Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 19:54:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1490° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2373° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 21.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.1319 P19:54:05.82 -0.11.0M
IACMHL23.1319 S19:54:09.23 -0.11.0M
IPPLHC73.7287 P19:54:14.00 -0.21.0M
IPPLHC73.7287 S19:54:23.17 -0.81.0M
ZKRHL89.2 92 P19:54:16.73 0.01.0M
ZKRHL89.2 92 S19:54:28.42 0.01.0M
GVDHL110.3252 P19:54:20.10 0.01.0M
GVDHL110.3252 S19:54:34.42 0.11.0M
SNT5HA140.2 6 P19:54:24.63 0.01.0M
SNT5HA140.2 6 S19:54:42.65 0.31.0M
KARPHL180.0 76 P19:54:30.86 0.21.0M
KARPHL180.0 76 S19:54:52.65 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syzs
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         19:54:01.34
  Latitude       35.1490 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2373 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       159 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.54 +/- 0.14  6      
  M     2.54      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 319 P    19:54:05.82 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 319 S    19:54:09.23 -0.1 M 1.0 IACM 
  IPPL HC  0.7 287 P    19:54:14.00 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 287 S    19:54:23.17 -0.8 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 92 P    19:54:16.73 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    19:54:28.42 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    19:54:20.10  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    19:54:34.42  0.1 M 1.0 GVD 
  SNT5 HA  1.3  6 P    19:54:24.63 -0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    19:54:42.65  0.3 M 1.0 SNT5 
  KARP HL  1.6 76 P    19:54:30.86  0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    19:54:52.65 -0.3 M 1.0 KARP 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 319 MLv   2.48 -0.06  14.1691   
  IPPL HC  0.7 287 MLv   2.68 0.14  1.03763   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.31 -0.23  0.365912   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.45 -0.09  0.304306   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   2.84 0.30  0.406832   
  KARP HL  1.6 76 MLv   2.54 -0.00  0.285772