Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 13:36:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3273° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3465° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 26.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.9 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
51.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.4202 P13:36:14.89 0.01.0M
THIVHA3.4202 S13:36:16.42 0.01.0M
THVAHL1.0286 P13:36:14.68 -0.11.0M
THVAHL1.0286 S13:36:15.97 -0.21.0M
AMPEHA7.4247 P13:36:15.47 0.21.0M
AMPEHA7.4247 S13:36:17.40 0.41.0M
THI1HL7.9 32 P13:36:15.32 0.01.0M
THI1HL7.9 32 S13:36:17.14 0.11.0M
THI2HL12.8293 P13:36:16.07 0.11.0M
THI2HL12.8293 S13:36:18.25 0.01.0M
VILLHA18.4189 P13:36:16.55 -0.31.0M
VILLHA18.4189 S13:36:19.34 -0.51.0M
DOMVHA33.0256 P13:36:19.02 -0.11.0M
DOMVHA33.0256 S13:36:24.10 0.31.0M
MDRAHA31.4161 P13:36:18.96 0.11.0M
MDRAHA31.4161 S13:36:23.15 -0.31.0M
ATALHA49.5325 P13:36:21.81 0.01.0M
ATALHA49.5325 S13:36:28.79 0.21.0M
LKRHL46.9320 P13:36:21.26 -0.11.0M
LKRHL46.9320 S13:36:27.62 -0.21.0M
LOUTHA49.8221 P13:36:21.93 0.01.0M
LOUTHA49.8221 S13:36:28.85 0.21.0M
LTKHP47.4225 P13:36:21.31 -0.21.0M
LTKHP47.4225 S13:36:27.48 -0.51.0M
MRKAHA46.9 27 P13:36:21.33 -0.11.0M
MRKAHA46.9 27 S13:36:27.76 -0.11.0M
DIONHL58.3118 P13:36:24.06 0.71.0M
DIONHL58.3118 S13:36:31.33 0.11.0M
ACORHA64.1221 P13:36:24.49 0.21.0M
ACORHA64.1221 S13:36:32.73 -0.11.0M
VLYHL65.8143 P13:36:24.91 0.41.0M
VLYHL65.8143 S13:36:32.87 -0.31.0M
EPIDHA81.7194 P13:36:27.27 0.21.0M
EPIDHA81.7194 S13:36:38.14 0.41.0M
GURHP98.0244 P13:36:29.36 -0.41.0M
GURHP98.0244 S13:36:42.57 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης