Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:09:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2313° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6760° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
68
 Επίκεντρο 28.5 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς
39.6 χμ ΒΔ της Κορίνθου
96.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DOMVHA26.7 84 P00:09:49.35 0.11.0M
DOMVHA26.7 84 S00:09:53.47 0.31.0M
THALHA21.8183 P00:09:48.57 0.21.0M
THALHA21.8183 S00:09:52.09 0.41.0M
DLFAHL31.7330 P00:09:50.17 0.11.0M
DLFAHL31.7330 S00:09:54.72 0.11.0M
LOUTHA37.6136 P00:09:51.09 0.11.0M
LOUTHA37.6136 S00:09:56.08 -0.21.0M
LTKHP34.4132 P00:09:50.70 0.21.0M
LTKHP34.4132 S00:09:55.44 0.01.0M
ACORHA41.5156 P00:09:51.46 -0.21.0M
ACORHA41.5156 S00:09:57.16 -0.31.0M
GURHP43.9222 P00:09:51.88 -0.31.0M
PANRCL40.4293 P00:09:51.53 0.11.0M
PANRCL40.4293 S00:09:57.18 0.11.0M
TEMECL48.7270 P00:09:53.09 0.31.0M
TEMECL48.7270 S00:09:59.40 -0.11.0M
AIOACL54.1266 P00:09:53.80 0.11.0M
AIOACL54.1266 S00:10:00.72 -0.31.0M
AMPEHA52.3 81 P00:09:53.56 0.11.0M
AMPEHA52.3 81 S00:10:00.22 -0.41.0M
ATALHA59.5 30 P00:09:54.28 -0.31.0M
ATALHA59.5 30 S00:10:02.52 -0.11.0M
AXARHA59.5359 P00:09:54.52 -0.11.0M
AXARHA59.5359 S00:10:02.48 -0.11.0M
KALEHA50.0291 P00:09:52.93 -0.21.0M
KALEHA50.0291 S00:09:59.65 -0.41.0M
KLVHL50.5246 P00:09:53.05 -0.11.0M
KLVHL50.5246 S00:09:59.60 -0.51.0M
LAKAHA60.9271 P00:09:54.91 0.01.0M
LAKAHA60.9271 S00:10:02.76 -0.31.0M
LKRHL54.3 31 P00:09:53.45 -0.31.0M
LKRHL54.3 31 S00:10:00.82 -0.31.0M
PYRGCL60.9289 P00:09:54.74 -0.11.0M
PYRGCL60.9289 S00:10:02.69 -0.41.0M
THIVHA57.8 83 P00:09:54.47 0.11.0M
THVAHL58.6 79 P00:09:54.38 -0.11.0M
THVAHL58.6 79 S00:10:01.88 -0.51.0M
TRIZCL54.7286 P00:09:53.83 0.01.0M
TRIZCL54.7286 S00:10:00.83 -0.41.0M
VILLHA56.1 98 P00:09:54.35 0.21.0M
VILLHA56.1 98 S00:10:01.25 -0.51.0M
EFPHP70.6288 P00:09:56.51 0.11.0M
EFPHP70.6288 S00:10:05.52 -0.31.0M
THI1HL65.1 75 P00:09:54.91 -0.61.0M
THI1HL65.1 75 S00:10:03.96 -0.31.0M
ANXHP77.1301 P00:09:57.79 0.21.0M
ANXHP77.1301 S00:10:07.52 -0.41.0M
VVKHP78.3286 P00:09:58.11 0.31.0M
VVKHP78.3286 S00:10:07.91 -0.31.0M
AGGHT92.7341 P00:10:00.26 0.21.0M
AGGHT92.7341 S00:10:12.26 0.11.0M
AGRPCL85.2282 P00:09:58.90 0.11.0M
AGRPCL85.2282 S00:10:10.31 0.31.0M
DROHP90.0250 P00:09:59.84 0.21.0M
DROHP90.0250 S00:10:11.59 0.11.0M
MRKAHA95.1 57 P00:10:00.02 -0.41.0M
MRKAHA95.1 57 S00:10:12.97 0.11.0M
VLXHP99.2195 P00:10:01.01 -0.11.0M
VLXHP99.2195 S00:10:14.04 0.01.0M
DIONHL111.2 99 P00:10:03.52 0.51.0M
DIONHL111.2 99 S00:10:17.75 0.41.0M
EVRHL107.1315 P00:10:02.94 0.61.0M
EVRHL107.1315 S00:10:16.56 0.31.0M
MRTHHA111.2 96 P00:10:03.75 0.81.0M
MRTHHA111.2 96 S00:10:17.75 0.41.0M
RLSHL107.7260 P00:10:02.78 0.41.0M
RLSHL107.7260 S00:10:16.75 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szid
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:09:44.09
  Latitude       38.2313 deg +/-   0 km
  Longitude       22.6760 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       33 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.11 +/- 0.23 27      
  M     2.11      27 preferred 

