Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 06:50:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1177° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2503° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 25.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
346.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL26.5322 P06:50:38.78 0.11.0M
KNSSHC21.7343 P06:50:38.00 0.21.0M
KNSSHC21.7343 S06:50:41.05 0.01.0M
PFKSHC21.9112 P06:50:37.84 -0.11.0M
PFKSHC21.9112 S06:50:41.14 -0.11.0M
IDIMN37.8300 P06:50:40.09 -0.51.0M
IDIMN37.8300 S06:50:45.79 -0.21.0M
NPSHL36.4 64 P06:50:40.30 0.01.0M
NPSHL36.4 64 S06:50:45.51 0.11.0M
IMODHC44.1249 P06:50:42.31 0.81.0M
IMODHC44.1249 S06:50:47.54 -0.11.0M
SIVAHL41.4254 P06:50:41.41 0.31.0M
SIVAHL41.4254 S06:50:46.62 -0.31.0M
STIAHC77.0 83 P06:50:47.48 0.51.0M
STIAHC77.0 83 S06:50:56.92 -0.21.0M
ZKRHL87.9 90 P06:50:49.20 0.51.0M
ZKRHL87.9 90 S06:51:00.25 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szvj
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         06:50:33.52
  Latitude       35.1177 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2503 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.70 +/- 0.14  7      
  M     2.70      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 343 P    06:50:38.00  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 343 S    06:50:41.05 -0.0 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 112 P    06:50:37.84 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 112 S    06:50:41.14 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 322 P    06:50:38.78  0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 64 P    06:50:40.30 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 64 S    06:50:45.51  0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 300 P    06:50:40.09 -0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    06:50:45.79 -0.2 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 254 P    06:50:41.41  0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 254 S    06:50:46.62 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 249 P    06:50:42.31  0.8 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 249 S    06:50:47.54 -0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 83 P    06:50:47.48  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    06:50:56.92 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 90 P    06:50:49.20  0.5 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    06:51:00.25 -0.1 M 1.0 ZKR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 343 MLv   2.48 -0.22  6.88755   
  PFKS HC  0.2 112 MLv   2.84 0.14   15.592   
  IACM HL  0.2 322 MLv   2.57 -0.14  14.2373   
  NPS  HL  0.3 64 MLv   2.35 -0.35  2.21012   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.62 -0.08  3.73813   
  SIVA HL  0.4 254 MLv   2.96 0.26  6.70207   
  IMOD HC  0.4 249 MLv   2.84 0.13  4.32528   
  STIA HC  0.7 83 MLv   2.82 0.12  1.37136   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   2.74 0.04  1.01149