Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 23:56:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1397° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2145° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL22.6325 P23:56:51.23 0.21.0M
IACMHL22.6325 S23:56:54.03 -0.41.0M
KNSSHC18.6350 P23:56:50.52 0.11.0M
KNSSHC18.6350 S23:56:53.04 -0.31.0M
PFKSHC25.9114 P23:56:51.74 0.01.0M
PFKSHC25.9114 S23:56:55.33 -0.21.0M
IDIMN33.8299 P23:56:53.31 0.31.0M
IDIMN33.8299 S23:56:57.58 -0.21.0M
NPSHL38.4 69 P23:56:53.64 -0.11.0M
NPSHL38.4 69 S23:56:59.20 0.11.0M
IMODHC42.1244 P23:56:54.56 0.31.0M
IMODHC42.1244 S23:56:59.67 -0.41.0M
SIVAHL39.1250 P23:56:53.95 0.21.0M
SIVAHL39.1250 S23:56:59.17 -0.11.0M
IPPLHC72.1289 P23:56:59.20 0.01.0M
IPPLHC72.1289 S23:57:08.47 -0.31.0M
STIAHC80.0 85 P23:57:01.19 0.71.0M
STIAHC80.0 85 S23:57:10.65 -0.41.0M
ZKRHL91.2 92 P23:57:02.69 0.41.0M
ZKRHL91.2 92 S23:57:13.82 -0.41.0M
IMMVHL117.5288 P23:57:07.30 0.81.0M
IMMVHL117.5288 S23:57:21.62 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szhs
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         23:56:46.65
  Latitude       35.1397 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2145 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.41 +/- 0.14  9      
  M     2.41      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 350 P    23:56:50.52  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 350 S    23:56:53.04 -0.3 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 325 P    23:56:51.23  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 325 S    23:56:54.03 -0.4 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 114 P    23:56:51.74  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    23:56:55.33 -0.2 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 299 P    23:56:53.31  0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    23:56:57.58 -0.2 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 69 P    23:56:53.64 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 69 S    23:56:59.20  0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 250 P    23:56:53.95  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    23:56:59.17 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    23:56:54.56  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    23:56:59.67 -0.4 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.6 289 P    23:56:59.20 -0.0 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 289 S    23:57:08.47 -0.3 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    23:57:01.19  0.7 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    23:57:10.65 -0.4 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    23:57:02.69  0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    23:57:13.82 -0.4 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 288 P    23:57:07.30  0.8 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    23:57:21.62  0.1 M 1.0 IMMV 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 350 MLv   2.24 -0.17  4.74753   
  IACM HL  0.2 325 MLv   2.18 -0.23  7.31757   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   2.45 0.04  4.99807   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   2.48 0.07  3.39996   
  NPS  HL  0.3 69 MLv   2.22 -0.18  1.45942   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   2.43 0.02  2.26459   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.25 -0.15   1.2645   
  IPPL HC  0.6 289 MLv   2.66 0.26  1.00676   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.57 0.16  0.734029   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.40 -0.01  0.438596   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.64 0.24  0.569996