68 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.2 183 P    00:09:48.57  0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.2 183 S    00:09:52.09  0.4 M 1.0 THAL 
  DOMV HA  0.2 84 P    00:09:49.35  0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.2 84 S    00:09:53.47  0.3 M 1.0 DOMV 
  DLFA HL  0.3 330 P    00:09:50.17  0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.3 330 S    00:09:54.72  0.1 M 1.0 DLFA 
  LTK  HP  0.3 132 P    00:09:50.70  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 132 S    00:09:55.44  0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.3 136 P    00:09:51.09  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.3 136 S    00:09:56.08 -0.2 M 1.0 LOUT 
  PANR CL  0.4 293 P    00:09:51.53  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 293 S    00:09:57.18  0.1 M 1.0 PANR 
  ACOR HA  0.4 156 P    00:09:51.46 -0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.4 156 S    00:09:57.16 -0.3 M 1.0 ACOR 
  GUR  HP  0.4 222 P    00:09:51.88 -0.3 M 1.0 GUR 
  TEME CL  0.4 270 P    00:09:53.09  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.4 270 S    00:09:59.40 -0.1 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.5 291 P    00:09:52.93 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.5 291 S    00:09:59.65 -0.4 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.5 246 P    00:09:53.05 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 246 S    00:09:59.60 -0.5 M 1.0 KLV 
  AMPE HA  0.5 81 P    00:09:53.56  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.5 81 S    00:10:00.22 -0.4 M 1.0 AMPE 
  AIOA CL  0.5 266 P    00:09:53.80  0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.5 266 S    00:10:00.72 -0.3 M 1.0 AIOA 
  LKR  HL  0.5 31 P    00:09:53.45 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 31 S    00:10:00.82 -0.3 M 1.0 LKR 
  TRIZ CL  0.5 286 P    00:09:53.83  0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.5 286 S    00:10:00.83 -0.4 M 1.0 TRIZ 
  VILL HA  0.5 98 P    00:09:54.35  0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 98 S    00:10:01.25 -0.5 M 1.0 VILL 
  THIV HA  0.5 83 P    00:09:54.47  0.1 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.5 79 P    00:09:54.38 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.5 79 S    00:10:01.88 -0.5 M 1.0 THVA 
  ATAL HA  0.5 30 P    00:09:54.28 -0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 30 S    00:10:02.52 -0.1 M 1.0 ATAL 
  AXAR HA  0.5 359 P    00:09:54.52 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.5 359 S    00:10:02.48 -0.1 M 1.0 AXAR 
  PYRG CL  0.5 289 P    00:09:54.74 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 289 S    00:10:02.69 -0.4 M 1.0 PYRG 
  LAKA HA  0.5 271 P    00:09:54.91  0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.5 271 S    00:10:02.76 -0.3 M 1.0 LAKA 
  THI1 HL  0.6 75 P    00:09:54.91 -0.6 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.6 75 S    00:10:03.96 -0.3 M 1.0 THI1 
  EFP  HP  0.6 288 P    00:09:56.51  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.6 288 S    00:10:05.52 -0.3 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.7 301 P    00:09:57.79  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 301 S    00:10:07.52 -0.4 M 1.0 ANX 
