Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 03:03:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1303° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2168° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 23.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.6326 P03:03:44.95 0.11.0M
IACMHL23.6326 S03:03:48.92 0.61.0M
KNSSHC19.6350 P03:03:44.24 0.01.0M
KNSSHC19.6350 S03:03:47.23 0.01.0M
PFKSHC25.3113 P03:03:45.27 0.01.0M
PFKSHC25.3113 S03:03:49.12 0.11.0M
IDIMN34.5300 P03:03:46.93 0.21.0M
IDIMN34.5300 S03:03:51.49 -0.21.0M
NPSHL38.6 68 P03:03:47.34 0.01.0M
NPSHL38.6 68 S03:03:52.52 -0.21.0M
IMODHC41.8245 P03:03:48.05 0.11.0M
IMODHC41.8245 S03:03:52.93 -0.81.0M
SIVAHL38.9251 P03:03:47.52 0.11.0M
SIVAHL38.9251 S03:03:53.38 0.61.0M
IPPLHC72.6289 P03:03:52.72 -0.21.0M
IPPLHC72.6289 S03:04:02.34 -0.21.0M
GVDHL107.9253 P03:03:58.85 0.21.0M
GVDHL107.9253 S03:04:11.58 -0.91.0M
GVDSHC110.4253 P03:03:59.38 0.31.0M
GVDSHC110.4253 S03:04:12.33 -1.01.0M
ANKYHL191.8295 P03:04:11.95 1.01.0M
ANKYHL191.8295 S03:04:34.81 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sznw
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         03:03:40.29
  Latitude       35.1303 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2168 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.84 +/- 0.22  9      
  M     2.84      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 350 P    03:03:44.24 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 350 S    03:03:47.23 -0.0 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 326 P    03:03:44.95  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 326 S    03:03:48.92  0.6 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 113 P    03:03:45.27  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    03:03:49.12  0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 300 P    03:03:46.93  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    03:03:51.49 -0.2 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 68 P    03:03:47.34 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    03:03:52.52 -0.2 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    03:03:47.52  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    03:03:53.38  0.6 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    03:03:48.05  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    03:03:52.93 -0.8 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    03:03:52.72 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    03:04:02.34 -0.2 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  1.0 253 P    03:03:58.85  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    03:04:11.58 -0.9 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    03:03:59.38  0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    03:04:12.33 -1.0 M 1.0 GVDS 
  ANKY HL  1.7 295 P    03:04:11.95  1.0 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    03:04:34.81  0.5 M 1.0 ANKY 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 350 MLv   2.62 -0.22   10.793   
  IACM HL  0.2 326 MLv   2.67 -0.17  21.4353   
  PFKS HC  0.2 113 MLv   2.90 0.06   14.834   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   3.28 0.44  20.6526   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.51 -0.34  2.76264   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   3.07 0.23  9.98291   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.86 0.02  5.16522   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.31 0.47  4.45954   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.75 -0.09  0.634337   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.45 -0.40  0.393319   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.95 0.11  0.490638