Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 12:05:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1688° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2480° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 20.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
340.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC16.3338 P12:05:17.47 0.21.0M
KNSSHC16.3338 S12:05:20.05 -0.11.0M
IACMHL22.2313 P12:05:18.28 0.31.0M
IACMHL22.2313 S12:05:21.51 0.01.0M
IDIMN35.1292 P12:05:20.24 0.21.0M
IDIMN35.1292 S12:05:24.72 -0.41.0M
NPSHL34.5 73 P12:05:20.01 0.11.0M
NPSHL34.5 73 S12:05:24.84 0.01.0M
IMODHC46.3242 P12:05:21.91 0.21.0M
IMODHC46.3242 S12:05:27.88 -0.21.0M
SIVAHL43.1247 P12:05:21.11 -0.11.0M
SIVAHL43.1247 S12:05:27.04 -0.11.0M
IPPLHC74.0286 P12:05:25.88 -0.21.0M
IPPLHC74.0286 S12:05:35.70 -0.11.0M
ZKRHL88.3 94 P12:05:28.16 -0.21.0M
ZKRHL88.3 94 S12:05:39.69 0.01.0M
GVDHL111.9251 P12:05:32.26 0.31.0M
GVDHL111.9251 S12:05:46.22 0.11.0M
GVDSHC114.4251 P12:05:33.06 0.71.0M
GVDSHC114.4251 S12:05:46.89 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taft
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         12:05:13.33
  Latitude       35.1688 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2480 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.16  8      
  M     2.42      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 338 P    12:05:17.47  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 338 S    12:05:20.05 -0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 313 P    12:05:18.28  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 313 S    12:05:21.51 -0.0 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 73 P    12:05:20.01  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 73 S    12:05:24.84 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 292 P    12:05:20.24  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 292 S    12:05:24.72 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 247 P    12:05:21.11 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 247 S    12:05:27.04 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 242 P    12:05:21.91  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 242 S    12:05:27.88 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 286 P    12:05:25.88 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 286 S    12:05:35.70 -0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    12:05:28.16 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    12:05:39.69 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 251 P    12:05:32.26  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 251 S    12:05:46.22  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 251 P    12:05:33.06  0.7 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 251 S    12:05:46.89  0.1 M 1.0 GVDS 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 338 MLv   2.45 0.03  8.69975   
  IACM HL  0.2 313 MLv   2.45 0.04  14.0971   
  NPS  HL  0.3 73 MLv   2.16 -0.26  1.57514   
  IDI  MN  0.3 292 MLv   2.17 -0.25  1.55768   
  SIVA HL  0.4 247 MLv   2.57 0.15  2.47091   
  IMOD HC  0.4 242 MLv   2.59 0.17  2.15927   
  IPPL HC  0.7 286 MLv   2.72 0.30  1.12159   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.46 0.05  0.528477   
  GVD  HL  1.0 251 MLv   2.45 0.04  0.304439   
  GVDS HC  1.0 251 MLv   2.16 -0.25  0.194991