  VVK  HP  0.7 286 P    00:09:58.11  0.3 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.7 286 S    00:10:07.91 -0.3 M 1.0 VVK 
  AGRP CL  0.8 282 P    00:09:58.90  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 282 S    00:10:10.31  0.3 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  0.8 250 P    00:09:59.84  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 250 S    00:10:11.59  0.1 M 1.0 DRO 
  AGG  HT  0.8 341 P    00:10:00.26  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 341 S    00:10:12.26  0.1 M 1.0 AGG 
  MRKA HA  0.9 57 P    00:10:00.02 -0.4 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.9 57 S    00:10:12.97  0.1 M 1.0 MRKA 
  VLX  HP  0.9 195 P    00:10:01.01 -0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 195 S    00:10:14.04 -0.0 M 1.0 VLX 
  EVR  HL  1.0 315 P    00:10:02.94  0.6 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.0 315 S    00:10:16.56  0.3 M 1.0 EVR 
  RLS  HL  1.0 260 P    00:10:02.78  0.4 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.0 260 S    00:10:16.75  0.4 M 1.0 RLS 
  DION HL  1.0 99 P    00:10:03.52  0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  1.0 99 S    00:10:17.75  0.4 M 1.0 DION 
  MRTH HA  1.0 96 P    00:10:03.75  0.8 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.0 96 S    00:10:17.75  0.4 M 1.0 MRTH 

35 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.2 183 MLv   2.40 0.29  10.1731   
  DOMV HA  0.2 84 MLv   1.99 -0.12  1.67391   
  DLFA HL  0.3 330 MLv   2.19 0.08   2.0043   
  LTK  HP  0.3 132 MLv   1.25 -0.87  0.724754   
  LOUT HA  0.3 136 MLv   1.83 -0.28  0.617197   
  PANR CL  0.4 293 MLv   3.77 1.65  0.881607   
  ACOR HA  0.4 156 MLv   1.67 -0.44  0.33879   
  GUR  HP  0.4 222 MLv   2.73 0.61  3.37935   
  TEME CL  0.4 270 MLv   1.99 -0.12  0.156266   
  KALE HA  0.5 291 MLv   2.09 -0.03  0.544909   
  KLV  HL  0.5 246 MLv   2.07 -0.04  0.390886   
  AMPE HA  0.5 81 MLv   2.06 -0.05  0.445894   
  AIOA CL  0.5 266 MLv   1.99 -0.12  0.0882715   
  LKR  HL  0.5 31 MLv   2.62 0.51  0.776567   
  TRIZ CL  0.5 286 MLv   1.97 -0.14  0.317826   
  VILL HA  0.5 98 MLv   2.06 -0.05  0.361324   
  THIV HA  0.5 83 MLv   2.37 0.26  0.675485   
  THVA HL  0.5 79 MLv   2.91 0.80   2.2084   
  ATAL HA  0.5 30 MLv   2.12 0.01  0.342123   
  AXAR HA  0.5 359 MLv   2.18 0.07  1.56475   
  PYRG CL  0.5 289 MLv   1.73 -0.38  0.0849294   
  LAKA HA  0.5 271 MLv   1.75 -0.37  0.138689   
  THI1 HL  0.6 75 MLv   2.77 0.66  1.40019   
  EFP  HP  0.6 288 MLv   1.72 -0.39  0.116807   
  ANX  HP  0.7 301 MLv   2.36 0.25  0.475497   
  VVK  HP  0.7 286 MLv   1.31 -0.80  0.193701   
  AGRP CL  0.8 282 MLv   2.17 0.06  0.279824   
  DRO  HP  0.8 250 MLv   1.96 -0.16  0.335187   
  AGG  HT  0.8 341 MLv   2.24 0.13  0.233556   
  MRKA HA  0.9 57 MLv   2.38 0.27  0.404466   
  VLX  HP  0.9 195 MLv   1.96 -0.16  0.144613   
  EVR  HL  1.0 315 MLv   2.26 0.15  0.266341   
  RLS  HL  1.0 260 MLv   1.91 -0.20  0.118384   
  DION HL  1.0 99 MLv   1.81 -0.30  0.252132   
  MRTH HA  1.0 96 MLv   2.61 0.49  0.563453