Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:20:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1560° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2502° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 21.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.4 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.3315 P08:20:27.10 0.11.0M
IACMHL23.3315 S08:20:30.32 -0.21.0M
KNSSHC17.7339 P08:20:26.20 0.11.0M
KNSSHC17.7339 S08:20:28.62 -0.21.0M
NPSHL34.7 70 P08:20:29.04 0.01.0M
NPSHL34.7 70 S08:20:33.98 -0.11.0M
IMODHC45.8244 P08:20:30.91 0.01.0M
IMODHC45.8244 S08:20:36.84 -0.41.0M
SIVAHL42.7249 P08:20:30.24 -0.11.0M
SIVAHL42.7249 S08:20:35.96 -0.31.0M
IPPLHC74.6287 P08:20:34.81 -0.81.0M
IPPLHC74.6287 S08:20:44.68 -0.91.0M
STIAHC76.6 86 P08:20:36.14 0.21.0M
STIAHC76.6 86 S08:20:45.97 -0.11.0M
ZKRHL88.0 93 P08:20:37.78 0.01.0M
ZKRHL88.0 93 S08:20:49.45 0.01.0M
GVDHL111.6252 P08:20:41.46 -0.11.0M
GVDHL111.6252 S08:20:56.09 0.11.0M
GVDSHC114.1252 P08:20:42.26 0.31.0M
GVDSHC114.1252 S08:20:57.09 0.31.0M
IMMVHL120.0286 P08:20:43.35 0.51.0M
IMMVHL120.0286 S08:20:58.70 0.31.0M
THT1HT137.7 7 P08:20:45.28 -0.21.0M
THT1HT137.7 7 S08:21:03.44 0.41.0M
KNDRHC148.0273 P08:20:47.82 0.61.0M
KNDRHC148.0273 S08:21:06.84 0.91.0M
RODPHC142.6288 P08:20:46.86 0.51.0M
RODPHC142.6288 S08:21:04.88 0.31.0M
SAP3HL142.5 3 P08:20:45.76 -0.51.0M
SAP3HL142.5 3 S08:21:04.69 0.31.0M
SNT5HA139.4 5 P08:20:45.16 -0.61.0M
SNT5HA139.4 5 S08:21:03.82 0.31.0M
KARPHL178.7 76 P08:20:52.14 0.41.0M
KARPHL178.7 76 S08:21:13.68 -0.41.0M
MHLOHL186.9336 P08:20:52.27 -0.41.0M
MHLOHL186.9336 S08:21:14.89 -0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szyh
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:20:22.48
  Latitude       35.1560 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2502 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       151 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.70 +/- 0.13 14      
  M     3.70      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 339 P    08:20:26.20  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 339 S    08:20:28.62 -0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 315 P    08:20:27.10  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 315 S    08:20:30.32 -0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 70 P    08:20:29.04 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    08:20:33.98 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    08:20:30.24 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    08:20:35.96 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    08:20:30.91  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    08:20:36.84 -0.4 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 287 P    08:20:34.81 -0.8 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 287 S    08:20:44.68 -0.9 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 86 P    08:20:36.14  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 86 S    08:20:45.97 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 93 P    08:20:37.78 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    08:20:49.45  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    08:20:41.46 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    08:20:56.09  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    08:20:42.26  0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    08:20:57.09  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 286 P    08:20:43.35  0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    08:20:58.70  0.3 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  7 P    08:20:45.28 -0.2 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  7 S    08:21:03.44  0.4 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  5 P    08:20:45.16 -0.6 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  5 S    08:21:03.82  0.3 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  3 P    08:20:45.76 -0.5 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    08:21:04.69  0.3 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 288 P    08:20:46.86  0.5 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 288 S    08:21:04.88  0.3 M 1.0 RODP 
  KNDR HC  1.3 273 P    08:20:47.82  0.6 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.3 273 S    08:21:06.84  0.9 M 1.0 KNDR 
  KARP HL  1.6 76 P    08:20:52.14  0.4 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    08:21:13.68 -0.4 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 336 P    08:20:52.27 -0.4 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    08:21:14.89 -0.8 M 1.0 MHLO 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 339 MLv   3.49 -0.20  89.7786   
  IACM HL  0.2 315 MLv   3.54 -0.16  161.954   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   3.19 -0.51  16.5213   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   3.86 0.16  49.1157   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   3.74 0.04  31.4288   
  IPPL HC  0.7 287 MLv   3.96 0.27  19.5737   
  STIA HC  0.7 86 MLv   3.71 0.01  10.6427   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   3.78 0.08  11.0089   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   3.59 -0.11  4.20372   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   3.31 -0.39  2.73461   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   3.99 0.29  12.2003   
  THT1 HT  1.2  7 MLv   3.46 -0.24   2.9876   
  SNT5 HA  1.3  5 MLv   3.70 0.00  2.98922   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   3.93 0.23  13.7648   
  RODP HC  1.3 288 MLv   3.78 0.08  5.84726   
  KNDR HC  1.3 273 MLv   3.72 0.02  4.83221   
  KARP HL  1.6 76 MLv   3.65 -0.05  3.81086   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   3.81 0.12  7.77341