Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:32:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4783° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1472° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 47.8 χμ ΝΝΔ της Κω
90.3 χμ Β της Καρπάθου
345.4 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL14.8354 P00:32:14.26 -0.21.0M
NISRHL14.8354 S00:32:16.92 -0.11.0M
KLNAHL55.5344 P00:32:21.36 0.41.0M
KLNAHL55.5344 S00:32:28.09 -0.31.0M
ARGHL92.1109 P00:32:26.56 -0.31.0M
ARGHL92.1109 S00:32:38.89 0.21.0M
KARPHL103.6179 P00:32:29.02 0.41.0M
KARPHL103.6179 S00:32:42.06 0.11.0M
SMGHL139.1349 P00:32:33.85 -0.21.0M
SMGHL139.1349 S00:32:52.14 0.61.0M
APEHL159.0294 P00:32:37.71 0.41.0M
APEHL159.0294 S00:32:57.17 0.01.0M
SNT5HA156.9267 P00:32:36.45 -0.51.0M
SNT5HA156.9267 S00:32:56.66 0.21.0M
ZKRHL173.3209 P00:32:38.77 -0.31.0M
ZKRHL173.3209 S00:33:00.00 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szix
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:32:11.17
  Latitude       36.4783 deg +/-   1 km
  Longitude       27.1472 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.01 +/- 0.11  6      
  M     3.01      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.1 354 P    00:32:14.26 -0.2 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.1 354 S    00:32:16.92 -0.1 M 1.0 NISR 
  KLNA HL  0.5 344 P    00:32:21.36  0.4 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.5 344 S    00:32:28.09 -0.3 M 1.0 KLNA 
  ARG  HL  0.8 109 P    00:32:26.56 -0.3 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 109 S    00:32:38.89  0.2 M 1.0 ARG 
  KARP HL  0.9 179 P    00:32:29.02  0.4 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 179 S    00:32:42.06  0.1 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.2 349 P    00:32:33.85 -0.2 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.2 349 S    00:32:52.14  0.6 M 1.0 SMG 
  SNT5 HA  1.4 267 P    00:32:36.45 -0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 267 S    00:32:56.66  0.2 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  1.4 294 P    00:32:37.71  0.4 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.4 294 S    00:32:57.17  0.0 M 1.0 APE 
  ZKR  HL  1.6 209 P    00:32:38.77 -0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.6 209 S    00:33:00.00 -0.3 M 1.0 ZKR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.1 354 MLv   3.10 0.09  42.3195   
  KLNA HL  0.5 344 MLv   2.91 -0.10  2.64015   
  ARG  HL  0.8 109 MLv   3.17 0.17  2.58001   
  KARP HL  0.9 179 MLv   3.03 0.03  2.16911   
  SMG  HL  1.2 349 MLv   2.81 -0.20  0.648116   
  SNT5 HA  1.4 267 MLv   3.19 0.19  0.754339   
  APE  HL  1.4 294 MLv   2.89 -0.12  0.621879   
  ZKR  HL  1.6 209 MLv   2.94 -0.07  0.593666