Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 04:17:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1557° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2668° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 22.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.4313 P04:17:20.30 0.11.0M
IACMHL24.4313 S04:17:24.10 0.31.0M
KNSSHC18.3334 P04:17:19.34 0.11.0M
KNSSHC18.3334 S04:17:22.28 0.11.0M
PFKSHC22.6124 P04:17:19.90 -0.11.0M
PFKSHC22.6124 S04:17:23.52 0.01.0M
IDIMN37.3293 P04:17:22.26 -0.11.0M
IDIMN37.3293 S04:17:27.64 -0.11.0M
NPSHL33.3 69 P04:17:21.80 0.11.0M
NPSHL33.3 69 S04:17:26.33 -0.11.0M
IMODHC47.1245 P04:17:23.87 -0.11.0M
IMODHC47.1245 S04:17:30.53 0.11.0M
SIVAHL44.1250 P04:17:23.33 -0.11.0M
SIVAHL44.1250 S04:17:29.71 0.21.0M
IPPLHC76.1286 P04:17:28.26 -0.41.0M
IPPLHC76.1286 S04:17:38.55 -0.11.0M
ZKRHL86.5 93 P04:17:30.86 0.61.0M
ZKRHL86.5 93 S04:17:41.65 0.11.0M
VAMHL100.8286 P04:17:32.18 -0.41.0M
VAMHL100.8286 S04:17:45.60 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szqh
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         04:17:15.47
  Latitude       35.1557 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2668 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       121 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.23 +/- 0.17  8      
  M     2.23      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 334 P    04:17:19.34  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 334 S    04:17:22.28  0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 124 P    04:17:19.90 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 124 S    04:17:23.52  0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 313 P    04:17:20.30  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 313 S    04:17:24.10  0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 69 P    04:17:21.80  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 69 S    04:17:26.33 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 293 P    04:17:22.26 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 293 S    04:17:27.64 -0.1 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 250 P    04:17:23.33 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    04:17:29.71  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    04:17:23.87 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    04:17:30.53  0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 286 P    04:17:28.26 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 286 S    04:17:38.55 -0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 93 P    04:17:30.86  0.6 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    04:17:41.65  0.1 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 286 P    04:17:32.18 -0.4 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 286 S    04:17:45.60  0.1 M 1.0 VAM 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 334 MLv   2.04 -0.19  3.01241   
  PFKS HC  0.2 124 MLv   2.34 0.11  4.74207   
  IACM HL  0.2 313 MLv   2.19 -0.04  6.80473   
  NPS  HL  0.3 69 MLv   1.90 -0.33  0.929911   
  IDI  MN  0.3 293 MLv   1.92 -0.31  0.778893   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   2.39 0.16   1.5412   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.20 -0.02  0.842927   
  IPPL HC  0.7 286 MLv   2.48 0.25  0.628534   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   2.24 0.02  0.32471   
  VAM  HL  0.9 286 MLv   2.77 0.55  0.525177