Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 05:22:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1265° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2327° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 23.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.8323 P05:22:05.55 -0.11.0M
IACMHL24.8323 S05:22:08.89 -0.41.0M
KNSSHC20.3346 P05:22:04.70 -0.21.0M
KNSSHC20.3346 S05:22:07.51 -0.41.0M
IMODHC43.0247 P05:22:09.02 0.21.0M
IMODHC43.0247 S05:22:14.68 -0.21.0M
SIVAHL40.1253 P05:22:08.35 0.01.0M
SIVAHL40.1253 S05:22:13.85 -0.21.0M
IPPLHC74.1289 P05:22:13.40 -0.51.0M
IPPLHC74.1289 S05:22:23.11 -0.81.0M
ZKRHL89.5 91 P05:22:16.61 0.11.0M
ZKRHL89.5 91 S05:22:27.57 -0.81.0M
GVDHL109.1253 P05:22:20.00 0.41.0M
GVDHL109.1253 S05:22:33.51 -0.31.0M
RODPHC142.2290 P05:22:25.72 1.01.0M
RODPHC142.2290 S05:22:42.36 -0.61.0M
KARPHL181.1 75 P05:22:31.10 0.61.0M
KARPHL181.1 75 S05:22:53.19 0.11.0M
ANKYHL193.3295 P05:22:32.53 0.51.0M
ANKYHL193.3295 S05:22:56.10 0.31.0M
MHLOHL189.3337 P05:22:31.80 0.31.0M
MHLOHL189.3337 S05:22:55.22 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szsl
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         05:22:00.82
  Latitude       35.1265 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2327 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.43 s
  Azimuthal gap       156 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.82 +/- 0.09  9      
  M     2.82      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 346 P    05:22:04.70 -0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 346 S    05:22:07.51 -0.4 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 323 P    05:22:05.55 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 323 S    05:22:08.89 -0.4 M 1.0 IACM 
  SIVA HL  0.4 253 P    05:22:08.35  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 253 S    05:22:13.85 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    05:22:09.02  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    05:22:14.68 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    05:22:13.40 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    05:22:23.11 -0.8 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    05:22:16.61  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    05:22:27.57 -0.8 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    05:22:20.00  0.4 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    05:22:33.51 -0.3 M 1.0 GVD 
  RODP HC  1.3 290 P    05:22:25.72  1.0 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    05:22:42.36 -0.6 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.6 75 P    05:22:31.10  0.6 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 75 S    05:22:53.19  0.1 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 337 P    05:22:31.80  0.3 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 337 S    05:22:55.22  0.5 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 295 P    05:22:32.53  0.5 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    05:22:56.10  0.3 M 1.0 ANKY 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 346 MLv   2.74 -0.08    13.5   
  IACM HL  0.2 323 MLv   2.71 -0.10  22.1579   
  SIVA HL  0.4 253 MLv   2.92 0.10  6.56939   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   2.82 0.00  4.43088   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.22 0.41  3.57738   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.59 -0.23  0.697113   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.70 -0.11  0.555695   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.84 0.02  0.673428   
  KARP HL  1.6 75 MLv   2.84 0.03  0.571789   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   2.98 0.17  1.11684   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.81 -0.01  0.349515