Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:10:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1300° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2380° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 23.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.7322 P20:10:05.56 0.21.0M
IACMHL24.7322 S20:10:09.12 0.11.0M
KNSSHC20.1345 P20:10:04.68 0.11.0M
KNSSHC20.1345 S20:10:07.71 0.11.0M
PFKSHC23.5114 P20:10:05.10 -0.11.0M
PFKSHC23.5114 S20:10:08.67 -0.11.0M
IDIMN36.2299 P20:10:07.45 0.11.0M
IDIMN36.2299 S20:10:12.06 -0.51.0M
NPSHL36.8 67 P20:10:07.29 -0.11.0M
NPSHL36.8 67 S20:10:12.34 -0.31.0M
IMODHC43.6246 P20:10:08.56 0.11.0M
IMODHC43.6246 S20:10:14.28 -0.31.0M
SIVAHL40.7252 P20:10:08.05 0.01.0M
SIVAHL40.7252 S20:10:13.65 0.01.0M
IPPLHC74.4289 P20:10:13.38 -0.21.0M
IPPLHC74.4289 S20:10:23.14 -0.31.0M
STIAHC77.9 84 P20:10:14.53 0.41.0M
STIAHC77.9 84 S20:10:24.14 -0.31.0M
ZKRHL89.1 91 P20:10:16.23 0.31.0M
ZKRHL89.1 91 S20:10:27.80 0.11.0M
GVDHL109.7253 P20:10:19.55 0.31.0M
GVDHL109.7253 S20:10:33.74 0.31.0M
SNT5HA142.3 6 P20:10:24.14 -0.11.0M
SNT5HA142.3 6 S20:10:42.44 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szag
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:10:00.57
  Latitude       35.1300 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2380 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.36 +/- 0.14  8      
  M     4.36      8 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 345 P    20:10:04.68  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 345 S    20:10:07.71  0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 114 P    20:10:05.10 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    20:10:08.67 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 322 P    20:10:05.56  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 322 S    20:10:09.12  0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 299 P    20:10:07.45  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    20:10:12.06 -0.5 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    20:10:07.29 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    20:10:12.34 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    20:10:08.05  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    20:10:13.65 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    20:10:08.56  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    20:10:14.28 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    20:10:13.38 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    20:10:23.14 -0.3 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    20:10:14.53  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    20:10:24.14 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    20:10:16.23  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    20:10:27.80  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    20:10:19.55  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    20:10:33.74  0.3 M 1.0 GVD 
  SNT5 HA  1.3  6 P    20:10:24.14 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    20:10:42.44  0.2 M 1.0 SNT5 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 345 MLv   4.21 -0.15  406.258   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   4.10 -0.26  256.764   
  IACM HL  0.2 322 MLv   4.30 -0.06  859.084   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   4.23 -0.13  168.176   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   4.11 -0.24  123.831   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   4.49 0.14  237.471   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   4.30 -0.06  129.717   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   4.61 0.25  86.6691   
  STIA HC  0.7 84 MLv   4.28 -0.08  39.0872   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   4.11 -0.25  23.2503   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   4.20 -0.16  17.2654   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   4.44 0.08   15.669