Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 09:52:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1370° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2377° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 23.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC19.3344 P09:52:21.50 0.11.0M
KNSSHC19.3344 S09:52:24.59 0.21.0M
PFKSHC23.8116 P09:52:22.26 0.11.0M
PFKSHC23.8116 S09:52:25.72 -0.11.0M
IDIMN35.8298 P09:52:24.24 0.11.0M
IDIMN35.8298 S09:52:28.94 -0.31.0M
NPSHL36.6 68 P09:52:24.19 0.01.0M
NPSHL36.6 68 S09:52:29.26 -0.11.0M
IMODHC43.9246 P09:52:25.28 -0.11.0M
IMODHC43.9246 S09:52:31.23 -0.21.0M
SIVAHL40.9251 P09:52:24.79 -0.11.0M
SIVAHL40.9251 S09:52:30.64 0.11.0M
IPPLHC74.2288 P09:52:30.28 -0.11.0M
IPPLHC74.2288 S09:52:40.02 -0.21.0M
STIAHC77.9 85 P09:52:30.87 -0.11.0M
STIAHC77.9 85 S09:52:41.26 0.01.0M
ZKRHL89.1 92 P09:52:32.89 0.11.0M
ZKRHL89.1 92 S09:52:44.58 0.11.0M
VAMHL98.9288 P09:52:34.24 -0.11.0M
VAMHL98.9288 S09:52:47.27 0.11.0M
GVDHL109.9253 P09:52:36.14 0.01.0M
GVDHL109.9253 S09:52:50.48 0.21.0M
GVDSHC112.4253 P09:52:36.76 0.21.0M
GVDSHC112.4253 S09:52:51.43 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tabj
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         09:52:17.44
  Latitude       35.1370 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2377 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.32 +/- 0.15 10      
  M     2.32      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 344 P    09:52:21.50  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 344 S    09:52:24.59  0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 116 P    09:52:22.26  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 116 S    09:52:25.72 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 298 P    09:52:24.24  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 298 S    09:52:28.94 -0.3 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 68 P    09:52:24.19 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    09:52:29.26 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    09:52:24.79 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    09:52:30.64  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    09:52:25.28 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    09:52:31.23 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 288 P    09:52:30.28 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 288 S    09:52:40.02 -0.2 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    09:52:30.87 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    09:52:41.26  0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    09:52:32.89  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    09:52:44.58  0.1 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 288 P    09:52:34.24 -0.1 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 288 S    09:52:47.27  0.1 M 1.0 VAM 
  GVD  HL  1.0 253 P    09:52:36.14  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    09:52:50.48  0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    09:52:36.76  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    09:52:51.43  0.4 M 1.0 GVDS 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 344 MLv   2.06 -0.26  3.01137   
  PFKS HC  0.2 116 MLv   2.53 0.21  6.77655   
  IDI  MN  0.3 298 MLv   2.35 0.03  2.27262   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.11 -0.21  1.25109   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   2.37 0.05  1.75973   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.15 -0.17  0.903023   
  IPPL HC  0.7 288 MLv   2.49 0.17  0.652442   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.46 0.14  0.590432   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.39 0.07  0.437434   
  VAM  HL  0.9 288 MLv   2.82 0.50  0.603654   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.26 -0.06  0.197079   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.10 -0.22  0.172703