Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 05:32:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1030° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2290° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 26.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
347.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL26.7327 P05:32:31.68 -0.11.0M
IACMHL26.7327 S05:32:35.23 -0.51.0M
IDIMN37.0304 P05:32:33.43 -0.31.0M
IDIMN37.0304 S05:32:38.21 -0.81.0M
IMODHC41.7250 P05:32:34.65 0.21.0M
IMODHC41.7250 S05:32:39.99 -0.31.0M
SIVAHL39.1256 P05:32:33.91 -0.11.0M
SIVAHL39.1256 S05:32:39.32 -0.21.0M
ZKRHL89.9 89 P05:32:42.30 0.01.0M
ZKRHL89.9 89 S05:32:53.88 -0.31.0M
GVDHL108.1254 P05:32:45.38 0.21.0M
GVDHL108.1254 S05:32:59.42 0.11.0M
GVDSHC110.6255 P05:32:45.84 0.21.0M
GVDSHC110.6255 S05:32:59.53 -0.51.0M
IMMVHL120.0289 P05:32:47.79 0.71.0M
IMMVHL120.0289 S05:33:02.32 -0.31.0M
RODPHC142.8291 P05:32:51.24 0.61.0M
SNT5HA145.4 6 P05:32:50.94 0.01.0M
SNT5HA145.4 6 S05:33:09.51 0.11.0M
KARPHL182.1 74 P05:32:57.32 0.81.0M
KARPHL182.1 74 S05:33:19.20 0.11.0M
ANKYHL194.1296 P05:32:58.57 0.61.0M
ANKYHL194.1296 S05:33:21.88 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szsu
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         05:32:26.66
  Latitude       35.1030 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2290 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       161 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.54 +/- 0.11 10      
  M     2.54      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 327 P    05:32:31.68 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 327 S    05:32:35.23 -0.5 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 304 P    05:32:33.43 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 304 S    05:32:38.21 -0.8 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 256 P    05:32:33.91 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 256 S    05:32:39.32 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 250 P    05:32:34.65  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 250 S    05:32:39.99 -0.3 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 89 P    05:32:42.30 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 89 S    05:32:53.88 -0.3 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 254 P    05:32:45.38  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    05:32:59.42  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 255 P    05:32:45.84  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 255 S    05:32:59.53 -0.5 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 289 P    05:32:47.79  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 289 S    05:33:02.32 -0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 291 P    05:32:51.24  0.6 M 1.0 RODP 
  SNT5 HA  1.3  6 P    05:32:50.94  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    05:33:09.51  0.1 M 1.0 SNT5 
  KARP HL  1.6 74 P    05:32:57.32  0.8 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 74 S    05:33:19.20  0.1 M 1.0 KARP 
  ANKY HL  1.7 296 P    05:32:58.57  0.6 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 296 S    05:33:21.88  0.2 M 1.0 ANKY 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 327 MLv   2.53 -0.01  12.9599   
  IDI  MN  0.3 304 MLv   2.55 0.00   3.3324   
  SIVA HL  0.4 256 MLv   2.57 0.02  3.08424   
  IMOD HC  0.4 250 MLv   2.43 -0.11  1.95311   
  ZKR  HL  0.8 89 MLv   2.45 -0.09  0.504059   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   2.37 -0.18  0.260183   
  GVDS HC  1.0 255 MLv   2.15 -0.39  0.198038   
  IMMV HL  1.1 289 MLv   2.89 0.34  0.972139   
  RODP HC  1.3 291 MLv   2.61 0.06  0.392679   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   2.75 0.21  0.314361   
  KARP HL  1.6 74 MLv   2.70 0.16  0.407553   
  ANKY HL  1.7 296 MLv   2.50 -0.04  0.170969