Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 22:06:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1275° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2252° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.4 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.3325 P22:06:48.79 0.21.0M
IACMHL24.3325 S22:06:52.22 0.01.0M
PFKSHC24.5113 P22:06:48.66 -0.11.0M
PFKSHC24.5113 S22:06:52.43 0.01.0M
IDIMN35.3300 P22:06:50.64 0.11.0M
IDIMN35.3300 S22:06:55.36 -0.21.0M
IMODHC42.4246 P22:06:51.82 0.11.0M
IMODHC42.4246 S22:06:57.56 0.01.0M
SIVAHL39.5252 P22:06:51.26 0.11.0M
SIVAHL39.5252 S22:06:56.61 -0.11.0M
IPPLHC73.4289 P22:06:56.22 -0.51.0M
IPPLHC73.4289 S22:07:06.35 -0.21.0M
ZKRHL90.2 91 P22:06:59.50 0.01.0M
ZKRHL90.2 91 S22:07:11.36 0.01.0M
IMMVHL118.8288 P22:07:03.74 -0.31.0M
IMMVHL118.8288 S22:07:19.36 0.01.0M
RODPHC141.5290 P22:07:08.13 0.61.0M
RODPHC141.5290 S22:07:25.84 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szec
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         22:06:43.89
  Latitude       35.1275 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2252 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.63 +/- 0.12  7      
  M     2.63      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 325 P    22:06:48.79  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 325 S    22:06:52.22  0.0 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 113 P    22:06:48.66 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    22:06:52.43 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 300 P    22:06:50.64  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    22:06:55.36 -0.2 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    22:06:51.26  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    22:06:56.61 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    22:06:51.82  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    22:06:57.56  0.0 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    22:06:56.22 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    22:07:06.35 -0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    22:06:59.50  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    22:07:11.36  0.0 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 288 P    22:07:03.74 -0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    22:07:19.36  0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    22:07:08.13  0.6 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    22:07:25.84  0.3 M 1.0 RODP 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 325 MLv   2.53 -0.10  14.8628   
  PFKS HC  0.2 113 MLv   2.67 0.05   9.1794   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.37 -0.26  2.43431   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   2.94 0.32  7.18949   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.60 -0.02  2.77108   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   2.75 0.12   1.2095   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.44 -0.19  0.483677   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.79 0.17  0.79261   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.59 -0.03  0.38296