Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 06:17:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1375° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2370° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 23.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.0321 P06:17:43.86 0.11.0M
IACMHL24.0321 S06:17:47.73 0.41.0M
KNSSHC19.2344 P06:17:43.19 0.21.0M
KNSSHC19.2344 S06:17:45.82 -0.21.0M
PFKSHC23.9116 P06:17:43.65 -0.21.0M
PFKSHC23.9116 S06:17:47.30 -0.11.0M
IDIMN35.7298 P06:17:45.60 -0.11.0M
IDIMN35.7298 S06:17:50.47 -0.31.0M
NPSHL36.6 68 P06:17:46.06 0.21.0M
NPSHL36.6 68 S06:17:50.68 -0.31.0M
IMODHC43.8245 P06:17:47.20 0.21.0M
IMODHC43.8245 S06:17:52.78 -0.31.0M
SIVAHL40.9251 P06:17:46.77 0.31.0M
SIVAHL40.9251 S06:17:52.29 0.11.0M
IPPLHC74.1288 P06:17:51.43 -0.51.0M
IPPLHC74.1288 S06:18:01.39 -0.31.0M
STIAHC77.9 85 P06:17:52.96 0.41.0M
STIAHC77.9 85 S06:18:02.47 -0.31.0M
ZKRHL89.2 92 P06:17:54.58 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szuh
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         06:17:39.07
  Latitude       35.1375 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2370 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.36 +/- 0.11  8      
  M     2.36      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 344 P    06:17:43.19  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 344 S    06:17:45.82 -0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 321 P    06:17:43.86  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 321 S    06:17:47.73  0.4 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 116 P    06:17:43.65 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 116 S    06:17:47.30 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 298 P    06:17:45.60 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 298 S    06:17:50.47 -0.3 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 68 P    06:17:46.06  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    06:17:50.68 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    06:17:46.77  0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    06:17:52.29  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    06:17:47.20  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    06:17:52.78 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 288 P    06:17:51.43 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 288 S    06:18:01.39 -0.3 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    06:17:52.96  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    06:18:02.47 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    06:17:54.58  0.2 M 1.0 ZKR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 344 MLv   2.20 -0.17  4.13274   
  IACM HL  0.2 321 MLv   2.45 0.09  12.5348   
  PFKS HC  0.2 116 MLv   2.45 0.08  5.58729   
  IDI  MN  0.3 298 MLv   2.03 -0.33  1.09009   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.21 -0.16  1.55913   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   2.51 0.15   2.456   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.38 0.02  1.53224   
  IPPL HC  0.7 288 MLv   2.41 0.05  0.554767   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.59 0.23  0.79816   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.29 -0.07  0.353201