0.880161   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   3.14 0.84  3.59593   
  LOUT HA  0.4 223 MLv   2.53 0.23  1.60654   
  ATH  HL  0.4 140 MLv   2.31 0.01  0.938323   
  ATAL HA  0.5 326 MLv   2.38 0.08  1.01469   
  PTL  HL  0.5 123 MLv   1.98 -0.32  0.347642   
  ATHU HA  0.5 135 MLv   2.08 -0.22  0.263381   
  MRTH HA  0.5 112 MLv   2.40 0.10  0.806919   
  DION HL  0.5 117 MLv   1.71 -0.59  0.428194   
  ACOR HA  0.6 222 MLv   2.20 -0.09  0.387574   
  VLY  HL  0.6 143 MLv   2.59 0.30  0.937892   
  THAL HA  0.6 243 MLv   2.32 0.03  0.862763   
  AXAR HA  0.7 310 MLv   1.89 -0.40  0.632969   
  EPID HA  0.7 195 MLv   2.61 0.31  0.805323   
  PANR CL  0.9 274 MLv   3.59 1.29  0.124393   
  GUR  HP  0.9 245 MLv   2.24 -0.06  0.281808   
  KARY HA  0.9 108 MLv   2.50 0.20  0.502155   
  KLV  HL  1.0 254 MLv   2.11 -0.18  0.14082   
  NEO  HL  1.0 354 MLv   2.28 -0.02  0.367713   
  PYRG CL  1.1 275 MLv   1.60 -0.69  0.0331444