Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 21:45:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1538° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2258° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 20.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.4 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL22.0320 P21:46:03.25 0.11.0M
IACMHL22.0320 S21:46:06.70 0.21.0M
IMODHC43.7243 P21:46:06.85 0.11.0M
IMODHC43.7243 S21:46:13.09 0.31.0M
STIAHC78.8 86 P21:46:12.27 -0.21.0M
STIAHC78.8 86 S21:46:21.92 -1.01.0M
GVDHL109.4251 P21:46:17.66 0.31.0M
GVDHL109.4251 S21:46:31.06 -0.41.0M
KNDRHC145.8274 P21:46:22.47 -0.51.0M
KNDRHC145.8274 S21:46:41.31 -0.11.0M
KARPHL180.9 76 P21:46:28.98 0.81.0M
KARPHL180.9 76 S21:46:50.79 0.41.0M
DIONHL345.0340 P21:46:48.80 -0.21.0M
DIONHL345.0340 S21:47:26.79 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szdk
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         21:45:58.86
  Latitude       35.1538 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2258 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       157 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.65 +/- 0.04  7      
  M     2.65      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 320 P    21:46:03.25  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 320 S    21:46:06.70  0.2 M 1.0 IACM 
  IMOD HC  0.4 243 P    21:46:06.85  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 243 S    21:46:13.09  0.3 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 86 P    21:46:12.27 -0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 86 S    21:46:21.92 -1.0 M 1.0 STIA 
  GVD  HL  1.0 251 P    21:46:17.66  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 251 S    21:46:31.06 -0.4 M 1.0 GVD 
  KNDR HC  1.3 274 P    21:46:22.47 -0.5 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.3 274 S    21:46:41.31 -0.1 M 1.0 KNDR 
  KARP HL  1.6 76 P    21:46:28.98  0.8 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    21:46:50.79  0.4 M 1.0 KARP 
  DION HL  3.1 340 P    21:46:48.80 -0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  3.1 340 S    21:47:26.79 -0.4 M 1.0 DION 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 320 MLv   2.65 0.00  22.4404   
  IMOD HC  0.4 243 MLv   2.67 0.02  3.00086   
  STIA HC  0.7 86 MLv   2.80 0.15  1.27936   
  GVD  HL  1.0 251 MLv   2.63 -0.01  0.472014   
  KNDR HC  1.3 274 MLv   2.63 -0.02  0.397148   
  KARP HL  1.6 76 MLv   2.65 -0.00  0.364209   
  DION HL  3.1 340 MLv   2.53 -0.11  0.0908335