Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:37:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1442° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2298° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.0321 P20:37:28.28 0.31.0M
IACMHL23.0321 S20:37:31.51 0.21.0M
IDIMN34.8297 P20:37:30.38 0.31.0M
IDIMN34.8297 S20:37:34.88 -0.21.0M
NPSHL36.9 69 P20:37:30.07 -0.31.0M
NPSHL36.9 69 S20:37:35.60 0.01.0M
IMODHC43.5244 P20:37:31.36 -0.11.0M
IMODHC43.5244 S20:37:37.47 -0.11.0M
SIVAHL40.5250 P20:37:30.81 -0.11.0M
SIVAHL40.5250 S20:37:36.59 -0.11.0M
IPPLHC73.2288 P20:37:35.82 -0.51.0M
IPPLHC73.2288 S20:37:46.16 0.11.0M
STIAHC78.5 85 P20:37:37.58 0.41.0M
STIAHC78.5 85 S20:37:47.63 0.01.0M
ZKRHL89.8 92 P20:37:38.85 -0.21.0M
ZKRHL89.8 92 S20:37:50.94 0.01.0M
GVDHL109.5252 P20:37:42.17 0.01.0M
GVDHL109.5252 S20:37:56.44 0.11.0M
GVDSHC112.0252 P20:37:42.68 0.11.0M
GVDSHC112.0252 S20:37:57.40 0.31.0M
IMMVHL118.7287 P20:37:43.43 -0.21.0M
IMMVHL118.7287 S20:37:59.32 0.31.0M
RODPHC141.3289 P20:37:47.82 0.71.0M
RODPHC141.3289 S20:38:04.84 -0.31.0M
SAP3HL144.0 4 P20:37:47.17 -0.31.0M
SAP3HL144.0 4 S20:38:05.81 0.11.0M
SNT5HA140.8 6 P20:37:46.64 -0.31.0M
SNT5HA140.8 6 S20:38:04.98 0.11.0M
THT1HT139.2 7 P20:37:46.80 0.11.0M
THT1HT139.2 7 S20:38:04.35 0.01.0M
MHLOHL187.3336 P20:37:53.29 -0.41.0M
MHLOHL187.3336 S20:38:16.91 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szbd
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:37:23.42
  Latitude       35.1442 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2298 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       152 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.80 +/- 0.19 12      
  M     2.80      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 321 P    20:37:28.28  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 321 S    20:37:31.51  0.2 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 297 P    20:37:30.38  0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 297 S    20:37:34.88 -0.2 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 69 P    20:37:30.07 -0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 69 S    20:37:35.60 -0.0 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 250 P    20:37:30.81 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    20:37:36.59 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    20:37:31.36 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    20:37:37.47 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 288 P    20:37:35.82 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 288 S    20:37:46.16  0.1 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    20:37:37.58  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    20:37:47.63  0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    20:37:38.85 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    20:37:50.94  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    20:37:42.17  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    20:37:56.44  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    20:37:42.68  0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    20:37:57.40  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 287 P    20:37:43.43 -0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    20:37:59.32  0.3 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.3  7 P    20:37:46.80  0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.3  7 S    20:38:04.35 -0.0 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  6 P    20:37:46.64 -0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    20:38:04.98  0.1 M 1.0 SNT5 
  RODP HC  1.3 289 P    20:37:47.82  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    20:38:04.84 -0.3 M 1.0 RODP 
  SAP3 HL  1.3  4 P    20:37:47.17 -0.3 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  4 S    20:38:05.81  0.1 M 1.0 SAP3 
  MHLO HL  1.7 336 P    20:37:53.29 -0.4 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    20:38:16.91  0.2 M 1.0 MHLO 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 321 MLv   2.53 -0.27  16.1748   
  IDI  MN  0.3 297 MLv   2.85 0.04  7.54712   
  NPS  HL  0.3 69 MLv   2.30 -0.51  1.88928   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   3.06 0.25  8.81466   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.78 -0.02  3.92233   
  IPPL HC  0.7 288 MLv   3.02 0.22  2.26221   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.82 0.02  1.34893   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.63 -0.17  0.764157   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.79 -0.01  0.683611   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   2.41 -0.39  0.35878   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   3.28 0.47  2.41737   
  THT1 HT  1.3  7 MLv   2.38 -0.43  0.24087   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   2.89 0.08  0.449253   
  RODP HC  1.3 289 MLv   2.99 0.19  0.972986   
  SAP3 HL  1.3  4 MLv   3.33 0.53  3.42767   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   2.87 0.07  0.87879