Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 10:00:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1632° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2192° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 19.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
71.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
340.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IDIMN33.0295 P10:01:03.71 0.31.0M
IDIMN33.0295 S10:01:08.31 0.11.0M
NPSHL37.2 73 P10:01:03.88 -0.21.0M
NPSHL37.2 73 S10:01:08.80 -0.51.0M
IMODHC43.7241 P10:01:05.19 0.11.0M
IMODHC43.7241 S10:01:10.90 -0.21.0M
SIVAHL40.4246 P10:01:04.69 0.11.0M
SIVAHL40.4246 S10:01:10.08 -0.11.0M
IPPLHC71.7287 P10:01:09.61 -0.11.0M
IPPLHC71.7287 S10:01:19.10 -0.11.0M
ZKRHL90.9 93 P10:01:13.03 0.21.0M
ZKRHL90.9 93 S10:01:24.50 -0.21.0M
GVDHL109.2251 P10:01:15.87 0.11.0M
GVDHL109.2251 S10:01:29.47 -0.31.0M
GVDSHC111.7251 P10:01:16.07 -0.11.0M
GVDSHC111.7251 S10:01:30.51 -0.11.0M
IMMVHL117.1286 P10:01:17.83 0.81.0M
IMMVHL117.1286 S10:01:32.06 0.01.0M
RODPHC139.7288 P10:01:21.46 0.91.0M
RODPHC139.7288 S10:01:37.69 -0.51.0M
KARPHL181.2 76 P10:01:27.30 0.71.0M
KARPHL181.2 76 S10:01:49.06 0.11.0M
KTHAHL229.6302 P10:01:32.96 0.21.0M
KTHAHL229.6302 S10:01:59.40 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tabq
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         10:00:57.22
  Latitude       35.1632 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2192 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.48 +/- 0.17 10      
  M     2.48      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IDI  MN  0.3 295 P    10:01:03.71  0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 295 S    10:01:08.31  0.1 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 73 P    10:01:03.88 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 73 S    10:01:08.80 -0.5 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 246 P    10:01:04.69  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 246 S    10:01:10.08 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 241 P    10:01:05.19  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 241 S    10:01:10.90 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.6 287 P    10:01:09.61 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 287 S    10:01:19.10 -0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 93 P    10:01:13.03  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    10:01:24.50 -0.2 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 251 P    10:01:15.87  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 251 S    10:01:29.47 -0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 251 P    10:01:16.07 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 251 S    10:01:30.51 -0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 286 P    10:01:17.83  0.8 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    10:01:32.06  0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 288 P    10:01:21.46  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 288 S    10:01:37.69 -0.5 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.6 76 P    10:01:27.30  0.7 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    10:01:49.06  0.1 M 1.0 KARP 
  KTHA HL  2.1 302 P    10:01:32.96  0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    10:01:59.40 -0.3 M 1.0 KTHA 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IDI  MN  0.3 295 MLv   2.38 -0.10  2.87784   
  NPS  HL  0.3 73 MLv   2.02 -0.46  0.981915   
  SIVA HL  0.4 246 MLv   2.49 0.01  2.40243   
  IMOD HC  0.4 241 MLv   2.35 -0.14  1.42962   
  IPPL HC  0.6 287 MLv   2.88 0.40  1.67401   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   2.37 -0.11  0.411554   
  GVD  HL  1.0 251 MLv   2.43 -0.06  0.293894   
  GVDS HC  1.0 251 MLv   2.17 -0.31  0.204642   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   2.90 0.42  1.03871   
  RODP HC  1.3 288 MLv   2.57 0.09  0.372697   
  KARP HL  1.6 76 MLv   2.69 0.21   0.3993   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.54 0.06  0.123865