Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 03:16:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1522° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3322° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 26.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
81.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC21.8321 P03:16:58.79 -0.11.0M
KNSSHC21.8321 S03:17:02.13 -0.11.0M
PFKSHC17.7133 P03:16:58.29 0.01.0M
PFKSHC17.7133 S03:17:01.19 0.11.0M
NPSHL28.0 64 P03:17:00.02 0.11.0M
NPSHL28.0 64 S03:17:04.05 0.01.0M
SIVAHL49.6253 P03:17:03.26 -0.21.0M
SIVAHL49.6253 S03:17:10.17 -0.11.0M
IMODHC52.4248 P03:17:03.97 0.01.0M
IMODHC52.4248 S03:17:11.04 0.01.0M
SIT2HI70.7 85 P03:17:07.19 0.31.0M
SIT2HI70.7 85 S03:17:15.97 -0.31.0M
IMMVHL127.3286 P03:17:16.96 1.01.0M
IMMVHL127.3286 S03:17:31.97 -0.31.0M
RODPHC149.8288 P03:17:20.27 0.81.0M
RODPHC149.8288 S03:17:38.61 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szoi
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         03:16:54.63
  Latitude       35.1522 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3322 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.50 +/- 0.17  6      
  M     2.50      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 133 P    03:16:58.29 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 133 S    03:17:01.19  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 321 P    03:16:58.79 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 321 S    03:17:02.13 -0.1 M 1.0 KNSS 
  NPS  HL  0.3 64 P    03:17:00.02  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 64 S    03:17:04.05  0.0 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 253 P    03:17:03.26 -0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 253 S    03:17:10.17 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 248 P    03:17:03.97  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 248 S    03:17:11.04 -0.0 M 1.0 IMOD 
  SIT2 HI  0.6 85 P    03:17:07.19  0.3 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.6 85 S    03:17:15.97 -0.3 M 1.0 SIT2 
  IMMV HL  1.1 286 P    03:17:16.96  1.0 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    03:17:31.97 -0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.4 288 P    03:17:20.27  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.4 288 S    03:17:38.61  0.3 M 1.0 RODP 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 133 MLv   2.36 -0.14  6.62003   
  KNSS HC  0.2 321 MLv   2.24 -0.27  3.89999   
  NPS  HL  0.3 64 MLv   1.93 -0.57  1.35177   
  SIVA HL  0.4 253 MLv   2.67 0.16   2.1216   
  IMOD HC  0.5 248 MLv   2.62 0.12  1.63958   
  SIT2 HI  0.6 85 MLv   2.83 0.33  1.50417   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   2.61 0.10  0.466661   
  RODP HC  1.4 288 MLv   2.53 0.03  0.302982