Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:40:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1788° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3010° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
78.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC17.7322 P20:40:15.29 0.21.0M
KNSSHC17.7322 S20:40:17.77 -0.11.0M
PFKSHC21.8134 P20:40:15.81 -0.11.0M
PFKSHC21.8134 S20:40:19.25 0.11.0M
NPSHL29.6 72 P20:40:17.22 0.01.0M
NPSHL29.6 72 S20:40:21.36 -0.21.0M
IMODHC51.0243 P20:40:20.84 0.11.0M
IMODHC51.0243 S20:40:27.65 -0.11.0M
ZKRHL83.6 95 P20:40:26.21 0.11.0M
ZKRHL83.6 95 S20:40:37.15 0.01.0M
SNT5HA136.5 4 P20:40:34.34 0.01.0M
SNT5HA136.5 4 S20:40:52.57 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szbg
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:40:11.52
  Latitude       35.1788 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3010 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       110 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.33 +/- 0.15  6      
  M     2.33      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 322 P    20:40:15.29  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 322 S    20:40:17.77 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 134 P    20:40:15.81 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 134 S    20:40:19.25  0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 72 P    20:40:17.22  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 72 S    20:40:21.36 -0.2 M 1.0 NPS 
  IMOD HC  0.5 243 P    20:40:20.84  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 243 S    20:40:27.65 -0.1 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 95 P    20:40:26.21  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    20:40:37.15 -0.0 M 1.0 ZKR 
  SNT5 HA  1.2  4 P    20:40:34.34  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    20:40:52.57  0.9 M 1.0 SNT5 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 322 MLv   2.26 -0.07  5.17847   
  PFKS HC  0.2 134 MLv   2.40 0.08  5.75418   
  NPS  HL  0.3 72 MLv   2.15 -0.18  2.02667   
  IMOD HC  0.5 243 MLv   2.21 -0.12  0.683368   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.37 0.05  0.453339   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   2.73 0.40  0.327814