Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 21:15:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1338° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2573° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.5318 P21:15:47.04 0.11.0M
IACMHL25.5318 S21:15:50.29 -0.41.0M
KNSSHC20.2340 P21:15:46.31 0.21.0M
KNSSHC20.2340 S21:15:49.15 -0.11.0M
PFKSHC22.1117 P21:15:46.50 0.01.0M
PFKSHC22.1117 S21:15:49.80 -0.11.0M
IDIMN37.5297 P21:15:48.93 -0.11.0M
IDIMN37.5297 S21:15:54.13 -0.21.0M
NPSHL35.1 66 P21:15:48.61 0.11.0M
NPSHL35.1 66 S21:15:53.46 0.01.0M
IMODHC45.3247 P21:15:50.33 0.11.0M
IMODHC45.3247 S21:15:56.49 0.01.0M
SIVAHL42.5252 P21:15:49.76 0.01.0M
SIVAHL42.5252 S21:15:55.53 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szck
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         21:15:42.06
  Latitude       35.1338 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2573 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.36 +/- 0.20  7      
  M     2.36      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 340 P    21:15:46.31  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 340 S    21:15:49.15 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 117 P    21:15:46.50  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 117 S    21:15:49.80 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 318 P    21:15:47.04  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 318 S    21:15:50.29 -0.4 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 66 P    21:15:48.61  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    21:15:53.46 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 297 P    21:15:48.93 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 297 S    21:15:54.13 -0.2 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    21:15:49.76  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    21:15:55.53 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    21:15:50.33  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    21:15:56.49  0.0 M 1.0 IMOD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 340 MLv   2.36 -0.00  5.70865   
  PFKS HC  0.2 117 MLv   2.29 -0.07  4.37269   
  IACM HL  0.2 318 MLv   2.08 -0.28    4.96   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   2.09 -0.27  1.29587   
  IDI  MN  0.3 297 MLv   2.60 0.23  3.61728   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   2.64 0.28  3.02581   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   2.47 0.11  1.71585