Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:08:08 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1610° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3082° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 24.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
79.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL26.9307 P00:08:13.91 0.31.0M
IACMHL26.9307 S00:08:17.45 -0.11.0M
KNSSHC19.7324 P00:08:12.62 0.21.0M
KNSSHC19.7324 S00:08:15.72 0.31.0M
PFKSHC19.9131 P00:08:12.37 -0.11.0M
PFKSHC19.9131 S00:08:15.69 0.11.0M
NPSHL29.6 68 P00:08:14.28 0.11.0M
NPSHL29.6 68 S00:08:18.31 -0.21.0M
IDIMN40.5290 P00:08:15.95 -0.11.0M
IDIMN40.5290 S00:08:21.35 -0.41.0M
SIVAHL47.9251 P00:08:17.01 -0.11.0M
SIVAHL47.9251 S00:08:23.78 0.01.0M
IMODHC50.8246 P00:08:17.79 0.11.0M
IMODHC50.8246 S00:08:24.55 -0.11.0M
IPPLHC79.5285 P00:08:22.07 -0.31.0M
IPPLHC79.5285 S00:08:32.83 -0.11.0M
ZKRHL82.8 94 P00:08:22.88 0.01.0M
ZKRHL82.8 94 S00:08:33.98 0.11.0M
IMMVHL124.9285 P00:08:29.63 0.01.0M
IMMVHL124.9285 S00:08:46.04 0.31.0M
RODPHC147.4287 P00:08:33.55 0.51.0M
RODPHC147.4287 S00:08:52.01 0.21.0M
KTHAHL236.6301 P00:08:44.52 -0.61.0M
KTHAHL236.6301 S00:09:12.48 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szic
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:08:08.47
  Latitude       35.1610 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3082 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.19 10      
  M     2.42      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 324 P    00:08:12.62  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 324 S    00:08:15.72  0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 131 P    00:08:12.37 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 131 S    00:08:15.69  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 307 P    00:08:13.91  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 307 S    00:08:17.45 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 68 P    00:08:14.28  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    00:08:18.31 -0.2 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 290 P    00:08:15.95 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 290 S    00:08:21.35 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 251 P    00:08:17.01 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    00:08:23.78  0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 246 P    00:08:17.79  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 246 S    00:08:24.55 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 285 P    00:08:22.07 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    00:08:32.83 -0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.7 94 P    00:08:22.88 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 94 S    00:08:33.98  0.1 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 285 P    00:08:29.63  0.0 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    00:08:46.04  0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 287 P    00:08:33.55  0.5 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    00:08:52.01  0.2 M 1.0 RODP 
  KTHA HL  2.1 301 P    00:08:44.52 -0.6 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 301 S    00:09:12.48 -0.5 M 1.0 KTHA 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 324 MLv   2.25 -0.17  4.54974   
  PFKS HC  0.2 131 MLv   2.11 -0.31  3.28182   
  IACM HL  0.2 307 MLv   2.21 -0.21  6.20478   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.41 -0.01  3.72632   
  IDI  MN  0.4 290 MLv   2.16 -0.27  1.10605   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   2.64 0.22  2.22093   
  IMOD HC  0.5 246 MLv   2.39 -0.03  1.05928   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   2.64 0.22  0.873864   
  ZKR  HL  0.7 94 MLv   2.30 -0.12  0.383742   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   2.85 0.43  0.847351   
  RODP HC  1.3 287 MLv   2.48 0.06  0.277322   
  KTHA HL  2.1 301 MLv   2.77 0.35  0.19333